thumbnail of VVP 5-19 artikel Marjol

VVP: Kleine bedrijven gaan minder betalen

Werkgevers klagen al enige tijd over de hoge lasten van ziekte en arbeidsongeschiktheid. De politiek heeft zich dan ook over de vraag gebogen hoe deze lasten verlaagd kunnen worden en hoe de WIA meer activerend te maken is. De oorspronkelijke plannen uit het regeerakkoord Rutte 3 werden in december 2018 van tafel geveegd. Daar zijn inmiddels andere maatregelen voor in de plaats gekomen. Wat is de laatste stand van zaken? Marjol Nikkels bespreekt de Maatregelen loondoorbetaling bij ziekte en arbeidsongeschiktheid.

thumbnail of VVP 5-19 artikel Marjol

thumbnail of AD-Visie-2020-05

AD Visie: Wat gaat er gebeuren met de WIA?

thumbnail of AD-Visie-2020-05

Er is veel te doen om de WIA. Was deze wet in eerste instantie zeer succesvol, nu is het tij gekeerd. De WIA-instroom blijft maar stijgen en dat zal naar verwachting ook zo blijven. Wat is er aan de hand? Gaat de WIA op de schop? Verschillende commissies lijken in die richting te wijzen. Marjol Nikkels schreef voor Advisie over de laatste ontwikkelingen.

thumbnail of p60-61 Ken je vak! Marjol Nikkels

VVP: heilige huisjes omver?

thumbnail of p60-61 Ken je vak! Marjol Nikkels

Op 23 januari is het langverwachte eindrapport van de Commissie Regulering van werk onder leiding van Hans Borstlap verschenen. De Commissie heeft zich gebogen over de vraag of de huidige wet- en regelgeving van werk voldoende toegesneden is op toekomstige behoeften en omstandigheden. Het antwoord is nee: we moeten in Nederland de bakens verzetten. In dit artikel beschrijft Marjol Nikkels de belangrijkste aanbevelingen van de commissie.

thumbnail of Whitepaper commissie Borstlap v03 sec

Whitepaper eindrapport commissie Borstlap

thumbnail of Whitepaper commissie Borstlap v03 sec

Op 23 januari 2020 is het langverwachte eindrapport van de Commissie Regulering van werk verschenen. Een lijvig rapport met adviezen hoe de doorgeschoten flexibilisering van de arbeidsmarkt omgebogen zou kunnen worden. In deze whitepaper geven we een samenvatting van de belangrijkste onderdelen van het rapport.

thumbnail of WAB schema v09

Maatregelen WAB in schema

Wat verandert er per 1 januari 2020 met ingang van de Wet arbeidsmarkt in balans? We hebben de wijzigingen in een handig schema gezet.

 

thumbnail of WAB schema v10

thumbnail of VVP 5-19 artikel Marjol

VVP: Minder kosten voor de werkgever?

thumbnail of VVP 5-19 artikel Marjol

Veel werkgevers ervaren de (financiële) verplichtingen rond ziekte en arbeidsongeschiktheid als belastend en kostbaar. Minister Koolmees wil hen tegemoet komen met het wetsvoorstel ‘Maatregelen loondoorbetaling bij ziekte en WIA’. Vorig jaar werd al de Wet compensatie transitievergoeding aangenomen. Een mooi pakket, maar worden de verzuimkosten zo inderdaad minder?

thumbnail of whitepaper-Parameters-Werkhervattingskas-2020-en-afweging-WGA-ZW-ERD

Whitepaper Werkhervattingskas WGA en ZW 2020

thumbnail of whitepaper-Parameters-Werkhervattingskas-2020-en-afweging-WGA-ZW-ERD

In de deze whitepaper Werkhervattingskas WGA en Ziektewet vindt u de parameters Whk voor 2020. Ook wordt uitgelegd hoe de gedifferentieerde premie wordt vastgesteld en worden rekenvoorbeelden gegeven. Daarnaast gaan we in op de wijzigingen in de premiesystematiek en op het eigenrisicodragershap WGA en ZW.

thumbnail of CMWEB wat te doen met de arbeidsovereenkomst na 104 weken ziekte

Wat te doen met de arbeidsovereenkomst na 104 weken ziekte?

Als een werknemer ziek wordt, heeft de werkgever de plicht om de werknemer te laten re-integreren op de eigen werkplek of in andere passende arbeid. Als er wel passende arbeid beschikbaar is, staat de werkgever voor de keuze: de arbeidsovereenkomst aanpassen of niet? En als er geen passende arbeid beschikbaar is, volgt de vraag: de arbeidsovereenkomst beëindigen of niet? Elke keuze heeft gevolgen. Dit artikel van Marjol Nikkels geeft u handvatten. Dit artikel is verschenen op cmweb.nl.

thumbnail of CMWEB wat te doen met de arbeidsovereenkomst na 104 weken ziekte

 

 

thumbnail of p48-49 Marjol NIkkels Inkomen

VVP: Arbeidsmarkt: discussie blijft

thumbnail of p48-49 Marjol NIkkels Inkomen

Ook na invoering van de Wet Arbeidsmarkt in balans zal de arbeidsmarkt onderwerp van discussie blijven. Niet voor niets is de commissie Regulering van werk gevraagd met concrete oplossingen te komen op zowel sociaal, arbeidsrechtelijk als fiscaal gebied voor een structurele verbetering van de arbeidsmarkt. Naar verwachting komen dezelfde onderwerpen terug als in 2008 bij de commissie Bakker. Wordt het idee van een werkbudget weer uit de la gehaald?

thumbnail of Juridisch – AD Visie 2019-02

AD Visie: Commissie Regulering van werk bereidt advies voor over de toekomst van de arbeidsmarkt

thumbnail of Juridisch – AD Visie 2019-02

Het langverwachte wetsvoorstel Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) is ingediend bij de Eerste Kamer. Na overleg met sociale partners is een aantal hervormingsplannen
in de wachtkamer gezet. De in het regeerakkoord van Rutte III aangekondigde wijzigingen in de WIA zijn niet doorgegaan. Ook blijft de loondoorbetaling
bij ziekte gewoon 2 jaar. Duidelijk is in ieder geval dat de arbeidsmarkt na invoering van de WAB onderwerp van discussie blijft. Dat blijkt ook uit het feit dat minister Koolmees een breed samengestelde adviescommissie gevraagd heeft zich te buigen over de toekomst van de arbeidsmarkt.