thumbnail of WAB schema v09

Maatregelen WAB in schema

Wat verandert er per 1 januari 2020 met ingang van de Wet arbeidsmarkt in balans? We hebben de wijzigingen in een handig schema gezet.

 

thumbnail of WAB schema v10

thumbnail of VVP 5-19 artikel Marjol

VVP: Minder kosten voor de werkgever?

thumbnail of VVP 5-19 artikel Marjol

Veel werkgevers ervaren de (financiële) verplichtingen rond ziekte en arbeidsongeschiktheid als belastend en kostbaar. Minister Koolmees wil hen tegemoet komen met het wetsvoorstel ‘Maatregelen loondoorbetaling bij ziekte en WIA’. Vorig jaar werd al de Wet compensatie transitievergoeding aangenomen. Een mooi pakket, maar worden de verzuimkosten zo inderdaad minder?

thumbnail of whitepaper-Parameters-Werkhervattingskas-2020-en-afweging-WGA-ZW-ERD

Whitepaper Werkhervattingskas WGA en ZW 2020

thumbnail of whitepaper-Parameters-Werkhervattingskas-2020-en-afweging-WGA-ZW-ERD

In de deze whitepaper Werkhervattingskas WGA en Ziektewet vindt u de parameters Whk voor 2020. Ook wordt uitgelegd hoe de gedifferentieerde premie wordt vastgesteld en worden rekenvoorbeelden gegeven. Daarnaast gaan we in op de wijzigingen in de premiesystematiek en op het eigenrisicodragershap WGA en ZW.

thumbnail of CMWEB wat te doen met de arbeidsovereenkomst na 104 weken ziekte

Wat te doen met de arbeidsovereenkomst na 104 weken ziekte?

Als een werknemer ziek wordt, heeft de werkgever de plicht om de werknemer te laten re-integreren op de eigen werkplek of in andere passende arbeid. Als er wel passende arbeid beschikbaar is, staat de werkgever voor de keuze: de arbeidsovereenkomst aanpassen of niet? En als er geen passende arbeid beschikbaar is, volgt de vraag: de arbeidsovereenkomst beëindigen of niet? Elke keuze heeft gevolgen. Dit artikel van Marjol Nikkels geeft u handvatten. Dit artikel is verschenen op cmweb.nl.

thumbnail of CMWEB wat te doen met de arbeidsovereenkomst na 104 weken ziekte

 

 

thumbnail of p48-49 Marjol NIkkels Inkomen

VVP: Arbeidsmarkt: discussie blijft

thumbnail of p48-49 Marjol NIkkels Inkomen

Ook na invoering van de Wet Arbeidsmarkt in balans zal de arbeidsmarkt onderwerp van discussie blijven. Niet voor niets is de commissie Regulering van werk gevraagd met concrete oplossingen te komen op zowel sociaal, arbeidsrechtelijk als fiscaal gebied voor een structurele verbetering van de arbeidsmarkt. Naar verwachting komen dezelfde onderwerpen terug als in 2008 bij de commissie Bakker. Wordt het idee van een werkbudget weer uit de la gehaald?

thumbnail of Juridisch – AD Visie 2019-02

AD Visie: Commissie Regulering van werk bereidt advies voor over de toekomst van de arbeidsmarkt

thumbnail of Juridisch – AD Visie 2019-02

Het langverwachte wetsvoorstel Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) is ingediend bij de Eerste Kamer. Na overleg met sociale partners is een aantal hervormingsplannen
in de wachtkamer gezet. De in het regeerakkoord van Rutte III aangekondigde wijzigingen in de WIA zijn niet doorgegaan. Ook blijft de loondoorbetaling
bij ziekte gewoon 2 jaar. Duidelijk is in ieder geval dat de arbeidsmarkt na invoering van de WAB onderwerp van discussie blijft. Dat blijkt ook uit het feit dat minister Koolmees een breed samengestelde adviescommissie gevraagd heeft zich te buigen over de toekomst van de arbeidsmarkt.

thumbnail of VVP 01 – 2019 Marjol

VVP: Geen logica in maatregelen Koolmees

thumbnail of VVP 01 – 2019 MarjolWe hebben er lang op moeten wachten, maar op 20 december 2018 kwam er dan toch enige duidelijkheid: de loondoorbetalingsverplichting blijft twee jaar en de bezuinigingen in de WIA gaan niet door. Het wordt door minister Koolmees mooi verkocht: hij benoemt dat de WIA-instroom toch al minder wordt met de plannen die met de werkgevers zijn afgesproken. Die logica is echter voor de professional niet te ontdekken.

thumbnail of Pages from AD Visie 2018-06

Advisie: Re-integratie spoor 1 ook voor ZW-eigenrisicodragers

Middelgrote en grote werkgevers kunnen ervoor kiezen eigenrisicodrager voor de Ziektewet te worden. Ze betalen dan zelf de uitkeringen aan Ziektewet-gerechtigden, wat financieel aantrekkelijk kan zijn. Het aantal ZW-eigenrisicodragers is de laatste jaren dan ook fors gestegen. Uit onze praktijk weten we dat er echter ook veel loonsancties aan deze groep zijn uitgedeeld, omdat vaak niet voldoende aan re-integratie wordt gedaan. Wat een ZW-eigenrisicodrager zich goed moet realiseren is dat hij verantwoordelijk is voor re-integratie van de (ex-)werknemer in het eerste en het tweede spoor.

thumbnail of Pages from AD Visie 2018-06

thumbnail of AD Visie 2018-05 Marjol

Advisie: Balans tussen vast en flex: de WAB

De Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) moet, zoals de naam al zegt, de balans terugbrengen tussen vaste en flex-werknemers. Werkgevers worden gestimuleerd om meer mensen
direct in vaste dienst te nemen. Ook wil het kabinet flexwerkers meer zekerheden geven. Verder is er meer duidelijkheid gekomen over de compensatie van de
transitievergoeding bij langdurige arbeidsongeschiktheid. In dit artikel gaat Marjol Nikkels kort in op de voorgestelde veranderingen.

thumbnail of AD Visie 2018-05 Marjol

thumbnail of whitepaper Parameters Werkhervattingskas 2019 ERD afweging en wijziging WGA van 10 jaar naar vijf jaar

whitepaper Werkhervattingskas 2019

Op 3 september 2018 zijn de parameters van het besluit gedifferentieerde premie Werkhervattingskas 2019 gepubliceerd in de Staatscourant. In deze whitepaper vindt u rekenvoorbeelden, een toelichting op de afweging wel of geen eigenrisicodragerschap en de kabinetsplannen om de WGA-doorbelasting terug te brengen van 10 naar 5 jaar.

thumbnail of whitepaper Parameters Werkhervattingskas 2019 ERD afweging en wijziging WGA van 10 jaar naar vijf jaar