Dit is een oud nieuwsbericht. De inhoud kan inmiddels achterhaald zijn door recentere ontwikkelingen.

Ruud de Leede vertelt over inzetbaarheid bij RTLZ

Dag 2 van de VeReFi Zomermarkt heeft als thema ‘Inzetbaarheid’. Iemand die daar alles van weet is onze docent Ruud de Leede. Hij vertelde hierover in een interview voor RTLZ.

Bij inzetbaarheid draait het om gezondheid, betrokkenheid en ontwikkeling van medewerkers. We worden met zijn allen ouder en moeten langer doorwerken. De vraag is: hoe houden we werknemers behouden voor de arbeidsmarkt en zorgen we ervoor dat ze gezond de pensioenleeftijd halen? Dit is een uitdaging en daarvoor is beleid nodig en goede professionals om coaching te geven en te activeren.

Medewerkers functioneren al minder in de aanloop naar het verzuim. Om op tijd de juiste maatregelen te kunnen treffen, is het van belang te onderkennen welke werknemers zich in de gevarenzone bevinden. Je moet dus kunnen signaleren waar de risico’s zitten. Een slechte mentale en fysieke gezondheid zijn belangrijke voorspellers van een laag werkvermogen en hoog ziekteverzuim.

We verwachten dat inzetbaarheid de komende jaren meer zal samengaan met het re-integratievraagstuk. Dat zal steeds groter worden door de grotere groep uitvallers. Veel werknemers hebben moeite met veranderingen. Daarbij is er ook een groep die te maken heeft met repeterende werkprocessen die door slimme computers en robots worden overgenomen. Hun baan staat op het spel: dat levert stress op en dus kun je uitval voorspellen.

Je kunt echter niet alle verantwoordelijkheid bij de werknemer leggen. Werkgevers zullen hier met beleid op moeten anticiperen. CS leidt mensen op voor het maken van beleid en uitvoering van de praktijk. De opleiding Regie op Werkvermogen richt zich daar specifiek op, maar ook binnen de andere opleidingen zoals register casemanagement of arbeidsdeskundige is er continu aandacht het creëren van de best passende werkplek voor een werknemer.