thumbnail of CMWEB wat te doen met de arbeidsovereenkomst na 104 weken ziekte

Wat te doen met de arbeidsovereenkomst na 104 weken ziekte?

Als een werknemer ziek wordt, heeft de werkgever de plicht om de werknemer te laten re-integreren op de eigen werkplek of in andere passende arbeid. Als er wel passende arbeid beschikbaar is, staat de werkgever voor de keuze: de arbeidsovereenkomst aanpassen of niet? En als er geen passende arbeid beschikbaar is, volgt de vraag: de arbeidsovereenkomst beëindigen of niet? Elke keuze heeft gevolgen. Dit artikel van Marjol Nikkels geeft u handvatten. Dit artikel is verschenen op cmweb.nl.    
thumbnail of p48-49 Marjol NIkkels Inkomen

VVP: Arbeidsmarkt: discussie blijft

Ook na invoering van de Wet Arbeidsmarkt in balans zal de arbeidsmarkt onderwerp van discussie blijven. Niet voor niets is de commissie Regulering van werk gevraagd met concrete oplossingen te komen op zowel sociaal, arbeidsrechtelijk als fiscaal gebied voor een structurele verbetering van de arbeidsmarkt. Naar verwachting komen dezelfde onderwerpen terug als in 2008 bij de commissie Bakker. Wordt het idee van een werkbudget weer uit de la gehaald?
thumbnail of Juridisch – AD Visie 2019-02

AD Visie: Commissie Regulering van werk bereidt advies voor over de toekomst van de arbeidsmarkt

Het langverwachte wetsvoorstel Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) is ingediend bij de Eerste Kamer. Na overleg met sociale partners is een aantal hervormingsplannen in de wachtkamer gezet. De in het regeerakkoord van Rutte III aangekondigde wijzigingen in de WIA zijn niet doorgegaan. Ook blijft de loondoorbetaling bij ziekte gewoon 2 jaar. Duidelijk is in ieder geval dat de arbeidsmarkt na invoering van de WAB onderwerp van discussie blijft. Dat blijkt ook uit het feit dat minister Koolmees een breed samengestelde adviescommissie gevraagd heeft zich te buigen over de toekomst van de arbeidsmarkt.
thumbnail of VVP 01 – 2019 Marjol

VVP: Geen logica in maatregelen Koolmees

We hebben er lang op moeten wachten, maar op 20 december 2018 kwam er dan toch enige duidelijkheid: de loondoorbetalingsverplichting blijft twee jaar en de bezuinigingen in de WIA gaan niet door. Het wordt door minister Koolmees mooi verkocht: hij benoemt dat de WIA-instroom toch al minder wordt met de plannen die met de werkgevers zijn afgesproken. Die logica is echter voor de professional niet te ontdekken.
thumbnail of Pages from AD Visie 2018-06

Advisie: Re-integratie spoor 1 ook voor ZW-eigenrisicodragers

Middelgrote en grote werkgevers kunnen ervoor kiezen eigenrisicodrager voor de Ziektewet te worden. Ze betalen dan zelf de uitkeringen aan Ziektewet-gerechtigden, wat financieel aantrekkelijk kan zijn. Het aantal ZW-eigenrisicodragers is de laatste jaren dan ook fors gestegen. Uit onze praktijk weten we dat er echter ook veel loonsancties aan deze groep zijn uitgedeeld, omdat vaak niet voldoende aan re-integratie wordt gedaan. Wat een ZW-eigenrisicodrager zich goed moet realiseren is dat hij verantwoordelijk is voor re-integratie van de (ex-)werknemer in het eerste en het tweede spoor.
thumbnail of AD Visie 2018-05 Marjol

Advisie: Balans tussen vast en flex: de WAB

De Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) moet, zoals de naam al zegt, de balans terugbrengen tussen vaste en flex-werknemers. Werkgevers worden gestimuleerd om meer mensen direct in vaste dienst te nemen. Ook wil het kabinet flexwerkers meer zekerheden geven. Verder is er meer duidelijkheid gekomen over de compensatie van de transitievergoeding bij langdurige arbeidsongeschiktheid. In dit artikel gaat Marjol Nikkels kort in op de voorgestelde veranderingen.
thumbnail of whitepaper Parameters Werkhervattingskas 2019 ERD afweging en wijziging WGA van 10 jaar naar vijf jaar

whitepaper Werkhervattingskas 2019

Op 3 september 2018 zijn de parameters van het besluit gedifferentieerde premie Werkhervattingskas 2019 gepubliceerd in de Staatscourant. In deze whitepaper vindt u rekenvoorbeelden, een toelichting op de afweging wel of geen eigenrisicodragerschap en de kabinetsplannen om de WGA-doorbelasting terug te brengen van 10 naar 5 jaar.
thumbnail of Pages from AD Visie 04-2018 artikel marjol

Advisie: Voordeel voor werkgevers die arbeidsbeperkten in dienst nemen

Sinds 1 januari 2017 kennen we het Lage-inkomensvoordeel en sinds 1 januari 2018 het Loonkostenvoordeel. Ook voor arbeidsdeskundigen is het goed deze regelingen te kennen. Maar de no-riskpolis is minstens zo belangrijk, schrijft Marjol Nikkels in Advisie.
thumbnail of WebPage

Jesse gaat naar School at Sea

Wie op de Zomermarkt geweest is, heeft hem vast gezien: Jesse Deelstra. Zijn droom was om een half jaar te zeilen met School at Sea. Daar is geld voor nodig en veel bezoekers hebben dan ook gul gedoneerd. En het is gelukt: van oktober tot april kiest Jesse het ruime sop!
thumbnail of 0405 A1 PersoneelssubsidiesversiezonderLIV

Arbo rendement: inventariseer mensen met arbeidsbeperkingen

De overheid wil graag dat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt meer kansen krijgen. Werkgevers krijgen dan ook een financiële tegemoetkoming als ze deze mensen in dienst nemen. In dit artikel belicht Marjol Nikkels het Loonkostenvoordeel (LKV) en de no-riskpolis.