Een casemanager verzuim begeleidt het re-integratieproces namens de werkgever en is het aanspreekpunt voor de werknemer. Daarnaast geeft deze advies en zorgt ervoor dat alle partijen op tijd doen wat ze moeten doen.

Een casemanager speelt dus een belangrijke rol binnen het re-integratieproces van een werknemer. Als een werknemer langdurig ziek wordt moeten werkgever en werknemer er samen alles aan doen de werknemer zo snel mogelijk (duurzaam) te re-integreren. Tijdens dit proces moeten zij voldoen aan allerlei regels van bijvoorbeeld de Wet verbetering poortwachter. Deze wet schrijft voor welke stappen op welk moment gezet moeten worden tijdens het re-integratieproces. Zo moet er bijvoorbeeld tijdig een probleemanalyse gemaakt worden door de bedrijfsarts en moeten werkgever en werknemer een plan van aanpak maken. De casemanager verzuim ondersteunt hierin en vervult dus een cruciale rol. Grote werkgevers hebben vaak één of meer casemanagers in dienst. Kleinere werkgevers huren ze in, meestal via de arbodienst.

Wil je uitgebreide informatie ontvangen? Vraag dan nu het gratis kennisboekje aan.

Verschillende soorten casemanagers verzuim

Er zijn twee verschillende soorten casemanagers: de casemanager inzetbaarheid & de casemanager taakdelegatie

De casemanager inzetbaarheid voert namens de werkgever de regie over het verzuimproces. Deze zorgt ervoor dat alle stappen van de Wet verbetering poortwachter op tijd genomen worden en verzorgt het contact tussen werknemer, bedrijfsarts en werkgever. Hij mag daarbij niet weten wat er medisch aan de hand is. Dat is ook niet nodig: voor het re-integreren van de werknemer is het vooral belangrijk te weten wat de werknemer nog wél kan. Dat bepaalt de bedrijfsarts, die dit terugkoppelt aan de casemanager. De casemanager kan het advies van de bedrijfsarts dan weer vertalen in concrete plannen voor de re-integratie. De casemanager ondersteunt werkgever en werknemer dus bij alle stappen. Hij kan uitleggen wat de gevolgen van bepaalde keuzes zijn en hierin adviseren.

De casemanager taakdelegatie werkt onder verantwoordelijkheid en toezicht van de bedrijfsarts en mag onder strikte voorwaarden wél meer weten over de (medische) situatie van de werknemer. Dit heeft als voordeel dat de casemanager taakdelegatie de eerste uitvraag na een ziekmelding kan doen: wat is er aan de hand? Is er met spoed een afspraak bij de bedrijfsarts nodig? Deze kan dan beslissen over verdere stappen binnen de re-integratie en blijft zo eindverantwoordelijk. De casemanager taakdelegatie ontlast de bedrijfsarts dus, zodat deze meer tijd heeft voor zijn kerntaken.

Casemanager verzuim worden?

CS Opleidingen biedt als grondlegger van het vakgebied opleidingen voor beide functies en verdere specialisaties. De opleidingen van CS zijn geaccrediteerd door de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) en geven recht op een officieel HAN-getuigschrift, dat in de markt hoog gewaardeerd wordt.

Voor casemanager inzetbaarheid is Regie op Verzuim de aangewezen opleiding. Een pittige opleiding op hbo-niveau waarmee je in zo’n drie maanden leert hoe je een verzuimdossier optimaal begeleidt. Wil je eerst even bekijken of het vak casemanager je iets lijkt? Volg dan eerst de driedaagse Cursus Casemanagement.

Wil je na Regie op Verzuim nog meer verdieping en ook de meest ingewikkelde situaties kunnen aanpakken, dan kun je verdergaan met de Post Bachelor Register Casemanagement. Een praktische opleiding, waarbij je de vaardigheden aanleert om voor elke casus de beste oplossing te vinden. Je gaat aan de slag met (soms eigen) dossiers uit de praktijk om te ontdekken voor welke aanpak er is gekozen, welke andere mogelijkheden er ook waren geweest en welke keuze wellicht tot een beter resultaat geleid zou hebben. 

Wil je je juist meer bezig gaan houden met het verzuim- en re-integratiebeleid op organisatieniveau en hierin adviseren, dan is Riskmanagement Sociale Zekerheid en Inzetbaarheid geschikt. Je leert dan alles over de financiële gevolgen van verzuim voor een organisatie. Je leert bijvoorbeeld het verzuim in een organisatie te analyseren: welk soort verzuim (kort, lang, middellang) vormt het grootste probleem en welke oplossingen zijn mogelijk?

Lijkt het je juist interessant om als casemanager in taakdelegatie te gaan werken? Dan kies je voor de opleiding Casemanager Taakdelegatie. In circa twee maanden leer je alles over dit beroep waar veel vraag naar is op de arbeidsmarkt. Daarbij ga je vooral ook heel veel praktijkoefeningen doen: welke vragen stel je aan de werknemer en hoe haal je de juiste informatie voor de bedrijfsarts uit alles wat de werknemer vertelt? Hoe herken je dat je de werknemer snel moet doorverwijzen naar de bedrijfsarts? Door de manier waarop je de gesprekken voert en hierover rapporteert help je een snelle start met de re-integratie te maken.

Krijg toegang tot het Register Specialistisch Casemanagement

Bij CS heb je de keuze uit een breed scala aan opleidingen. Wat ze gemeen hebben is dat ze (praktisch) allemaal toegang geven tot het grootste beroepsregister voor casemanagers: het Register Specialistisch Casemanagement (RSC).

Als je je na het behalen van je getuigschrift laat registreren bij het RSC, mag je de titel voeren die bij jouw opleiding hoort:
• Regie op Verzuim – ROV
• Register Casemanagement (Post-hbo) – RCM 
• Riskmanagement Sociale Zekerheid en Inzetbaarheid – RSZ
• Register Casemanagement plus Riskmanagement Sociale Zekerheid en Inzetbaarheid – RCMC 
• Gediplomeerden Casemanager Taakdelegatie – CMTD

Werken als casemanager verzuim?

Na het halen van je diploma wil je natuurlijk zo snel mogelijk aan de slag. Voor vacatures kun je bijvoorbeeld kijken op: www.verefi-vacaturebank.nl of www.co2work.nl

Praktijkverhaal: wat heeft Regie op Verzuim je gebracht?

Sandra Philipsen, eigenaar van Verm Advies:

“Ik ben eind 2017 gestart met ROV. Ik heb een achtergrond in de communicatie, maar stond op een kruispunt in mijn carrière en zocht iets wat dichterbij mij stond. Dat heb ik gevonden in het vakgebied verzuim en re-integratie: een combinatie van analytisch denken en mensgericht bezig zijn. Ik had wel wat algemene kennis van sociale zekerheid, maar was natuurlijk niet bekend met alle details. De opleiding was dus best pittig, maar ik werd er al snel door gegrepen. In mijn studiegroep zaten diverse medestudenten die ondernemer waren. Dus ik heb gevraagd: kan ik met jullie meelopen om praktijkervaring op te doen? Dat mocht bij Marion Derksen van DIM Arbeidsmobiliteit. Ik heb daar veel tweedespoortrajecten begeleid. Onder het motto van Pippi Langkous: ik heb het nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan. Natuurlijk werd ik op de achtergrond zorgvuldig gecoacht door Marion. In die tijd heb ik ontzettend veel geleerd en heb toen de sprong in het diepe gewaagd en ben voor mezelf begonnen. In eerste instantie werkte ik vooral voor DIM, maar gaandeweg kwamen daar klanten bij. Vervolgens heb ik twee specialisaties bij CS gedaan: Regie op Werkvermogen en Casemanager Taakdelegatie. Nu werk ik vooral in taakdelegatie en geniet daar enorm van. Helemaal voorin het traject, zodat je echt nog het verschil kan maken voor werknemer en werkgever. Ik voel me echt als een vis in het water!”

 

Mieke Goedkoop-Hendriks, eigenaar MG Verzuimadvies:

“In 2018 heb ik de opleiding Regie op Verzuim van CS opleidingen gevolgd. Ik had al heel wat jaren niet meer in de schoolbanken gezeten, dus het volgen van lessen en het thuis studeren was wel even wennen. Maar het was een tijd waarin ik veel heb geleerd en andere mensen uit het vak heb leren kennen. De opleiding en het uiteindelijke papiertje heeft er bij mij voor gezorgd dat ik een bevestiging kreeg van kennis die ik al had en daarnaast heb ik ook veel nieuwe kennis opgedaan. Dit zorgde bij mij voor meer zelfvertrouwen als verzuimspecialist en dit was precies wat ik nodig had omdat ik in die tijd de overstap heb gemaakt van loondienst naar zelfstandige. Ik beveel deze opleiding zeker aan.”