Dit is een oud nieuwsbericht. De inhoud kan inmiddels achterhaald zijn door recentere ontwikkelingen.

Positionering casemanagement: kwaliteitsborging en scheiding rollen belangrijker dan ooit

Begin 2016 presenteerde de Autoriteit Persoonsgegevens haar vereenvoudigde beleidsregels op basis van het document ‘Beleidsregels voor de verwerking van persoonsgegevens over de gezondheid van zieke werknemers’ om de bestaande spelregels voor een breder publiek meer toegankelijk te maken. Naast het realiseren van meer inzicht in de spelregels is de sanctiemogelijkheid van de AP toegenomen tot ruim € 800.000,-.

Sinds die tijd zijn er tal van reacties en stromingen de revue gepasseerd die zich vooral bezighouden met het ontkennen of ombuigen van de beleidsregels. Aangezien CS Opleidingen en VeReFi BV steeds vaker vragen van werkgevers en casemanagers krijgen wat er nu wel en niet is toegestaan, informeren wij u graag met deze ‘position paper’. Daarbij is het van belang verschil te maken in de verschillende soorten en combinaties van casemanagement en de spelregels die daarbij van belang zijn.