WOW Inzetbaarheid

  • Eendaagse cursus: Hoe voert u een inzetbaarheidsgesprek met werknemers?
  • Tijdelijk 50% korting: slechts € 195 inclusief DISC-rapportage

  Werkt u voor verzuim met het Eigen Regie Model (ERM)? Dan heeft u een uitdaging. Door de nieuwe privacywetgeving is het immers niet meer mogelijk dat leidinggevenden zieke werknemers vragen wat ze nog wel kunnen doen. Hoe nu verder? Dat leert u in de eendaagse cursus WOW Inzetbaarheid voor leidinggevenden en HR-professionals.

  Wat mag niet meer?

  In het ERM is de bedrijfsarts op afstand gezet en vraagt de werknemer verzuimverlof aan bij de leidinggevende. Deze gaat vervolgens in gesprek met de werknemer wat deze nog wel zou kunnen doen. Door de AVG is deze werkwijze niet meer mogelijk. Alleen de bedrijfsarts mag bepalen wat een werknemer nog wel kan.

  Wat mag wel?

  Is de leidinggevende daarmee buitenspel gezet? Zeker niet; juist omdat de leidinggevende de werknemer goed kent, kan hij/zij snel inschatten of er wellicht meer speelt dan ziekte. En dus of er snel een casemanager taakdelegatie of arbodienst moet worden ingeschakeld. Wel is het belangrijk dat hij/zij de juiste vragen stelt, dat wil zeggen: vragen die zijn toegestaan binnen de AVG-wetgeving.

  Ook kan de leidinggevende een inzetbaarheidsgesprek voeren nadat de bedrijfsarts heeft vastgesteld welke mogelijkheden de werknemer nog heeft.

  Werkvermogen, Ontwikkeling en Werkgeluk

  Welke vragen de leidinggevende wel mag stellen en hoe u een effectief inzetbaarheidsgesprek voert, leert u in de training WOW Inzetbaarheid. WOW staat voor Werkvermogen, Ontwikkeling en Werkgeluk. We richten ons dus niet op wat er aan de hand is, maar hoe u ervoor zorgt dat een werknemer zijn mogelijkheden benut en vooral ook met plezier aan het werk blijft. Heeft u wel eens ervaren dat het soms moeilijk is een werknemer te motiveren weer aan de slag te gaan? In deze cursus leert u hoe u hiermee om kunt gaan.

  DISC als hulpmiddel bij gesprekvoering

  • Hoe komt het dat sommige mensen weerstand hebben tegen veranderingen terwijl anderen die juist opzoeken?
  • Hoe komt het dat sommigen altijd de leiding nemen en anderen liever volgen?
  • Hoe komt het dat sommige mensen flexibel zijn en anderen aan procedures hechten?

  Voor een effectieve gespreksvoering helpt het als u inzicht heeft in uw eigen gedrags- en communicatieprofiel en kan inschatten welk profiel de ander heeft. Hiervoor werken wij met de DISC-persoonlijkheidsanalyse. Voor de start van de cursusdag krijgt u een vragenlijst om in te vullen en na de verwerking hiervan ontvangt u een persoonlijk DISC-rapport ter waarde van € 125.

  Kortom, WOW inzetbaarheid is een praktische dag waarin u leert wat er wel en niet mag in gespreksvoering rond verzuim en hoe u werknemers kunt motiveren maximaal gebruik te maken van hun mogelijkheden. Deze dag wordt door twee toptrainers verzorgd; een inhoudelijk specialist die alles weet over verzuimmanagement, sociale wetgeving en de AVG en een toptrainer in gespreksvoering.

 • DISC-rapportage

  Iedereen heeft een eigen gedrags-en communicatiestijl. U voelt zich ook het meest op uw gemak als u deze stijl kunt hanteren. Dat is echter niet in alle situaties effectief. Het helpt uw communicatie enorm als u kunt inschatten welk persoonlijkheidsprofiel uw gesprekspartner waarschijnlijk heeft en hoe u hier het beste mee om kunt gaan. Hiervoor werken wij met de DISC Persoonlijkheidsanalyse. Voor aanvang van de cursusdag krijgt u een vragenlijst toegestuurd. Als u deze invult ontvangt u een DISC-persoonlijkheidsanalyse, zodat u goed voorbereid aan de oefeningen kunt deelnemen.

  Het programma

  09.30 – 10.30
  Waarom kan ERM-model niet meer

  10.30 – 11.00
  Uitleg DISC-model

  11.00 – 11.30
  Pauze

  11.30 – 12.30
  Oefening in groepjes van 3 personen, uitgaande van ieders DISC-profiel. Doel is te ontdekken hoe mensen met een ander profiel denken, zodat u leert hiermee rekening te houden.

  12.30 – 13.30
  Pauze

  13.30 – 14.00
  Het belang van sturing op inzetbaarheid al vanaf de eerste week en de drie A’s van casemanagement.

  14.00 – 16.00
  Oefeningen gespreksvaardigheden. U kunt zelf gesprekken inbrengen die u lastig vindt en deze oefenen met een trainingsacteur.

 • De normale prijs voor de cursusdag WOW Inzetbaarheid is € 390 ex btw. U kunt nu deelnemen voor de speciale introductieprijs van € 195 ex btw. Dit is inclusief een prachtig persoonlijk DISC-rapport ter waarde van € 125.

Deel op social media: