thumbnail of AD Visie 2018-05 Marjol

Advisie: Balans tussen vast en flex: de WAB

De Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) moet, zoals de naam al zegt, de balans terugbrengen tussen vaste en flex-werknemers. Werkgevers worden gestimuleerd om meer mensen direct in vaste dienst te nemen. Ook wil het kabinet flexwerkers meer zekerheden geven. Verder is er meer duidelijkheid gekomen over de compensatie van de transitievergoeding bij langdurige arbeidsongeschiktheid. In dit artikel gaat Marjol Nikkels kort in op de voorgestelde veranderingen.
thumbnail of whitepaper Parameters Werkhervattingskas 2019 ERD afweging en wijziging WGA van 10 jaar naar vijf jaar

whitepaper Werkhervattingskas 2019

Op 3 september 2018 zijn de parameters van het besluit gedifferentieerde premie Werkhervattingskas 2019 gepubliceerd in de Staatscourant. In deze whitepaper vindt u rekenvoorbeelden, een toelichting op de afweging wel of geen eigenrisicodragerschap en de kabinetsplannen om de WGA-doorbelasting terug te brengen van 10 naar 5 jaar.
thumbnail of Pages from AD Visie 04-2018 artikel marjol

Advisie: Voordeel voor werkgevers die arbeidsbeperkten in dienst nemen

Sinds 1 januari 2017 kennen we het Lage-inkomensvoordeel en sinds 1 januari 2018 het Loonkostenvoordeel. Ook voor arbeidsdeskundigen is het goed deze regelingen te kennen. Maar de no-riskpolis is minstens zo belangrijk, schrijft Marjol Nikkels in Advisie.
thumbnail of WebPage

Jesse gaat naar School at Sea

Wie op de Zomermarkt geweest is, heeft hem vast gezien: Jesse Deelstra. Zijn droom was om een half jaar te zeilen met School at Sea. Daar is geld voor nodig en veel bezoekers hebben dan ook gul gedoneerd. En het is gelukt: van oktober tot april kiest Jesse het ruime sop!
thumbnail of 0405 A1 PersoneelssubsidiesversiezonderLIV

Arbo rendement: inventariseer mensen met arbeidsbeperkingen

De overheid wil graag dat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt meer kansen krijgen. Werkgevers krijgen dan ook een financiële tegemoetkoming als ze deze mensen in dienst nemen. In dit artikel belicht Marjol Nikkels het Loonkostenvoordeel (LKV) en de no-riskpolis.
thumbnail of Brief AP 30 11 2017 anoniem

Brief Autoriteit Persoonsgegevens

De AP heeft een helder antwoord gegeven op de vraag of een werkgever zonder tussenkomst van de bedrijfsarts mag vragen welke taken de werknemer nog kan uitvoeren.
thumbnail of whitepaper-regeerakkoord-2017-2021

Whitepaper ‘Regeerakkoord 2017-2021’

Er is dan toch eindelijk een regeerakkoord. In deze whitepaper hebben we de belangrijkste plannen op het gebied van sociale zekerheid en de arbeidsmarkt op een rij gezet.
thumbnail of whitepaper-Geschikt-voor-de-arbeidsmarkt

Whitepaper ‘Geschikt voor de arbeidsmarkt’

Het IBO (Inderdepartementaal beleidsonderzoek) heeft onderzocht hoe de arbeidsparticipatie van arbeidsongeschikten vergroot kan worden en dan met name van mensen in de WIA. Het rapport benoemt vier beleidsthema’s en geeft daarvoor verschillende oplossingsrichtingen om de arbeidsparticipatie te vergroten. Het unieke van dit onderzoek is dat ook politiek gevoelige thema’s worden benoemd. Opvallend is bijvoorbeeld dat de onderzoekers een grote financiële prikkel voor de zieke werknemers bepleiten.
thumbnail of wga-geen-prijsmarkt-meer

WGA geen prijsmarkt meer

De private verzekeraars hebben inmiddels 1,6 miljard verlies te dragen op de WGA-markt. Ze zullen voorzichtiger zijn en niet meer de klant koste wat het kost willen behouden. Marjol Nikkels schetste dit marktbeeld eind juni tijdens de VeReFi Zomermarkt.
thumbnail of whitepaper BeZaVa en Wet verbetering hybride markt WGA

Whitepaper BeZaVa en Wet verbetering hybride markt WGA

Op 31 mei 2016 heeft de Eerste Kamer ingestemd met de Wet verbetering hybride markt WGA. Vanaf 1 januari 2017 hebben werkgevers voor het hele WGA-risico een keuze tussen verzekeren bij het UWV of eigenrisicodragerschap met een private verzekering. De wet zorgt ervoor dat private verzekeraars beter kunnen concurreren met het UWV. Wat verandert er in 2017? Waar moet u rekening mee houden als u een keuze maakt? Dat leest u in deze whitepaper.