Specialist Kompasgesprekken

Duur:
2 lesdagen plus assessment
Studiebelasting:
circa 20 uur inclusief lesdagen
PE-Punten van:
   • Twee lesdagen met rollenspellen
   • Vervolg op Specialist Conflicthantering
   • Aantekening in het Register Specialistisch Casemanagement

   Leer hoe je een toekomstgericht Kompasgesprek voert

   Als je de technieken uit de opleiding Specialist Conflicthantering beheerst, kun je verdergaan met de tweedaagse vervolgopleiding voor Specialist Kompasgesprekken.

   Een Kompasgesprek kan worden ingezet als een verzuim of re-integratietraject in een impasse komt of escaleert, terwijl niet duidelijk is wat er nu eigenlijk aan de hand is. De vraag is dan wat de achterliggende oorzaak is: wat speelt er nu werkelijk? Wat willen partijen? Wat hebben ze nodig? Dit gesprek staat los van andere vormen van verzuimbegeleiding en interventies. Je zult dus niet een Kompasgesprek kunnen voeren met iemand die je als casemanager in de verzuimbegeleiding hebt.

   Een Kompasgesprek is een vertrouwelijk gesprek. Dit gesprek kan desgewenst in eerste instantie individueel met werknemer en werkgever gevoerd worden. Vervolgens vindt het gesprek tussen werkgever en werknemer plaats, onder leiding van een onafhankelijke, neutrale deskundige. Het is ook mogelijk om direct met betrokken partijen om tafel te gaan.

   Waarom een Kompasgesprek?

   Verzuim heeft in 70% van de gevallen geen primaire medische oorzaak. Vaak spelen bij verzuim miscommunicatie, beleving en (schijnbaar) tegengestelde belangen een belangrijke rol. Vertrouwen en een open communicatie zijn van onschatbare waarde om de kern van een situatie helder te krijgen.
   Om dit te bereiken treedt de Specialist Kompasgesprekken op als onafhankelijke, neutrale gespreksleider. Je faciliteert en begeleidt een vertrouwelijk gesprek met de betrokken partijen afzonderlijk alsook met werkgever en werknemer gezamenlijk. Werkgever en werknemer worden beiden betrokken om, vanuit eigen verantwoordelijkheid, aan de oplossing te werken, keuzes te maken en de consequenties van zaken onder ogen te zien.

   In de opleiding leer je op een specifieke manier met werkgever en werknemer in gesprek te gaan. Kenmerkend is de aandacht die wordt besteed aan aspecten als: wat speelt er, wat zijn ieders standpunten, belangen, zorgen en behoeften? Waar komen die overeen of conflicteren ze? Welke wensen en doelen hebben beide partijen? Leidend is dat de gesprekken niet gaan over wat er eventueel medisch of qua functioneren aan de hand is. Ook wordt niet uitgeplozen hoe het allemaal is gekomen. Centraal staat de vraag: wat wil je in de toekomst en wat is er voor nodig om dat te realiseren?

   Procesgericht advies

   Het Kompasgesprek kan op twee manieren plaatsvinden:
   A. Eerst een individueel gesprek met werknemer en de werkgever. Aansluitend een gezamenlijk gesprek onder leiding van de kompasgespreksleider.
   B. Direct een gezamenlijk begeleid gesprek met werknemer en werkgever.

   De inhoud van de gesprekken is vertrouwelijk. Er worden geen gespreksverslagen gemaakt. Wel wordt onder leiding van de kompasgespreksleider in gezamenlijkheid een conclusie geformuleerd. Aan de hand daarvan formuleer je als kompasgespreksleider in samenspraak met betrokken partijen een richtinggevend procesadvies. Wellicht kunnen concrete afspraken gemaakt worden waarmee werkgever en werknemer verder kunnen. Of misschien moet er een professional ingeschakeld worden: een mediator, jurist, budgetcoach, fiscalist, ergonoom, relatietherapeut etc. Uiteraard houd je hierbij zorgvuldig rekening met het geldende wettelijke kader, juridische, financiële en privacy-aspecten. De conclusie, het procesadvies en eventuele vervolgacties worden met betrokken partijen en de operationele casemanager gedeeld.

   Naast verzuimbegeleiding

   Het Kompasgesprek kan op elk moment worden ingezet: vooraf of gedurende een verzuimtraject. Zowel werknemer, werkgever als casemanager kunnen het initiatief nemen. Juist omdat het gesprek niet gaat over wat er eventueel medisch aan de hand is, doorkruist het de activiteiten van de andere professionals niet. Sterker nog, het werkt ondersteunend en is richtinggevend!

   Met of zonder assessment

   De volledige geaccrediteerde opleiding bestaat uit twee dagen en sluit af met een assessment. Als je slaagt voor dit assessment ontvang je het officiële certificaat ‘Specialist Kompasgesprekken’ van de HAN. Je kunt de opleiding ook volgen zonder deel te nemen aan het assessment. Als bewijs van deelname ontvang je een certificaat van CS Opleidingen.

   Aantekening in het RSC

   Als je de opleiding Specialist Kompasgesprekken met goed gevolg hebt afgesloten (inclusief assessment) kun je je inschrijven in het Register Specialistisch Casemanagement (RSC). Je bent dan vindbaar op je specialisatie en kunt je zo onderscheiden van andere casemanagers. Bovendien laat je zien dat je bereid bent aan hoge kwaliteits- en scholingseisen te blijven voldoen.

  • Dag 1

   Je start de opleiding in de ochtend met de volgende onderwerpen:
   • De kaders van het Kompasgesprek
   • De rol van de Kompasgespreksleider ten opzichte van andere professionals
   • De aandachtspunten bij de start van het Kompasgesprek
   • De gesprekstechniek pendelen
   • Valkuilen
   • Effectief exploreren van onderwerpen
   • Scenario’s (laten) schetsen in relatie tot de verschillende belangen en verplichtingen vanuit de wetgeving
   • Consequenties en haalbaarheid van scenario’s bespreken
   • Consensus realiseren voor het vervolgtraject
   • Wat is een procesadvies en voor wie is het bedoeld?
   • STECR-werkwijzer Arbeidsconflicten
   • Verschil met mediation
   • Wanneer mediation adviseren?

   In de middag oefen je onder andere met het geven van een volledige en heldere inleiding op het Kompasgesprek en met de gesprekstechniek ‘pendelen’.

   Dag 2

   Onder leiding van een register mediator oefen je tijdens deze praktijkdag met medecursisten en een trainingsacteur in het voeren van een volledig Kompasgesprek, inclusief het formuleren van een procesadvies.

   Dag 3

   Desgewenst sluit je de opleiding af met een live assessment, waarin je aantoont over de vereiste vaardigheden te beschikken.

  • De volledige geaccrediteerde opleiding bestaat uit 2 dagen en wordt afgesloten met een assessment. Als je slaagt voor dit assessment ontvang je een officieel certificaat van de HAN. Je kunt je dan ook registeren in het Register Specialistisch Casemanagement.

   Investering

   CS Opleidingen is erkend en geregistreerd door het CRKBO.  Je hebt voor de factuur van de opleiding de keuze tussen een prijs ‘exclusief btw’ en een prijs ‘vrij van btw’. De prijs is ‘exclusief btw’ als  jouw organisatie btw terug kan vorderen van de Belastingdienst. De prijs is ‘vrij van btw’ als jouw organisatie geen btw terug kan vorderen. Ook als je de opleiding privé betaalt, kies je  voor ‘vrij van btw’. Het assessment is altijd ex btw.

   Tweedaagse opleiding
   Voor de tweedaagse opleiding Specialist Kompasgesprekken bedraagt de investering € 725 ex btw of  € 750 vrij van btw.

   Assessment
   Assessment via Cylin Exameninstituut: € 495 ex btw (incl. het certificaat van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen).

   Let op: je ontvangt 1 factuur

   De opleiding en het assessment worden via 1 gecombineerde factuur in rekening gebracht. Ben je btw-plichtig dan ontvang je dus een factuur van € 725 ex btw en € 495 ex btw. Ben je niet btw-plichtig dan ontvang je een factuur van € 750 en € 598,95  (dus in totaal € 1.348,95)

    

  • Er zijn voor deze opleidingen momenteel geen planningen. U kunt zich daarom ook niet inschrijven.
  Deel op social media: