Specialist Conflicthantering

Duur:
3 of 4 lesdagen plus (optioneel) assessment
Accreditatie:
Onder licentie van:
PE-Punten van:
Mogelijke vervolgopleidingen:
  • Duur: drie of vier dagen plus (optioneel) assessment
  • Specialisatiecursus voor (register) casemanagers
  • Geaccrediteerd door Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
  • Aantekening in het Register Specialistisch Casemanagement

  Als casemanager weet u dat niet alle ziekmeldingen een medische oorzaak hebben: soms is er sprake van een arbeidsconflict. Een bekend voorbeeld is een ziekmelding na een beoordelingsgesprek. Een lastige situatie, want hoe voorkomt u medicalisering van het probleem? Dat leert u in de opleiding ‘Specialist Conflicthantering’. In drie lesdagen krijgt u concrete handvatten voor het begeleiden en activeren van medewerkers met conflictverzuim.

  U maakt globaal kennis met verschillende conflicthanteringsstijlen, mediationvaardigheden en interventietechnieken. Uiteraard komen er veel praktijkcasussen aan bod en gaat u zelf oefenen met rollenspellen. Het accent ligt op het signaleren van weerstand en het inzicht dat een andere manier van gespreksvoering meer resultaat geeft. Het oefenen met effectieve gespreksvoering staat centraal. U leert hoe u in eenvoudige situaties zelf een bemiddelende rol kunt spelen. Het doel is zo snel mogelijk tot een oplossing te komen die door alle partijen gedragen wordt.

  Met of zonder assessment

  De volledige geaccrediteerde opleiding bestaat uit 4 dagen en wordt afgesloten met een assessment. Als u slaagt voor dit assessment ontvangt u het officiële diploma van de HAN. U kunt de opleiding ook volgen zonder deel te nemen aan het assessment. De opleiding duurt dan 3 dagen. Als bewijs van deelname ontvangt u een certificaat van CS Opleidingen.

  Voor wie

  De opleiding Specialist Conflicthantering is een zogenaamde specialisatie of vervolgstudie. Om deze studie te kunnen volgen heeft u kennis nodig van sociale zekerheid, verzuim en re-integratie. U kunt de opleiding naar keuze wel of niet afsluiten met een assessment.

  Wanneer u het assessment wenst te doen, heeft u als vooropleiding de opleiding Regie op Verzuim, Regie op Ziektewet, Regie op Werkvermogen, Post Bachelor Register Casemanagement of Post Bachelor Arbeidsdeskundige gevolgd. Zonder één van deze vooropleidingen kunt u niet deelnemen aan het assessment. Voor de gevolgde lesdagen ontvangt u wel een bewijs van deelname van CS Opleidingen.

  Aantekening in het Register Specialistisch Casemanagement

  Als u de opleiding Specialist Conflicthantering met goed gevolg heeft afgesloten (inclusief assessment) kunt u zich inschrijven in het Register Specialistisch Casemanagement (RSC). U bent dan vindbaar op uw specialisatie en kunt zich zo onderscheiden van andere casemanagers. Bovendien laat u zien dat u bereid bent aan hoge kwaliteits- en scholingseisen te blijven voldoen. Voor meer informatie: www.register-rsc.nl

  PE-punten

  Leden van het Register Specialistisch Casemanagement krijgen voor deze specialisatie 25 PE-punten.

 • De opleiding Specialist Conflicthantering bestaat uit drie dagen of vier dagen met een afsluitend assessment.

  Dag 1.
  Introductie conflicthantering & DISC

  Tijdens het eerste dagdeel staat uw persoonlijke stijl van communiceren centraal. Aan de hand van zelf ingebrachte conflictcasussen en het DISC-model brengt u in kaart waar voor u de knelpunten zitten en wat uw leerdoel is op het gebied van conflicthantering.

  Poortwachter en positionering

  Tijdens het tweede dagdeel komt onder meer aan bod:

  • De cruciale momenten in het poortwachtertraject
  • Wanneer is het belangrijk dat u als casemanager alert bent op eventueel conflictverzuim?
  • Wat kunt u binnen uw verantwoordelijkheid als casemanager doen?
  • Wanneer en op welke manier schakelt u een andere professional in?
  • Welke knelpunten ervaart u als casemanager?
  • Juridische context: wel of geen loondoorbetaling bij conflictverzuim
  • De escalatieladder

  Dag 2.
  Mediationvaardigheden in de praktijk 1

  Een registermediator en trainer behandelt aan de hand van zijn ruime praktijkervaring de volgende onderwerpen:

  • Wat is mediation?
  • Model dynamische oordeelsvorming
  • Escalatie en de-escalatie
  • Luisteren, samenvatten, doorvragen
  • Van inhoudsniveau naar betrekkingsniveau
  • Praktijkvoorbeelden waaruit blijkt dat gespreksvoering aan de hand van mediationtechnieken een positieve impuls aan het gesprek kan geven.

  Tijdens deze dag oefent u de verschillende vaardigheden, o.a. aan de hand van zelf ingebrachte praktijkcasussen.

  Dag 3.
  Mediationvaardigheden in de praktijk 2

  Op deze dag komen een aantal specifieke uitgangspunten en vaardigheden van mediation aan bod, zoals:

  •  Het stellen van procesgerichte vragen
  •  De beweging van standpunt naar belang
  •  Positief heretiketteren
  • Het stellen van oplossingsgerichte vragen
  • Processtappen effectieve gespreksvoering

  Gedurende deze dag oefent u met uw medecursisten de verschillende vaardigheden, o.a. aan de hand van praktijkcasussen.

  Dag 4.
  Voorbereiding assessment

  Als u de opleiding wilt afsluiten met een officieel diploma, moet u deelnemen aan het assessment. Deze dag gaat u hiermee oefenen, zodat u weet wat u te wachten staat en u goed voorbereid bent. Op het eind van de dag krijgt u een advies van onze docenten om wel of (nog) geen assessment te gaan doen.

  Dag 5.
  Assessment

  Tijdens deze dag wordt een assessment afgenomen. U bereidt aan de hand van een casus een gesprek voor met een werknemer en/of werkgever. Dit gesprek voert u met een rollenspelacteur, waarbij u gebruikmaakt van de in de opleiding behandelde mediationvaardigheden. U kunt de opleiding ook volgen zonder deel te nemen aan het assessment.

 • Na afronding van deze cursus heeft u de volgende resultaten bereikt:

  • U heeft kennis van en inzicht in de basisbeginselen en vaardigheden van mediation en kan deze toepassen in verzuimsituaties.
  • U heeft kennis en inzicht in conflicttheorieën, escalatiemodellen en conflicthanteringsstijlen en gebruikt deze kennis om in een verzuimsituatie de juiste aanpak te kiezen.
  • U heeft kennis van en inzicht in sociale wetgeving en het arbeidsrechtelijk juridisch kader en kan op grond van deze kennis effectief handelen.
  • U werkt effectief samen met een arbeidsmediator. Dat wil zeggen dat u kunt beargumenteren wanneer de verzuimcasus overgaat naar een mediator en dat u relevante informatie aan de mediator kunt geven.
  • U kunt na afloop van het mediationtraject de verzuimcasus overnemen en de werknemer begeleiden bij re-integratie of exit.
 • De volledige geaccrediteerde opleiding bestaat uit 3 dagen en wordt afgesloten met een assessment. Als u slaagt voor dit assessment ontvangt u een officieel certificaat van de HAN. U kunt zich dan ook registeren in het Register Specialistisch Casemanagement.

  U kunt de opleiding ook volgen zonder deel te nemen aan het assessment. Als bewijs van deelname ontvangt u een certificaat van CS Opleidingen.

  Investering

  CS Opleidingen is erkend en geregistreerd door het CRKBO en geaccrediteerd door de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. U heeft voor de factuur van de opleiding de keuze tussen een prijs ‘exclusief btw’ en een prijs ‘vrij van btw’. De prijs is ‘exclusief btw’ als uw organisatie btw terug kan vorderen van de Belastingdienst. De prijs is ‘vrij van btw’ als uw organisatie geen btw terug kan vorderen.

  • Prijs opleiding 3 dagen (inclusief lesmateriaal en catering) : € 1.100 ex btw of € 1.130 vrij van btw
  • Oefendag assessment en assessment via Cylin, exameninstituut sociale zekerheid: € 795 (incl. het diploma van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen).
  • Herkansing assessment € 495

   

   

   

Deel op social media: