Nog veel open einden in nieuw regeerakkoord

thumbnail of p62-63 Ken je vak Inkomen Marjol Nikkels

Nu Rutte-IV van start is, is natuurlijk de vraag wat we van dit nieuwe kabinet kunnen verwachten op het gebied van sociale zekerheid en inkomen. Op hoofdlijnen is in het coalitie-akkoord wel een richting geschetst, echter veel is nog altijd onduidelijk en zijn er nog vele open eindjes die ook binnen Rutte-III nog niet opgelost waren. Het is dus wachten op de wetsvoorstellen om meer duidelijkheid over de details te krijgen.

Klik op het plaatje van het artikel om het artikel te openen
Deel op social media: