Dit is een oud nieuwsbericht. De inhoud kan inmiddels achterhaald zijn door recentere ontwikkelingen.

VVP: Kleine bedrijven gaan minder betalen

Werkgevers klagen al enige tijd over de hoge lasten van ziekte en arbeidsongeschiktheid. De politiek heeft zich dan ook over de vraag gebogen hoe deze lasten verlaagd kunnen worden en hoe de WIA meer activerend te maken is. De oorspronkelijke plannen uit het regeerakkoord Rutte 3 werden in december 2018 van tafel geveegd. Daar zijn inmiddels andere maatregelen voor in de plaats gekomen. Wat is de laatste stand van zaken? Marjol Nikkels bespreekt de Maatregelen loondoorbetaling bij ziekte en arbeidsongeschiktheid.

thumbnail of VVP 5-19 artikel Marjol

Klik op het plaatje van het artikel om het artikel te openen
Deel op social media: