Uitgelichte opleidingen:

Een casemanager begeleidt het re-integratieproces namens de werkgever, is het aanspreekpunt voor de werknemer, geeft advies en zorgt ervoor dat alle partijen op tijd doen wat ze moeten doen. Grote werkgevers hebben vaak een of meer casemanagers in dienst. Kleinere werkgevers huren ze in, meestal via de arbodienst.

Een casemanager speelt dus een belangrijke rol binnen het re-integratieproces. Als een werknemer langdurig ziek wordt moeten werkgever en werknemer er alles aan doen de werknemer zo snel mogelijk duurzaam te re-integreren. Dat is geen vrijblijvend proces, maar moet voldoen aan allerlei regels van bijvoorbeeld de Wet verbetering poortwachter. Deze wet schrijft voor welke stappen op welk moment gezet moeten worden. Zo moet er op tijd een probleemanalyse gemaakt worden door de bedrijfsarts, moeten werkgever en werknemer een plan van aanpak maken en zo nodig bijstellen enzovoorts. De ondersteuning van een casemanager is hierin dus cruciaal.

Gratis meer informatie ontvangen? Vraag dan nu het gratis kennisboekje aan

Verschillende soorten casemanagers

Er zijn twee verschillende soorten casemanagers: de casemanager inzetbaarheid & de casemanager taakdelegatie

De casemanager inzetbaarheid voert namens de werkgever de regie over het verzuimproces. Deze casemanager zorgt ervoor dat alle stappen van de Wet verbetering poortwachter op tijd genomen worden en verzorgt het contact tussen werknemer, bedrijfsarts en werkgever. Hij mag daarbij niet weten er medisch aan de hand is. Dat is ook niet nodig: voor het re-integreren van de werknemer is het vooral belangrijk te weten wat de werknemer nog wel kan. Dat bepaalt de bedrijfsarts, die dit terugkoppelt aan de casemanager. De casemanager kan het advies van de bedrijfsarts dan weer vertalen in concrete plannen voor de re-integratie. De casemanager ondersteunt werkgever en werknemer dus bij alle stappen. Hij kan uitleggen wat de gevolgen van bepaalde keuzes zijn en hierin adviseren.

De casemanager taakdelegatie werkt onder verantwoordelijkheid en toezicht van de bedrijfsarts en mag onder strikte voorwaarden wel meer weten over de (medische) situatie van de werknemer. Dit heeft als voordeel dat de casemanager taakdelegatie de eerste uitvraag na een ziekmelding kan doen: wat is er aan de hand? Is er met spoed een afspraak bij de bedrijfsarts nodig? Deze kan dan beslissen over verdere stappen binnen de re-integratie en blijft zo eindverantwoordelijk. De casemanager taakdelegatie ontlast de bedrijfsarts dus, zodat deze meer tijd heeft voor zijn kerntaken.

Hoe word je casemanager?

CS Opleidingen biedt als grondlegger van het vakgebied opleidingen voor beide functies en verdere specialisaties. De opleidingen van CS zijn geaccrediteerd door de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) en geven recht op een officieel HAN-diploma, dat in de markt hoog gewaardeerd wordt.

Voor casemanager inzetbaarheid is Regie op Verzuim de aangewezen opleiding. Een pittige opleiding op hbo-niveau waarmee je in zo’n drie maanden leert hoe je een verzuimdossier optimaal begeleidt. Wil je eerst even bekijken of het vak casemanager je iets lijkt? Volg dan eerst de driedaagse Cursus Casemanagement. Start je vervolgens binnen 6 maanden met Regie op Verzuim, dan krijg je korting op het lesgeld.

Met Regie op Verzuim heb je een fantastische opleiding die hooggewaardeerd wordt in de markt. Toch zul je in de praktijk wel eens situaties tegenkomen waarvan je denkt: wat nu? Uit welke scenario’s kan ik kiezen en welke gevolgen hebben die? Wil je ook die situaties kunnen aanpakken, dan kun je na Regie op Verzuim verdergaan met de Post Bachelor Register Casemanagement.

Wil je je juist meer bezig gaan houden met het verzuim- en re-integratiebeleid op organisatieniveau en hierin adviseren, dan is de Post Bachelor Risk Management Sociale Zekerheid geschikt. Je leert dan alles over de financiële gevolgen van verzuim voor een organisatie. Je leert bijvoorbeeld het verzuim in een organisatie te analyseren: welk soort verzuim (kort, lang, middellang) vormt het grootste probleem en welke oplossingen zijn mogelijk? Ook leer je hoe je berekent of eigenrisicodragerschap wel of niet een goed idee is.

Lijkt het je juist interessant om als casemanager in taakdelegatie te gaan werken? Dan kies je voor de opleiding Casemanager Taakdelegatie. In circa twee maanden leer je alles over dit prachtige beroep waar veel vraag naar is op de arbeidsmarkt. Daarbij ga je vooral ook heel veel praktijkoefeningen doen: welke vragen stel je aan de werknemer en hoe haal je de juiste informatie voor de bedrijfsarts uit alles wat de werknemer vertelt? Hoe herken je dat je de werknemer snel moet doorverwijzen naar de bedrijfsarts? Door de manier waarop je de gesprekken voert en hierover rapporteert help je een snelle start met de re-integratie te maken.

Krijg toegang tot het Register Specialistisch Casemanagement

Bij CS heb je de keuze uit een breed scala aan opleidingen. Wat ze gemeen hebben is dat ze (praktisch) allemaal toegang geven tot het grootste beroepsregister voor casemanagers: het Register Specialistisch Casemanagement (RSC).

Als je na het behalen van je diploma lid wordt van het RSC, mag je de titel voeren die bij jouw opleiding hoort:
• ROV voor Regie op Verzuim
• RCM voor Post Bachelor Register Casemanagement
• RSZ voor Post Bachelor Risk Management Sociale Zekerheid
• RCMC voor Post Bachelor Register Casemanagement plus Post Bachelor Risk Management Sociale Zekerheid
• CMTD voor gediplomeerden Casemanager Taakdelegatie

Een baan als casemanager?

Na het halen van je diploma wil je natuurlijk zo snel mogelijk aan de slag. Voor vacatures kun je bijvoorbeeld kijken op:

www.verefi-vacaturebank.nl : Hier kun je ook gratis je cv uploaden zodat bedrijven jou makkelijker kunnen vinden.

www.co2work.nl : werving en selectie in verzuim en re-integratie . Hier kun je gericht solliciteren op één van de openstaande vacatures. Ook kun je je inschrijven zodat je bij een toekomstige vacature actief geïnformeerd kan worden.