• Privacy, inzetbaarheid en positieve gezondheid

   Neem regie binnen de wettelijke kaders

   7 februari 2018, Hotel Van der Valk Nijmegen-Lent

   Privacy is en blijft een hot item in de verzuimwereld. Werden we eerder wakker geschud door de beleidsregels van de Autoriteit persoonsgegevens, nu staat de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG) voor de deur. Hoe begeleidt u een zieke werknemer, terwijl u eigenlijk niet veel mag vragen? Dat vereist een andere kijk op gezondheid en inzetbaarheid. Op dit congres laten gerenommeerde sprekers zien hoe het ook kan.

   Marja van Vliet van het Institute for Positive Health (iPH) legt u uit hoe u met de benadering vanuit Positieve Gezondheid bijdraagt aan het vermogen van mensen om met de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in het leven om te gaan. Én om zo veel mogelijk eigen regie te voeren.

   Dennis Lindeboom van het Nationaal Platform Duurzame Inzetbaarheid vertelt u alles over de laatste inzichten op het gebied van duurzame inzetbaarheid en hoe u hiermee in de praktijk aan de slag kan. Daarbij legt hij direct een link naar het onderwerp privacy.

   Daarnaast heeft u de keuze uit diverse interessante workshops en komt Rick Koster u vermaken met een vrolijk en interactief verhaal waarin verbinding, vertrouwen, anders kijken en menselijk gedrag in een snel veranderende wereld centraal staan. Dit alles weer onder de humorvolle begeleiding van Inge Diepman.

   Kortom, u mag dit congres niet missen. Schrijf snel in, want vol = vol.

   Dit congres wordt mede mogelijk gemaakt door

   Wilt u een indruk van wat u ongeveer kunt verwachten? Kijk hier de sfeerimpressie van het VeReFi Congres van afgelopen april:

  • Privacy, inzetbaarheid en positieve gezondheid

   Neem regie binnen de wettelijke kaders

   Voor wie: professionals sociale zekerheid zoals casemanagers, HR managers, bedrijfsartsen, arbeidsdeskundigen, actuarissen, inkomensadviseurs

   Locatie: Het congres vindt plaats in het hotel Van der Valk Nijmegen-Lent. Het hotel is perfect bereikbaar, zowel per auto als per openbaar vervoer: het ligt pal naast station Nijmegen-Lent. U kunt makkelijk parkeren bij het Cinemec Nijmegen en met een pendelbusje naar het hotel rijden.

   08.45 – 09.30Ontvangst en registratie deelnemers
   09.30 – 09.45Dagopening door Inge Diepman
   09.45 – 10.30‘Praktisch aan het werk met duurzame inzetbaarheid’ door Dennis Lindeboom
   10.30– 11.15‘Waar ligt je kracht? Een visie op Positieve Gezondheid’ door Marja van Vliet
   11.15 – 11.40Pauze en infomarkt
   11.40 – 12.25‘Vrijheid, verantwoordelijkheid en vertrouwen’ door Rick Koster
   12.25 – 12.30Uitleg workshops door Inge Diepman
   12.30 – 13.45Lunch en infomarkt
   13.45 – 14.40Workshopronde 1
   14.40 – 14.50Wisselen
   14.50– 15.45Workshopronde 2
   15.45 – 16.05Pauze
   16.05 – 16.25Interview Inge Diepman met Jeroen Breen over de positionering van verzuim en de gevolgen daarvan binnen organisaties
   16.25 – 16.55‘Zelfsturing op inzetbaarheid’ door Marjol Nikkels
   16.55 – 17.00Afsluiting
   17.00 – 17.30Borrel en netwerken
   1. Praktisch aan het werk met duurzame inzetbaarheid

    Dennis Lindeboom, oprichter & adviseur/ontwikkelaar WerkvanNu
    Duurzame inzetbaarheid: hoe houden we goed gekwalificeerde, gemotiveerde en gezonde werknemers? Duurzame inzetbaarheid is een heel breed begrip en vraagt om een integrale benadering. Wat leert de wetenschap ons en hoe brengen we dat in de praktijk? Dennis is een innovator in dit vakgebied en verzorgt een inspirerende sessie hoe u zelf aan het werk kan gaan met duurzame inzetbaarheid.

   2. Waar ligt je kracht? Een visie op Positieve Gezondheid

    Marja van Vliet, researcher & inspirator Institute for Positive Health
    In Positieve Gezondheid staat een betekenisvol leven centraal. Daarom wordt mensen gevraagd wat zij zélf het liefst willen veranderen. Je spreekt daarmee hun bron van veerkracht aan. Steeds meer professionals vinden in Positieve Gezondheid de sleutel om dat wat vastloopt in de zorg te verbeteren. Positieve Gezondheid is een concept dat voortgekomen is uit verkennend wetenschappelijk onderzoek van Machteld Huber en Marja van Vliet en wordt de komende jaren op basis van ervaringen steeds verder uitgewerkt.

    Een essentiële bevinding in het onderzoekstraject is dat de verschillende betrokkenen heel verschillend denken over de waarde van elke dimensie van gezondheid. Zorgprofessionals, vooral artsen en beleidsmakers, hechten veel belang aan lichaamsfuncties als klachten en conditie. Terwijl patiënten zelf álle dimensies belangrijk vinden, dus ook kwaliteit van leven en zingeving. Door de nadruk te leggen op veerkracht en eigen regie, voelen patiënten zich in hun kracht aangesproken en niet uitsluitend benaderd als zieke. Huber koos de brede opvatting van de patiënten als uitwerking, noemde die Positieve Gezondheid en visualiseerde die in het Spinnenweb, dat het werken met Positieve Gezondheid mogelijk maakt. Marja vertelt u graag wat deze visie in de praktijk betekent en hoe u mensen in staat stelt om ook daadwerkelijk hun potentieel te benutten.

   3. De positionering van verzuim en de gevolgen daarvan binnen organisaties

    Jeroen Breen, zelfstandig actuaris
    In een gesprek met Inge Diepman zal Jeroen ingaan op de belangrijke vraag is: wat is de werkelijke schade van ziekteverzuim? Dat is namelijk niet het ziekteverzuimpercentage. Voor het ene soort bedrijf is de werkelijke schade immers heel anders dan voor het andere bedrijf. Bovendien wordt er enorm gemanipuleerd met verzuimpercentages. En is het wel logisch de verzuimportefeuille bij HRM te beleggen? Daarnaast zal hij ingaan op robotisering en het belang van de te ontwikkelen vaardigheden informatiegeletterdheid en informatiemanagement.

   4. Zelfsturing op inzetbaarheid

    Marjol Nikkels, specialist sociale zekerheid en directeur CS Opleidingen
    Elke organisatie moet nadenken over een nieuwe werkwijze die past binnen de wettelijke kaders die de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) stelt. Welke keuzes kunnen organisaties maken? Welke alternatieven zijn er? Hoe benutten we al in een zeer vroegtijdig stadium optimaal de mogelijkheden wat iemand allemaal nog wel kan zonder dat een leidinggevende dit zelf uitvraagt. De AP is duidelijk, zonder tussenkomst van de bedrijfsarts mag de leidinggevende niet zelf de mogelijkheden die een werknemer nog heeft uitvragen. Wie krijgt welke rol binnen het verzuimbeleid. Welk model past bij welk soort verzuim? Welke activiteiten kunnen door wie worden opgepakt? Is er een alternatief voor het vastgelopen eigen regie model met de leidinggevende als casemanager. Omdat de invulling per organisatie altijd maatwerk betreft, zijn er helaas geen uniforme pasklare antwoorden om weg te geven, wel nieuwe kaders voor beleidsinnovatie die binnen de nieuwe wettelijke kaders passen.

   5. Vrijheid, verantwoordelijkheid en vertrouwen

    Rick Koster, trainer, coach, speaker
    In zijn vrolijke en interactieve bijdrage laat Rick Koster een aantal wezenlijke elementen zien die sterke invloed hebben op positieve gezondheid en inzetbaarheid: een echte verbinding tussen mensen, het vergroten van wederzijdse waardering en respect, creativiteit zodat je anders naar zaken kunt kijken én de juiste balans tussen vertrouwen, vrijheid en verantwoordelijkheid om medewerkers betrokken te houden bij de organisatie.

  • Er zijn twee workshoprondes. U kunt in elke ronde 1 workshop bijwonen. Geef s.v.p. uw keuze aan op het inschrijfformulier. Wacht niet te lang met het maken van uw keuze. Het kan zijn dat een workshop op zeker moment volgeboekt is.

   Workshopronde 1

   1. De gevolgen van de AVG

    Rosalie Heijna, advocaat Kennedy Van der Laan
    Begin 2016 presenteerde de Autoriteit Persoonsgegevens de beleidsregels ‘De zieke werknemer’. Het doel was de bestaande spelregels van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) ten aanzien van de gezondheidsgegevens van werknemers voor een breder publiek toegankelijk en inzichtelijk te maken. In combinatie met de forse toename in de sanctiemogelijkheid van de AP (met een boetemaximum van € 820.000,-) leidde de beleidsregels tot heel wat commotie in verzuimland.

    Inmiddels is er nieuwe wetgeving op komst in de vorm van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze Europese wet vervangt per 25 mei 2018 de Wbp en heeft wederom (ingrijpende) gevolgen voor partijen die zich bezighouden met de verschillende aspecten rondom de gezondheid van werknemers. Rosalie heeft zich gespecialiseerd in het onderwerp privacy en vertelt u graag wat dit voor uw praktijk betekent.

   2. Arbeidsconflict en inzetbaarheid

    Frank Emmelot, directeur InterArbeid Mediation & Consultancy en Hanneke Schinkel, trainer CS Opleidingen
    Mediation en conflicthantering worden vaak geassocieerd met vastgelopen en hopeloze trajecten. Pas als in de beleving van partijen niets meer werkt komt mediation als een noodgreep of laatste redmiddel om de hoek. Hoe mooi zou het zijn als er een verandering zou komen in die mindset; als een situatie vastloopt niet (meteen) kiezen voor de instrumentele benadering en grijpen naar wet- en regelgeving en sancties, waardoor er juist verharding en andere narigheid ontstaat. Het is van belang de signalen op te vangen die werknemers afgeven en te begrijpen waarom mensen handelen zoals ze handelen. Juist het eerst aansluiten bij behoeften en drijfveren levert openingen op. Vervolgens kan van daaruit verder gekeken worden wat de volgende stap is en hoe die gezet kan worden. In een interactieve workshop schetsen Frank en Hanneke hoe een vroegtijdige interventie kan bijdragen aan een positieve wending voor medewerker en organisatie.

   3. PRO-Werk: presteren, ontwikkelen en werkplezier in de praktijk

    Sturen op preventie met een praktische tool voor werknemer en leidinggevende
    Raymond Laenen, eigenaar Loonwaarde-expert en initiatiefnemer Dariuz
    Het belang van duurzame inzetbaarheid en levenslang leren neemt sterk toe. Steeds meer organisaties willen actief kunnen sturen op de duurzame inzetbaarheid en ontwikkeling van hun personeel om grip te krijgen en te houden op hun organisatie-uitkomsten. Dit begint bij inzicht krijgen in de onderliggende factoren binnen het kapitaal van de organisatie: de medewerker. Hoe functioneren uw medewerkers? Wat drijft hen? Waar ondervinden ze stress van? Hoe ontwikkelen ze zich? Dit zijn allemaal vragen waarop Dariuz Works® Pro-Werk antwoord kan geven. Leidinggevenden hebben hierin een belangrijke rol door samen met de medewerkers actief te sturen op functioneren, werkbeleving en ontwikkeling aan de hand van een concreet en eenvoudig gespreksdocument met de focus op een plan van aanpak.

    Raymond Laenen laat in de workshop zien hoe duurzaam werken met PRO-Werk past in een actuele visie op gezondheid, trends in wetgeving en de aangescherpte strenge regels voor privacy. Concrete voorbeelden uit pilots tonen hoe praktisch duurzaam werken in de praktijk kan zijn. Naast de toepassing op individueel niveau wordt een ook een bedrijfsanalyse getoond.

   4. Werken met de inzetbaarheidstools van TNO

    Dennis Lindeboom, oprichter & adviseur/ontwikkelaar WerkvanNu
    Hoe krijgt u de organisatie en medewerkers in beweging om duurzaam inzetbaar te blijven werken? Wat kunnen we leren van de successen en mislukkingen van andere organisaties? Op welke wijze kunnen werknemers zelf worden betrokken? Er zijn vele handige tools ontwikkeld samen met TNO. Dennis laat u zien welke mogelijkheden u heeft om zelf praktisch aan het werk te gaan om zowel de organisatie als de werknemer met het thema inzetbaarheid bewuster om te laten gaan. Toegelicht wordt o.a. de Bedrijfsscan en de Duurzame Inzetbaarheid Index.

   5. Beoordeling van psychische belastbaarheid en leefstijlinterventies voor duurzame inzetbaarheid

    Desiree Wierper, medisch directeur Ergatis
    We vergrijzen, gaan meer flexwerken, leven ongezonder en worden zwaarder belast door grote hoeveelheden informatie en prikkels. Wat betekent dat voor onze belastbaarheid en hoe keren we de negatieve trends rond stress, burn-out en depressie? Wat is de functie van een diagnose eigenlijk, want op dit moment wordt deze vooral als pincode gebruikt voor vergoeding van behandelingen door de zorgverzekeraar. Hierdoor maken we nu echter te vaak patiënten van mensen met problemen die ook anders zijn op te lossen. Van ziekenzorg naar gezond gedrag is nog een hele toer. In deze workshop geven Desiree Wierper en Carlijn Maassen aan de hand van de aanpak bij Achmea Inkomensverzekeringen uitleg over de beoordeling van psychische belastbaarheid en de rol van leefstijlinterventies bij het realiseren van duurzame inzetbaarheid.

   Workshopronde 2

   1. De gevolgen van de AVG

    Rosalie Heijna, advocaat Kennedy Van der Laan
    Begin 2016 presenteerde de Autoriteit Persoonsgegevens de beleidsregels ‘De zieke werknemer’. Het doel was de bestaande spelregels van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) ten aanzien van de gezondheidsgegevens van werknemers voor een breder publiek toegankelijk en inzichtelijk te maken. In combinatie met de forse toename in de sanctiemogelijkheid van de AP (met een boetemaximum van € 820.000,-) leidde de beleidsregels tot heel wat commotie in verzuimland.

    Inmiddels is er nieuwe wetgeving op komst in de vorm van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze Europese wet vervangt per 25 mei 2018 de Wbp en heeft wederom (ingrijpende) gevolgen voor partijen die zich bezighouden met de verschillende aspecten rondom de gezondheid van werknemers. Rosalie heeft zich gespecialiseerd in het onderwerp privacy en vertelt u graag wat dit voor uw praktijk betekent.

   2. Beoordeling van psychische belastbaarheid en leefstijlinterventies voor duurzame inzetbaarheid

    Desiree Wierper, medisch directeur Ergatis
    We vergrijzen, gaan meer flexwerken, leven ongezonder en worden zwaarder belast door grote hoeveelheden informatie en prikkels. Wat betekent dat voor onze belastbaarheid en hoe keren we de negatieve trends rond stress, burn-out en depressie? Wat is de functie van een diagnose eigenlijk, want op dit moment wordt deze vooral als pincode gebruikt voor vergoeding van behandelingen door de zorgverzekeraar. Hierdoor maken we nu echter te vaak patiënten van mensen met problemen die ook anders zijn op te lossen. Van ziekenzorg naar gezond gedrag is nog een hele toer. In deze workshop geven Desiree Wierper en Carlijn Maassen aan de hand van de aanpak bij Achmea Inkomensverzekeringen uitleg over de beoordeling van psychische belastbaarheid en de rol van leefstijlinterventies bij het realiseren van duurzame inzetbaarheid.

   3. Regie op Werkvermogen

    Ruud de Leede, docent CS Opleidingen
    De meeste bedrijven hebben het verzuimbeleid goed op de rit. Na uitval van een medewerker kijken we welke mogelijkheden een werknemer nog wel heeft en zorgen we voor passende arbeid. Maar hoe zorg je ervoor dat een medewerker in passende arbeid gelukkig wordt en blijft? En: hoe zorg je ervoor dat meer mensen in de organisatie ‘in balans’ blijven en er dus minder uitval is? Medewerkers functioneren immers al minder in de aanloop naar het verzuim.
    Om op tijd de juiste maatregelen te kunnen treffen, is het van belang te onderkennen welke werknemers zich in de gevarenzone bevinden. De uitdaging ligt in het vinden van een balans. Met een goede balans tussen individuele kenmerken (vitaliteit, vaardigheden, drijfveren en energie) en de eisen die aan het werk worden gesteld, is er sprake van een goed werkvermogen. Werkgever en werknemer zijn beiden verantwoordelijk om deze balans te vinden. In deze workshop gaat Ruud in op de vragen: Wat is werkvermogen? Hoe breng je het in beeld? En als je het in beeld hebt, wat kan je er dan mee?

   4. Taakdelegatie: wat, wie en hoe?

    Mark Bourgonjen, mede-eigenaar Belastbaarheid.nu en The Casemanagement Company
    De nieuwe privacy-spelregels zullen ook in de verzuimbegeleiding een bijzonder belangrijke rol gaan spelen, niet alleen waar het de ICT betreft. Ook in de directe contactmomenten tussen werkgever en werknemer is er in geval van verzuim bij de begeleiding het nodig veranderd. Zo is het uitvragen van de mogelijkheden door de werkgever (leidinggevende) niet toegestaan, ook niet in het kader van Eigen Regie of Inzetbaarheid.

    Omdat niet alle informatie door de bedrijfsarts zelf hoeft te worden gedeeld, werken steeds meer bedrijfsartsen samen met register-casemanagers. Deze samenwerking wordt ook wel de verlengde arm of Taakdelegatie genoemd en wordt door de AP goedgekeurd wanneer de casemanager aantoonbaar een opleiding Taakdelegatie heeft gevolgd.

    Er zijn 2 hoofdstromen, de medische Taakdelegatie door bijvoorbeeld arbo-verpleegkundigen die als een soort van praktijkondersteuner werkzaam zijn. De andere variant is de zogenaamde IMA-Taakdelegatie (Inzetbaarheid, Medisch en Arbeidsrecht en sociale wetgeving) en wordt uitgevoerd door register casemanagers die de specialisatie Taakdelegatie succesvol hebben afgerond.

    Deze meer op de re-integratie gerichte variant van Taakdelegatie valt altijd onder het zeggenschap van de bedrijfsarts en wordt in diens opdracht uitgevoerd. Hierbij werken de bedrijfsarts en de casemanager zo nauw samen dat er naast de wettelijke (AP)-kaders ook een groot vertrouwen tussen hen moet bestaan. Niet iedere bedrijfsarts wil, of durft het aan, om zo samen te werken en er zijn bijzondere vaardigheden nodig om als casemanager Taakdelegatie op dit niveau te kunnen werken. In zijn workshop laat Mark u graag met zijn aanpak kennismaken.

   5. Marktkansen voor de inzetbaarheidsprofessional

    Emile van der Linde, creatief brein achter GOED en HELD
    Deze workshop is specifiek bestemd voor de (aankomend-) zelfstandig professionals. Want stel, u bent ondernemer of wil graag zelfstandig aan de slag. Hoe profileert u zichzelf naar de markt tussen al die andere zelfstandig professionals? Waar ligt uw meerwaarde? Wat vraagt de markt de komende jaren, hoe komt u aan klanten en waarom willen ze uw klant worden? Deze workshop helpt u qua bewustwording. Bewustwording van uw unieke eigenschappen en waarom klanten juist voor u willen kiezen. En bewustwording over welke verbeterpunten mogelijk zijn.
    Tijdens de workshop:

    • gaan we in op de intrinsieke wensen die de markt heeft
    • wordt een algemeen beeld gegeven omtrent meerwaarde in aanbod
    • bespreken we hoe u uw Unique Selling Points (USP’s) onder de aandacht kunt brengen
    • bespreken we hoe u ervoor zorgt dat uw USP’s door uw toekomstige klanten als Unique Buying Reasons worden gezien
    • gaan we waar mogelijk dieper in op de individuele wensen en vragen

    Dit is een workshop waarna elke (aanstaand) ondernemer vol nieuwe energie en plannen naar huis gaat. En met concrete huiswerktips. Indien gewenst heeft u de mogelijkheid om een individuele vervolgafspraak te maken waarbij u 1-op-1 uw propositie presenteert en feedback ontvangt over verbeterpunten in uw aanbod.

  • Inge Diepman

   Inge Diepman werd bekend als tv-presentator van programma’s als Het Zwarte Schaap, B&W en Herexamen. Door haar brede kennis en professionaliteit is Inge Diepman een veelgevraagd dagvoorzitter en discussieleider. Haar stijl is te omschrijven als ‘inhoud in humor verpakt’.

   Frank Emmelot

   Frank is directeur van InterArbeid Mediation & Consultancy, arbeidsjurist en mediator. Hij heeft zijn wortels in de advocatuur en in de opbouw van de Arbo-dienstverlening. Al voordat mediation opkwam bemiddelde hij op verzoek van bedrijfsartsen in conflictsituaties. Na zijn opleiding tot mediator in 1996 is hij voor zichzelf begonnen en sindsdien fulltime werkzaam als arbeidsmediator. Ook is hij als docent verbonden aan een specialisatieopleiding voor arbeidsmediators, de opleiding voor bedrijfsartsen en aan CS Opleidingen.

   Rosalie Heijna

   Rosalie Heijna versterkt sinds november 2016 het Privacyteam van Kennedy van der Laan. Na een jaar in Brazilië te hebben gewoond startte Rosalie in 2007 met haar rechtenopleiding aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hier specialiseerde zij zich reeds in de bachelorfase in de richting Recht & ICT en studeerde af in Informaticarecht. Voor haar overstap naar Kennedy Van der Laan werkte Rosalie vier jaar bij een ander advocatenkantoor in Amsterdam, waar zij zich ook bezighield met privacy.

   Rick Koster

   Rick Koster studeerde Neurobiologie en Beleid, Management & Ondernemerschap aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Nu geeft Rick speeches, workshops, leiderschaps- en cultuurtrajecten in Europa, Marokko, Iran en de V.S. In zijn vrolijke en interactieve verhaal staan verbinding, imago, vertrouwen, anders kijken, creativiteit, innovatie en menselijk gedrag in een snel veranderende wereld centraal.

   Raymond Laenen

   Raymond Laenen is bestuurskundige en arbeidsdeskundige. Hij is eigenaar van loonwaarde-expert en een van de initiatiefnemers van Dariuz. Hij ontwikkelt sinds 2002 methoden voor het vaststellen van loonwaarde. Sinds 2006 doet hij dit i.s.m. TNO. Hij was lid van de werkgroep die het landelijk begrippenkader voor loonwaarde in Nederland heeft opgesteld. De richtlijnen worden gevolgd door alle gevalideerde methoden. Raymond is docent in het vakgebied bij Dariuz, CS Opleidingen en IVA opleidingen.

   In 2017 heeft Raymond in samenwerking met Dariuz en Johannes van der Wal een preventieve visie op verzuim ontwikkeld. Dariuz heeft dit vertaald in PRO Werk, een praktische tool om te sturen op preventie in organisaties.

   Ruud de Leede

   Ruud is heeft na zijn rechtenstudie bij diverse verzekeraars zijn sporen verdiend als beleidsmedewerker, productmanager en opleidingsspecialist op gebied van inkomens- en zorgverzekeringen. Hij is betrokken geweest bij het ontwikkelen van concepten waarin de gezondheid van werknemers centraal staat en wordt gekeken hoe het samenspel van alle spelers tot zo laag mogelijke kosten en hoogst mogelijke tevredenheid kan leiden. In 2012 is hij bij CS Opleidingen gestart als docent, vraagbaak en adviseur voor alle opleidingen met als onderwerp verzuim, arbeidsongeschiktheid en gezondheidsbeleid. Ook verzorgt hij bijscholingen voor o.a. casemanagers.

   Emile van der Linde

   Emile is het creatieve brein achter GOED en HELD. Emile schudt op, moedigt aan en adviseert over innovaties en ontwikkelingen binnen organisaties. Door arbeid, inzetbaarheid en ondernemerschap op een verrassende en tegendraadse manier te combineren, spoort hij mens en organisatie aan te streven naar ultiem werkgeluk – en daarmee optimale inzetbaarheid. Hij houdt zich bezig met het initiëren van nieuwe diensten en bedrijven, trainen en lesgeven en het uitwerken van nieuwe ideeën in prikkelende concepten.

   Dennis Lindeboom

   In de afgelopen jaren heeft Dennis projecten uitgevoerd bij vele verschillende bedrijven. Coaching, advisering, onderzoek, training en ontwikkeling van tools, concepten en ICT-toepassingen op het gebied van vitaliteitsmanagement hebben hem een schat aan praktische ervaring opgeleverd. De kracht van Dennis ligt in samenwerken, verbinden en innoveren. Met collega-professionals, als Lifeguard, Achmea, Human Capital Group en Randstad, heeft hij gewerkt aan allerlei vernieuwende concepten. Al deze ervaring heeft hij meegenomen om samen met Kroon op het Werk en TNO het Nationaal Inzetbaarheidsplan in het leven te roepen. Dennis adviseert, begeleidt en traint bedrijven en professionals bij het implementeren van duurzame inzetbaarheid.

   Jeroen Breen

   Jeroen Breen is zelfstandig actuaris en was tot eind 2017 algemeen directeur van het Koninklijk Actuarieel Genootschap en Actuarieel Instituut en vanuit die rol betrokken bij alle ontwikkelingen omtrent het veranderende domein van het actuariaat aan de ene kant en de consequenties daarvan voor de opleidingen en permanente educatie aan de andere kant. Daarvoor opereerde Jeroen bijna 20 jaar lang als adviserend en certificerend actuaris voor verzekeringsmaatschappijen bij diverse actuariële adviesbureaus op vrijwel alle terreinen van het actuariaat, met als specialisatie sociale zekerheid. Jeroen studeerde Technische Wiskunde aan de TU Eindhoven en Actuariële Wetenschappen aan de UvA. Ook studeerde Jeroen aan Universitaire Lerarenopleiding Wiskunde in Eindhoven tot eerstegraads docent.

   Marjol Nikkels

   Marjol is specialist sociale zekerheid en directeur van CS Opleidingen. Ze staat bekend om haar grote praktische kennis van sociale wetgeving en inkomensverzekeringen. Ze geeft les in onze opleidingen, spreekt geregeld op congressen en schrijft artikelen voor vaktijdschriften. Ook heeft ze diverse boeken geschreven over haar vakgebied. Na diverse productmanagementfuncties bij verzekeraars heeft ze in 1998 samen met Herwin Schrijver Sensio Konsult opgericht, een gespecialiseerd organisatie – en marketingadviesbureau op het terrein van sociale zekerheid. Sensio Konsult is in 2009 ingebracht binnen CS Opleidingen (de S van CS).

   Mark Bourgonjen

   Mark Bourgonjen is medeoprichter en -eigenaar van Belastbaarheid.nu: gespecialiseerd in complexere medische en arbeidskundige beoordelingen van belastbaarheid en arbeidsgeschiktheid. Opdrachtgevers wenden zich tot Belastbaarheid.nu in het kader van vastlopende re-integraties, dreigende loonsancties en bezwaar- en beroepszaken. Hij is begonnen als verzekeringsarts, en nu zo’n 15 jaar werkzaam als zelfstandig bedrijfsarts. Hij adviseert werkgevers op directieniveau, geeft trainingen en is deels nog in de spreekkamer actief bij vraagstukken rond gezondheid, arbeid en verzuim. Tot slot treedt hij vanuit WGA-control op als arts-gemachtigde.

   Marja van Vliet

   Marja is bewegingswetenschapper en onderzoeker op het gebied van de ontwikkeling van Positieve Gezondheid. Ze is geïnteresseerd in het vinden van nieuwe manieren om met de uitdagingen van deze tijd om te gaan, zoals de last van chronische ziektes en de veranderende rol van de patiënt die vraagt om een actieve en autonome rol in het genezingsproces. Zij wil bijdragen aan benaderingen die de veerkracht van mensen onderstrepen en zich richten op vitaliteit.

   Desiree Wierper, medisch directeur van Ergatis

   Ergatis is gespecialiseerd in het medisch objectiveren van gezondheidsklachten en beperkingen in relatie tot arbeid. Dat doen ze multidisciplinair met verzekeringsartsen, medisch specialisten zoals orthopeden, psychiaters en internisten en andere deskundigen zoals neuropsychologen en arbeidsfysiotherapeuten. De betrokken werknemer wordt daarbij uitgebreid gesproken, onderzocht en zo nodig getest in een FML-lab. Want er is meer meetbaar dan men op het eerste gezicht denkt.

  • Het congres vindt plaats in het nieuwe, luxe viersterrenhotel Van der Valk Nijmegen-Lent. Het hotel is perfect bereikbaar, zowel per auto als per openbaar vervoer: het ligt pal naast station Nijmegen-Lent. U kunt ook parkeren bij station Elst en de trein naar Lent nemen: wij vergoeden dan uw treinkaartje.

  • Uw investering
   Normale waarde congres € 549. Bij ons:€ 249
   Houders van een VeReFi Nieuwsabonnement, RSC Nieuws lidmaatschap€ 195
   Houders van een VeReFi Volledig Abonnement, VeReFi Studentenabonnement en RSC Uitgebreid lidmaatschap€ 125

   Alle prijzen zijn exclusief btw.

   Let op: voor VeReFi-abonnees gelden deze prijzen alleen voor een persoonlijke log-in. Als u inlogt met uw VeReFi-code krijgt u direct de juiste prijs te zien.

   Na uw inschrijving krijgt u een e-mail met factuur. De uiterste betaaldatum is 1 februari. Na betaling ontvangt u via de mail uw inschrijvingsbewijs.

   PE-punten

   RSC-leden krijgen voor deelname aan het congres 6 PE-punten.

   Locatie

   Het congres vindt plaats in het nieuwe, luxe viersterrenhotel Van der Valk Nijmegen-Lent. Het hotel is perfect bereikbaar, zowel per auto als per openbaar vervoer: het ligt pal naast station Nijmegen-Lent.

   Gratis treinkaartje Elst-Lent

   U kunt ook gemakkelijk parkeren bij station Elst en vandaar de trein nemen naar Lent. Deze trein rijdt om het kwartier en de reis duurt 5 minuten. Kiest u voor deze optie, dan vergoeden wij uw treinkaartje.

  Deel op social media: