Update verlofregelingen: waar moet een werkgever rekening mee houden?

Soort opleiding:
Duur:
1 dagdeel online
PE-Punten van:
  • Let op: Ben je aangesloten bij het RSC, schrijf je dan in via de site van het RSC.

    

   Docent: Caroline de Graaf-Tolkamp

   Het arbeidsrecht met de verschillende verlofregelingen is complex en continue aan verandering onderhevig. Parate kennis van de casemanager en de HR-professional op dit gebied is van groot belang. Dit geldt te meer nu er mede op Europees niveau wordt gestreefd naar een evenwicht tussen werk en privéleven voor ouders en mantelzorgers (Richtlijn 2019/1158).

   Met welke bestaande en nieuwe verlofregelingen moet een werkgever rekening houden? Wat is de verlofduur en wat zijn de (financiële) gevolgen voor de werknemer bij welk verlof? Bouw ik tijdens mijn verlof ook vakantie op? Wat zijn de minimumvoorschriften voor gezinsgerelateerd verlof, zoals vaderschapsverlof, ouderschapsverlof en/of zorgverlof?  In hoeverre wijzigen de Wet arbeid en zorg (Wazo) en de Wet flexibel werken (Wfw) door de invoering van de richtlijn?

    Onderwerpen

   • Richtlijn (EU) 2019/1158 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019
   • Wet- en regelgeving (Wazo, Wfw, cao en arbeidsvoorwaarden)
   • Rechtspraak
   • Kortdurend zorgverlof
   • Langdurend zorgverlof
   • Pleeg- en adoptieverlof
   • Ouderschapsverlof
   • Zwangerschaps- en bevallingsverlof
   • Calamiteitenverlof en ander kort verzuim
   • Geboorteverlof

   Inmiddels zien we door de vele verlofregelingen het bos niet meer. Tijdens deze bijscholing behandelt Caroline de Graaf de belangrijkste uitgangspunten van de verschillende bestaande en gewijzigde verlofregelingen. Ook geeft zij inzicht in de actuele rechtspraak en de wijziging van de Wet arbeid en zorg en de Wet flexibel werken per 2 augustus 2022.

   Aangesloten bij het RSC?

   Het bijwonen van deze bijscholing is goed voor 3 PE-punten voor het RSC. Ben je aangesloten bij het RSC, schrijf je dan in via de website van het RSC. Dat is zeker belangrijk als je een  Uitgebreid- of Zelfstandigen-registratie hebt en deze bijscholing wilt laten afschrijven van jouw bijscholingstegoed.

  • De investering voor deze bijscholing is € 195 ex btw.

   De investering voor deze bijscholing in 2023 is € 199 ex btw.

   Heb je een RSC Uitgebreid- of Zelfstandigen-registratie, dan zijn hierin per jaar twee bijscholingsdagdelen inbegrepen. Als je je inschrijft via de website van het RSC wordt hier rekening mee gehouden. Schrijf je in via CS Opleidingen dan moet je direct afrekenen via IDeal.

  Deel op social media: