Dit is een oud nieuwsbericht. De inhoud kan inmiddels achterhaald zijn door recentere ontwikkelingen.

Whitepaper ‘Geschikt voor de arbeidsmarkt’

Het IBO (Inderdepartementaal beleidsonderzoek) heeft onderzocht hoe de arbeidsparticipatie van arbeidsongeschikten vergroot kan worden en dan met name van mensen in de WIA.
Het rapport benoemt vier beleidsthema’s en geeft daarvoor verschillende oplossingsrichtingen om de arbeidsparticipatie te vergroten. Het unieke van dit onderzoek is dat ook politiek gevoelige thema’s worden benoemd. Opvallend is bijvoorbeeld dat de onderzoekers een grote financiële prikkel voor de zieke werknemers bepleiten.
thumbnail of whitepaper-Geschikt-voor-de-arbeidsmarkt

Klik op het plaatje van het artikel om het artikel te openen
Deel op social media: