Dit is een oud nieuwsbericht. De inhoud kan inmiddels achterhaald zijn door recentere ontwikkelingen.

Whitepaper Wet Deregulering beoordeling arbeidsrelaties (afschaffing VAR) beschikbaar

Voor onze VeReFi-abonnees staat een nieuwe whitepaper klaar onder de button ‘Nieuwsbrieven en whitepapers’ op www.verefi.nl. Ditmaal over de afschaffing van de VAR en de invoering van modelovereenkomsten. Op 2 februari 2016 is de Eerste Kamer akkoord gegaan met het wetsvoorstel Deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA). Met deze wet verdwijnt de voor zzp’ers vertrouwde Verklaring Arbeidsrelatie (VAR). De ingangsdatum van de wet is 1 mei 2016, maar er geldt wel een overgangsperiode tot 1 mei 2017. In de whitepaper leest u waar u als zzp’er op moet letten en welke soorten modelovereenkomsten beschikbaar zijn.