Dit is een oud nieuwsbericht. De inhoud kan inmiddels achterhaald zijn door recentere ontwikkelingen.

Advisie: Re-integratie spoor 1 ook voor ZW-eigenrisicodragers

Middelgrote en grote werkgevers kunnen ervoor kiezen eigenrisicodrager voor de Ziektewet te worden. Ze betalen dan zelf de uitkeringen aan Ziektewet-gerechtigden, wat financieel aantrekkelijk kan zijn. Het aantal ZW-eigenrisicodragers is de laatste jaren dan ook fors gestegen. Uit onze praktijk weten we dat er echter ook veel loonsancties aan deze groep zijn uitgedeeld, omdat vaak niet voldoende aan re-integratie wordt gedaan. Wat een ZW-eigenrisicodrager zich goed moet realiseren is dat hij verantwoordelijk is voor re-integratie van de (ex-)werknemer in het eerste en het tweede spoor.

thumbnail of Pages from AD Visie 2018-06

Klik op het plaatje van het artikel om het artikel te openen
Deel op social media: