Dit is een oud nieuwsbericht. De inhoud kan inmiddels achterhaald zijn door recentere ontwikkelingen.

Whitepaper Werkhervattingskas WGA en ZW 2020

thumbnail of whitepaper-Parameters-Werkhervattingskas-2020-en-afweging-WGA-ZW-ERD

In de deze whitepaper Werkhervattingskas WGA en Ziektewet vindt u de parameters Whk voor 2020. Ook wordt uitgelegd hoe de gedifferentieerde premie wordt vastgesteld en worden rekenvoorbeelden gegeven. Daarnaast gaan we in op de wijzigingen in de premiesystematiek en op het eigenrisicodragershap WGA en ZW.

Klik op het plaatje van het artikel om het artikel te openen
Deel op social media: