thumbnail of Brief AP 30 11 2017 anoniem

Brief Autoriteit Persoonsgegevens

De AP heeft een helder antwoord gegeven op de vraag of een werkgever zonder tussenkomst van de bedrijfsarts mag vragen welke taken de werknemer nog kan uitvoeren.
thumbnail of whitepaper-regeerakkoord-2017-2021

Whitepaper ‘Regeerakkoord 2017-2021’

Er is dan toch eindelijk een regeerakkoord. In deze whitepaper hebben we de belangrijkste plannen op het gebied van sociale zekerheid en de arbeidsmarkt op een rij gezet.
thumbnail of whitepaper-Geschikt-voor-de-arbeidsmarkt

Whitepaper ‘Geschikt voor de arbeidsmarkt’

Het IBO (Inderdepartementaal beleidsonderzoek) heeft onderzocht hoe de arbeidsparticipatie van arbeidsongeschikten vergroot kan worden en dan met name van mensen in de WIA. Het rapport benoemt vier beleidsthema’s en geeft daarvoor verschillende oplossingsrichtingen om de arbeidsparticipatie te vergroten. Het unieke van dit onderzoek is dat ook politiek gevoelige thema’s worden benoemd. Opvallend is bijvoorbeeld dat de onderzoekers een grote financiële prikkel voor de zieke werknemers bepleiten.
thumbnail of wga-geen-prijsmarkt-meer

WGA geen prijsmarkt meer

De private verzekeraars hebben inmiddels 1,6 miljard verlies te dragen op de WGA-markt. Ze zullen voorzichtiger zijn en niet meer de klant koste wat het kost willen behouden. Marjol Nikkels schetste dit marktbeeld eind juni tijdens de VeReFi Zomermarkt.
thumbnail of whitepaper BeZaVa en Wet verbetering hybride markt WGA

Whitepaper BeZaVa en Wet verbetering hybride markt WGA

Op 31 mei 2016 heeft de Eerste Kamer ingestemd met de Wet verbetering hybride markt WGA. Vanaf 1 januari 2017 hebben werkgevers voor het hele WGA-risico een keuze tussen verzekeren bij het UWV of eigenrisicodragerschap met een private verzekering. De wet zorgt ervoor dat private verzekeraars beter kunnen concurreren met het UWV. Wat verandert er in 2017? Waar moet u rekening mee houden als u een keuze maakt? Dat leest u in deze whitepaper.

Kerncijfers VeRefi: alle relevante bedragen op een rij

Binnen de sociale zekerheid veranderen cijfers snel. Het minimumloon en het maximale dagloon worden bijvoorbeeld iedere zes maanden opnieuw vastgesteld. In dit document staan de cijfers verwerkt die per 1 januari 2016 relevant zijn.

Oversalaris.nl: meer marktwerking hybride stelsel

Het wetsvoorstel verbetering hybride stelsel WGA geeft een enorme boost aan de markt voor het Ziektewet-eigenrisicodragerschap en de markt voor het WGA-eigenrisicodragerschap.
thumbnail of wetsvoorstel draagt bij tot betere marktwerking dec  2015

InFinance: wetsvoorstel WGA verbetert marktwerking

Het wetsvoorstel ‘verbetering hybride markt WGA’ moet voor meer marktwerking zorgen. Marjol Nikkels bespreekt op welke manier Asscher de concurrentieverhoudingen tussen publieke en private markt wil verbeteren.
thumbnail of InFinance Aan het woord

InFinance: uitstel samenvoeging WGA-vast en -flex

Marjol Nikkels reageert op het voornemen van Asscher om de samenvoeging van WGA-vast en WGA-flex een jaar uit te stellen tot 1 januari 2017.
thumbnail of Op-weg-naar-2017(1)

InFinance: Adviseer over ERD Ziektewet

Marjol Nikkels schrijft deze maand in het magazine InFinance over het Ziektewet-eigenrisicodragerschap. Bedrijven die per 1 juli eigenrisicodrager willen worden, moeten dit voor 1 april bij de Belastingdienst kenbaar maken.