Dit is een oud nieuwsbericht. De inhoud kan inmiddels achterhaald zijn door recentere ontwikkelingen.

Volop nieuwe bijscholingen in mei, juni en juli!

In mei, juni en juli organiseren we diverse nieuwe bijscholingsavonden. Bijvoorbeeld over:

  • De VeReFi Rekentools als Kostenindicatie Sociale Zekerheid en de ControlMeter
  • Casemanagement bij conflicten
  • Psychisch verzuim
  • VeReFi Verzuimbalans, Timeline en VerzuimInzicht
  • Voldoet uw beleid aan de AP-normen?
  • Trainen van hersenfitheid

Bent u lid van het Register Specialistisch Casemanagement dan zijn de eerste twee bijscholingsavonden gratis, daarna kunt u deelnemen voor € 35 per keer. Voor studenten van CS Opleidingen bedraagt de prijs € 95. Voor leden van de  beroepsverenigingen RNVC, NVvA, NVIA, NVBA en Actuarieel Genootschap geldt een prijs van € 125. Voor overige belangstellenden geldt een prijs van € 150. Kijk voor meer informatie onder het menu Opleidingen, bij bijscholingen.