thumbnail of p76-77 Ken je vak Marjol Nikkels

VVP: Vereenvoudigde WIA-keuring 60-plusser

In de Kamerbrief ‘Aanpak mismatch sociaal-medisch beoordelen en hardheden WIA’ van 26 augustus 2022 benoemt minister van Gennip (SZW) haar plannen op korte, middellange en lange termijn. De hoogste prioriteit heeft voor de korte termijn het wegwerken van de achterstanden bij de sociaal-medische beoordelingen. Hiervoor krijgen 60-plussers per 1 oktober 2022 een vereenvoudigde WIA-beoordeling. Deze tijdelijke maatregel raakt ook de WGA-eigenrisicodragersverzekeringen omdat de financiering van deze WIA-uitkeringen gaat lopen via het Arbeidsongeschiktheidsfonds.
thumbnail of Katern Zakelijk en Inkomen Marjol Nikkels

WIA-voorschotten

UWV kampt met grote achterstanden bij de WIA-claimbeoordelingen. Ze slagen er vaak niet meer in om binnen de 104 weken wachttijd vast te stellen of de zieke werknemer recht heeft op een WIA-uitkering. Om te voorkomen dat mensen tijdelijk geen inkomen hebben, kan de werknemer wel een voorschotuitkering van UWV krijgen. Dit voorschot wordt echter ook bij de WGA-eigenrisicodrager in rekening gebracht. Dit betekent extra controleslagen voor de werkgever of het voorschot wel volledig wordt terugbetaald als er sprake is van een 35-minner of een IVA-gerechtigde.
thumbnail of p62-63 Ken je vak Inkomen Marjol Nikkels

Nog veel open einden in nieuw regeerakkoord

Nu Rutte-IV van start is, is natuurlijk de vraag wat we van dit nieuwe kabinet kunnen verwachten op het gebied van sociale zekerheid en inkomen. Op hoofdlijnen is in het coalitie-akkoord wel een richting geschetst, echter veel is nog altijd onduidelijk en zijn er nog vele open eindjes die ook binnen Rutte-III nog niet opgelost waren. Het is dus wachten op de wetsvoorstellen om meer duidelijkheid over de details te krijgen.
thumbnail of p43-44 Marjol Nikkels

VVP: Loondoorbetaling terug naar 1 jaar?

Sinds 1 januari 2020 kan de MKB verzuim-ontzorg-verzekering worden afgesloten en ruim 6.000 werkgevers hebben dat tot nu toe gedaan. Demissionair minister Koolmees, werkgeversorganisaties en het Verbond van Verzekeraars zijn niet ontevreden over dat aantal, want de verzekeringsgraad was al groot. Waarom wil men dan toch terug naar een loondoorbetalingsperiode bij ziekte van 1 jaar?
thumbnail of A5 boekje Totaal_Commissie Borstlap v06 LR

Samenvatting rapport commissie Borstlap

In alle verkiezingsprogramma klinkt de echo van de commissie Borstlap door. Dus minder zzp’ers, meer vaste contracten en het terugbrengen van de loondoorbetalingsperiode bij ziekte. Bijgaand boekje geeft een samenvatting van de adviezen.
thumbnail of p58-59 Marjol Nikkels Inkomen

Compensatie transitievergoeding als kleine werkgever stopt met bedrijf

Per 1 januari 2021 kunnen kleine bedrijven die stoppen door het pensioen of overlijden van de werkgever, compensatie aanvragen voor de transitievergoeding die dan aan werknemers betaald moet worden. Op een later moment gaat de regeling ook gelden voor bedrijfsbeëindiging door langdurige arbeidsongeschiktheid.
thumbnail of VVP 5-19 artikel Marjol

VVP: Kleine bedrijven gaan minder betalen

Werkgevers klagen al enige tijd over de hoge lasten van ziekte en arbeidsongeschiktheid. De politiek heeft zich dan ook over de vraag gebogen hoe deze lasten verlaagd kunnen worden en hoe de WIA meer activerend te maken is. De oorspronkelijke plannen uit het regeerakkoord Rutte 3 werden in december 2018 van tafel geveegd. Daar zijn inmiddels andere maatregelen voor in de plaats gekomen. Wat is de laatste stand van zaken? Marjol Nikkels bespreekt de Maatregelen loondoorbetaling bij ziekte en arbeidsongeschiktheid.
thumbnail of AD-Visie-2020-05

AD Visie: Wat gaat er gebeuren met de WIA?

Er is veel te doen om de WIA. Was deze wet in eerste instantie zeer succesvol, nu is het tij gekeerd. De WIA-instroom blijft maar stijgen en dat zal naar verwachting ook zo blijven. Wat is er aan de hand? Gaat de WIA op de schop? Verschillende commissies lijken in die richting te wijzen. Marjol Nikkels schreef voor Advisie over de laatste ontwikkelingen.
thumbnail of p60-61 Ken je vak! Marjol Nikkels

VVP: heilige huisjes omver?

Op 23 januari is het langverwachte eindrapport van de Commissie Regulering van werk onder leiding van Hans Borstlap verschenen. De Commissie heeft zich gebogen over de vraag of de huidige wet- en regelgeving van werk voldoende toegesneden is op toekomstige behoeften en omstandigheden. Het antwoord is nee: we moeten in Nederland de bakens verzetten. In dit artikel beschrijft Marjol Nikkels de belangrijkste aanbevelingen van de commissie.
thumbnail of Whitepaper commissie Borstlap v03 sec

Whitepaper eindrapport commissie Borstlap

Op 23 januari 2020 is het langverwachte eindrapport van de Commissie Regulering van werk verschenen. Een lijvig rapport met adviezen hoe de doorgeschoten flexibilisering van de arbeidsmarkt omgebogen zou kunnen worden. In deze whitepaper geven we een samenvatting van de belangrijkste onderdelen van het rapport.