Specialist Taakdelegatie (Verlengde arm)

Duur:
4 lesdagen plus assessment
Accreditatie:
Onder licentie van:
PE-Punten van:
  • Uniek in Nederland!
  • Erkende opleiding op hbo-niveau
  • Veel rollenspellen
  • AP-proof!

  Casemanagement onder taakdelegatie (of ‘verlengde arm’) wint snel aan populariteit. Bij taakdelegatie werken casemanager en bedrijfsarts optimaal samen om ervoor te zorgen dat een werknemer altijd kan rekenen op de beste verzuimbegeleiding. De grote winst is dat de casemanager taken kan overnemen van de bedrijfsarts waardoor deze iets meer op afstand kan blijven. Dat is op zich al waardevol, gezien het tekort aan bedrijfsartsen. Daarbij heeft u meer grip op het re-integratietraject, doordat u dit samen met de werknemer inricht. Zo wordt de werknemer optimaal betrokken bij zijn re-integratie en wordt het traject efficiënter. Natuurlijk moet de bedrijfsarts wel altijd medisch gezien akkoord geven.

  Als Specialist Taakdelegatie heeft u niet alleen een belangrijke rol als procesbegeleider, maar faciliteert u bovendien de bedrijfsarts. U onderzoekt in overleg met de werknemer de belastbaarheid van de werknemer. U probeert draagvlak te creëren en neemt daarbij de beleving van de werknemer als uitgangspunt. Daarvoor heeft u beperkte toegang tot medische gegevens. Aan de hand van een triage (vragenlijst) beoordeelt u samen met de bedrijfsarts of een bedrijfsartsenspreekuur gepland moet worden en/of u een andere deskundige inschakelt voor een snellere re-integratie.

  Alles wat u nodig heeft voor een geslaagde samenwerking

  De Specialist Taakdelegatie werkt onder toezicht en verantwoordelijkheid van de bedrijfsarts. De bedrijfsarts beoordeelt welke taken hij aan de casemanager kan overlaten; dit wordt vastgelegd in een contract. Het succes van taakdelegatie is afhankelijk van een gedegen inrichting en uitvoering van het takenpakket. Logisch dus dat de bedrijfsarts eisen stelt aan opleiding, ervaring en competenties. Met de opleiding Specialist Taakdelegatie leert u alles wat u nodig heeft om de samenwerking te laten slagen. Het is een praktische opleiding waarbij u in rollenspellen veel zelf oefent met verschillende situaties.

  Voor wie

  De opleiding Specialist Taakdelegatie is een zogenaamde specialisatie of vervolgstudie. Om deze studie te kunnen volgen heeft u veel kennis nodig van sociale zekerheid, verzuim en re-integratie. U heeft dan ook de opleiding Regie op Verzuim, Regie op Ziektewet, Regie op Werkvermogen, Post Bachelor Register Casemanagement of Post Bachelor Arbeidsdeskundige gevolgd. Heeft u een opleiding bij een ander opleidingsinstituut gevolgd? Om teleurstellingen te voorkomen beoordelen wij met een toets of u de benodigde kennis heeft. Dit is een digitale open-boek-toets van een uur. Deze kost € 125 ex btw, inclusief lesmateriaal.

  Aantekening in het Register Specialistisch Casemanagement

  Voor de professional die één of meerdere specialisaties heeft gevolgd, is inschrijving in het Register Specialistisch Casemanagement extra aantrekkelijk. Als u zich inschrijft bij het RSC bent u vindbaar op uw specialisatie en kunt u zich onderscheiden van andere casemanagers. Bovendien laat u zien dat u bereid bent aan hoge kwaliteits- en scholingseisen te blijven voldoen.

  PE-punten

  Leden van het Register Specialistisch Casemanagement krijgen voor deze specialisatie 25 PE-punten.

 • De opleiding Specialist Taakdelegatie bestaat uit vier dagen ofwel acht dagdelen en wordt afgesloten met een assessment.

  Dag 1.
  De rol van de bedrijfsarts

  Wat wordt precies onder taakdelegatie verstaan en welke voorwaarden zijn er om het tot een succes te maken? Aan bod komt onder meer:
  • Contracting
  • Herkennen van alarmsignalen (red flags)
  • Do’s & don’ts
  • Verslaglegging

  Juridische aspecten en contracting

  U krijgt inzicht in het wettelijke kader voor taakdelegatie. Aan bod komt onder meer:
  • Uitleg gedelegeerde taakverdeling
  • Uitleg wettelijke kaders (BIG, Wbp, jurisprudentie)
  • Samenhang arts en casemanager bij gedelegeerde taakverdeling
  • Positionering, houding, bevoegdheden

  We gaan verder in op de werkwijze bij taakdelegatie, rolscheiding en het samenwerkingscontract tussen casemanager en bedrijfsarts.

  Dag 2.
  Taakdelegatie voor en door de bedrijfsarts

  U leert te denken in termen van de bedrijfsarts. Welke vragen zou de bedrijfsarts aan de zieke werknemer stellen? U leert door te vragen, met als doel het creëren van draagvlak voor re-integratie. Door uw expertise en de manier waarop u de gesprekken voert en hierover rapporteert, bespaart u de bedrijfsarts een aanzienlijke hoeveelheid werk en tijd.

  Vertaalslag tussen methodiek, kennis en vaardigheden

  Het is niet eenvoudig om in kaart te brengen wat een werknemer allemaal vertelt en daar de juiste informatie voor de bedrijfsarts uit te halen.  U mag immers niet zelf interpreteren en beoordelen; dat mag alleen de bedrijfsarts. Daarom besteden we veel tijd aan praktijkoefeningen, samen met een bedrijfsarts en een rollenspelacteur.

  Dag 3 en 4.
  Praktijkoefeningen en voorbereiding assessment

  Deze twee dagen gaan we verder met het oefenen in het vertalen van inhoudelijke kennis naar de praktijk aan de hand van cases en gespreksoefeningen. Hierbij wordt steeds gewerkt vanuit twee invalshoeken. De eerste is het op een juiste manier werken volgens de red flags en de don’ts. De tweede invalshoek is het op een professionele en menselijke wijze voeren van een gesprek. Ook wordt geoefend met het vastleggen van het gesprek in een dossier.

  Assessment

  Als u dat wenst, kunt u een examenassessment doen aan de hand van een rollenspel. Als u dit met goed gevolg aflegt, ontvangt u het certificaat Specialist Taakdelegatie van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. U heeft ook de keuze niet deel te nemen aan het assessment. In dat geval krijgt u een certificaat van CS Opleidingen. U kunt zich dan echter niet als Specialist Taakdelegatie in het Register Specialistisch Casemanagement laten registreren.

   

 • Aan het einde van de opleiding heeft u de volgende concrete resultaten behaald:

  • U heeft een grondige theoretische kennis van de rol en verantwoordelijkheden van een casemanager die werkt onder taakdelegatie;
  • U heeft inzicht in het wettelijk kader voor taakdelegatie en weet op de juiste manier privacygevoelige informatie te scheiden van informatie voor de probleemanalyse;
  • U kent de verschillende manieren van contracting;
  • U kunt een triage invullen;
  • U heeft door een actieve training verbeterde gespreksvaardigheidstechnieken, concreet toegespitst op het voeren van een effectief gesprek met verzuimende werknemers en kan dit gesprek op de juiste manier vastleggen in een dossier.

  Leerdoelen

  • U kunt een effectief gesprek voeren met de werknemer waarbij de goede relatie bewaard blijft;
  • U weet hoe u draagvlak voor re-integratie-afspraken kunt verkrijgen;
  • U weet weerstand te signaleren en bespreekbaar te maken;
  • U bent zich bewust van uw rol en hoe deze verschilt van de rol van de bedrijfsarts;
  • U weet welke informatie in de probleemanalyse kan komen te staan en welke informatie privacygevoelig is.
 • De volledige geaccrediteerde opleiding bestaat uit vier dagen en wordt afgesloten met een assessment. Als u slaagt voor dit assessment ontvangt u het officiële certificaat van de HAN. U kunt zich dan ook registeren in het Register Specialistisch Casemanagement.
  U kunt de opleiding ook volgen zonder deel te nemen aan het assessment. Als bewijs van deelname ontvangt u een certificaat van CS Opleidingen.

  Investering

  CS Opleidingen is erkend en geregistreerd door het CRKBO. U heeft voor de factuur van de opleiding de keuze tussen een prijs ‘exclusief btw’ en een prijs ‘vrij van btw’. De prijs is ‘exclusief btw’ als uw organisatie btw terug kan vorderen van de Belastingdienst. De prijs is ‘vrij van btw’ als uw organisatie geen btw terug kan vorderen.

  Vierdaagse opleiding

  Voor de vierdaagse opleiding is uw investering € 1.450 ex btw of € 1.500 vrij van btw.

  Assessment

  Examenbeoordeling en certificering via Cylin Exameninstituut sociale zekerheid: € 495 (incl. het certificaat van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen). Let op: Cylin is een onafhankelijk exameninstituut, waardoor de kwaliteit van het examen is geborgd. U ontvangt voor het examen dan ook een aparte factuur van Cylin.

   

Deel op social media: