Dit is een oud nieuwsbericht. De inhoud kan inmiddels achterhaald zijn door recentere ontwikkelingen.

December 2017 – Regie op Verzuim

In het najaar van 2017 deed ik de opleiding ‘Regie op Verzuim’ bij CS opleidingen. De inhoud van de opleiding en de professionaliteit/deskundigheid van de docenten waardeer ik zonder uitzondering als ‘gedegen en kwalitatief uitstekend’.

Deze opleiding is binnen mijn werkveld als arbeidsdeskundige van meerwaarde. Dat zit in het ontwikkelde inzicht en awareness in de financiële belangen van werkgever (casemanagement) en in mindere mate van de werknemer. Dat in situaties van arbeidsongeschiktheid binnen de context van Wet Verbetering Poortwachter en het functioneren van UWV.

Peter Dekkers