Dit is een oud nieuwsbericht. De inhoud kan inmiddels achterhaald zijn door recentere ontwikkelingen.

Regie op Verzuim – April 2021

Ik heb afgelopen maanden de studie ‘regie op verzuim’ gevolgd en succesvol afgerond.
We hebben steeds les gehad in kleine groepen waarbij er voldoende mogelijkheid was tot het stellen van vragen tussendoor. Alle docenten zijn kundig en vertellen enthousiast over hun vakgebied.
Theorie en praktijk wisselen elkaar af.
Onze groep studenten bestond uit zowel ervaren als onervaren studenten in het vak ‘verzuim’ wat zorgde voor een leuke dynamiek in de groep. Documentatie was volledig en duidelijk zodat het voor mij goed leerbaar was.

De lunch bij de opleidingsdagen ga ik nog missen en alle snelle en volledige terugkoppelingen van het secretariaat

Annemieke van Deursen