Dit is een oud nieuwsbericht. De inhoud kan inmiddels achterhaald zijn door recentere ontwikkelingen.

Whitepaper ‘Beleidsregels de zieke werknemer’ beschikbaar

Op www.verefi.nl is voor onze VeReFi-abonnees een nieuwe whitepaper beschikbaar. Ditmaal over de Beleidsregels de zieke werknemer van de Autoriteit Persoonsgegevens. Deze whitepaper geeft duidelijkheid over welke gegevens bijvoorbeeld werkgevers, verzekeraars, UWV, bedrijfsartsen en re-integratiebedrijven over de gezondheid van (zieke) werknemers mogen verwerken. De beleidsregels zijn het uitgangspunt voor de Autoriteit Persoonsgegevens bij het toepassen van handhavende maatregelen en dus belangrijk om te kennen.