Dit is een oud nieuwsbericht. De inhoud kan inmiddels achterhaald zijn door recentere ontwikkelingen.

December 2014 – Maatwerkopleiding Pantein

In 2014 is binnen onze organisatie een nieuw team tot stand gekomen in het kader van de ziekteverzuimbeheersing “Casemanagement Verzuim”. Vier casemanagers, een projectmanager en een medewerker WGA-administratie moeten de klus gaan klaren. Om dit goed te kunnen doen was er behoefte aan kennis van het domein sociale zekerheid. De keuze is op CS Opleidingen gevallen omdat zij de mogelijkheid gaven een module van de opleiding register casemanager te doen. De prijs was fair en we hadden de mogelijkheid dit incompany te doen. We hebben de cursus voor acht personen ingekocht en naast het vaste team zijn diverse collegae met aanpalende functies op dagen aangeschoven als het onderwerp voor hen van toepassing was.

Het effect hiervan was dat wij ons bewust werden dat al die mensen die geheel of partieel hebben meegedaan in feite een team zijn. In een grote (HRM) administratieve organisatie waar mensen schijnbaar individueel hun werk doen, kwam opeens een andere werkelijkheid aan het licht. We leveren allemaal een belangrijke bijdrage aan het toepassen, beheren en borgen van wet- en regelgeving in het domein van sociale zekerheid. Gedurende de cursus zijn we gegroeid naar een samenwerkend team dat opeens dezelfde taal sprak en begreep dat de ingewikkelde materie die samenwerking en afstemming nodig had. Elke cursusdag gaf weer meer kennis en inzicht. Op het werk konden we het steeds beter toepassen en genoten we van het groeiende inzicht in de materie en de samenhang van onze werkzaamheden. Wat een fantastisch proces!

CS Opleidingen heeft hier een erg belangrijke rol in gespeeld: goede lesmaterialen, betrokken, deskundige docenten, ruimte voor allerlei casuïstiek vanuit het dagelijkse werk en een goede voorbereiding op het examen. Voor twee collega’s met dyslectie is extra examentijd gemaakt. Bij de eindevaluatie hebben wij de opleiding met een rapportcijfer 8 beoordeeld. Ik raad elke organisatie aan om de opleiding op vergelijkbare wijze te doen.

Astrid Wolters, Projectmanager Pantein