Gespreksvoering bij complex psychisch verzuim en heftige emoties

Op 23 juni organiseerden we een Zomerwebinar.  RSC-geregistreerden die zich hadden aangemeld kunnen twee PE-punten opvoeren.

Voor wie de sheets nog eens wil nalezen:  CS zomerwebinar 2022 versie 20 juni db

Antwoorden op niet behandelde vragen: antwoorden op gestelde vragen

Binnen de verzuimbegeleiding kun je in gesprek raken met mensen die traumatische gebeurtenissen hebben meegemaakt of ernstige psychische klachten hebben zoals suïcidaliteit, uitzichtloosheid of verwarring. Wanneer je een goed luisterend oor biedt als verzuimbegeleider, geef je werknemers de ruimte om hun hart te luchten en kunnen er heftige verhalen en emoties ter sprake komen.

Binnen het kader van de verzuimbegeleiding is hier beperkte ruimte voor; de focus ligt op een goed draagvlak creëren voor re-integratie. Toch is het belangrijk om op een zorgvuldige, maar ook begrensde manier ruimte te creëren voor het uiten van diepere emoties en het bespreken van de consequenties hiervan.

In dit webinar gaan we in op de do’s and don’ts bij dit soort gesprekken:

  • Hoe ben je betrokken en hulpvaardig, zonder je zakelijke kaders los te laten?
  • Hoe ben je zorgvuldig naar de werknemer, maar zorg je tegelijkertijd ook voor jezelf?
  • Wat neem je mee naar huis en wat laat je achter?

Het webinar is praktijkgericht en interactief; dus geen uitgebreide theorie, maar hands-on, met behulp van vragenchat en polls.

13.00- 14,00 uur: “Wie heb ik aan de lijn”
Dit eerste deel gaat over het serieus nemen van de ander; inclusief het goed luisteren naar emoties en problemen.

14.05 – 15.00 uur:  “Wie ben jij”
Het tweede deel gaat over jou als professional. Hoe stel je grenzen in je werk en hoe is de balans tussen afstand en betrokkenheid?

Sprekers

Ramon Blenderman (Trainer/coach)

Raken en geraakt worden. Dat start de verandering, de beweging, de groei. Mijn 22 jaar lange ervaring als zelfstandig coach, trainer en therapeut combineer ik graag met mijn creatieve vermogens om te inspireren. Mensen tot nieuwe zienswijzen verleiden. Reflecteren en -letterlijk- inspireren zijn daarbij mijn belangrijkste instrumenten.

 

 

Albert-Jan Vink (GZ-psycholoog BIG/trainer/coach)

Mijn doel is om mensen in beweging te laten komen. Van klacht naar kracht. Hierbij hoort ook het vinden van de juiste (arbeids-)plek. In de loop van 20 jaar werkervaring heb ik hierbij geleerd om samen met de ander te balanceren tussen acceptatie en inspiratie. Bij Psyche@work zijn we gespecialiseerd in het in beweging brengen (inspireren) van werknemers en werkgevers. Enerzijds door zelf nieuw gedrag toe te passen en anderzijds door het creëren van een passende (werk) omgeving.