Het NRTO-keurmerk: erkenning voor kwaliteit en professionaliteit

CS Opleidingen bezit het NRTO-keurmerk. Dit keurmerk is de erkenning voor kwaliteit en professionaliteit in de private opleidingsbranche. Door het NRTO-keurmerk kunnen klanten ervan uitgaan dat CS Opleidingen voldoet aan hoge kwaliteitseisen op het gebied van transparantie over producten en diensten, adequate dienstverlening, professionele omgang met klanten en deskundigheid van het personeel. Een onafhankelijke, externe certificerende instelling toetst of een aanbieder aan de kwaliteitseisen voldoet. Het NRTO-keurmerk wordt afgegeven door de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO), de branchevereniging voor private opleiders. Zie voor meer informatie Het NRTO-keurmerk: voldoen aan hoge kwaliteitseisen

 

Eisen van de gedragscode voor leden van de NRTO | NRTO

Algemene-Voorwaarden-NRTO.pdf

STAP-budget

Vanaf 1 september is het mogelijk voor al onze opleidingen STAP-subsidie aan te vragen. Dit kan per persoon 1 keer per jaar. Als de aanvraag is goedgekeurd, wordt het bedrag betaald aan ons als  opleider. De aanvragen worden beheerd en uitgevoerd door het UWV.

De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) houdt een register (scholingsregister) bij met opleidingen waarvoor mensen STAP-budget kunnen aanvragen. Een STAP-budget aanvragen kan alleen als de scholingsactiviteiten in het scholingsregister staan.

UWV gecontracteerd scholingsbedrijf

Wij zijn als opleidingsinstituut gecontracteerd door UWV i.h.k.v. het Inkoopkader Scholingsdiensten 2021. Dat houdt in dat wij één van de opleidingsinstituten in Nederland zijn die opleidingen en trainingen mogen verzorgen om mensen te helpen bij hun terugkeer in het arbeidsproces.

Geschillencommissie Particuliere Onderwijsinstellingen

Ben je niet tevreden over CS Opleidingen? Bel ons dan even om dit te bespreken. Wij zoeken graag naar een oplossing. Komen we er toch niet uit? Dan kun je gebruikmaken van onze klachtregeling  Je klacht wordt dan in behandeling genomen door onze Klachtcommissie.

Ben je niet tevreden over de uitspraak van de Klachtcommissie, dan kun je een klacht indienen bij de Geschillencommissie particuliere Onderwijsinstellingen. Hoe dat in zijn werk gaat, lees je op de website of in de brochure: pon-brochure.pdf (degeschillencommissie.nl)