Specialist Conflicthantering

Duur:
3 of (optioneel) 4 lesdagen plus assessment
Studiebelasting:
circa 50 uur inclusief lesdagen
Accreditatie:
PE-Punten van:
Mogelijke vervolgopleidingen:
   • Duur: drie dagen of (optioneel) vier dagen plus assessment
   • Specialisatiecursus voor (register) casemanagers
   • Geaccrediteerd door Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
   • Aantekening in het Register Specialistisch Casemanagement

   Leer hoe je beweging krijgt in problematische verzuimdossiers

   Als casemanager krijg je regelmatig te maken met verzuimdossiers die als een probleem worden ervaren. Soms is duidelijk dat de ziekmelding geen medische oorzaak heeft, maar dat er sprake is van een verschil van inzicht of een arbeidsconflict. Andere keren is echter helemaal niet duidelijk waarom het re-integratieproces dreigt te stagneren of vastloopt.

   Hoe krijg je beweging in dit soort situaties en voorkom je dat ze medicaliseren of escaleren? Met de opleiding Specialist Conflicthantering krijg je concrete handvatten voor het begeleiden en activeren van medewerkers en leidinggevenden in een situatie waar mogelijk sprake is van conflictverzuim. Je leert om tijdens individuele gesprekken met medewerkers of werkgevers relevante gevoeligheden te herkennen en te benoemen. Het stelt je in staat om in jouw rol van casemanager problematisch verzuim nog effectiever te begeleiden. Het accent ligt op het signaleren van weerstand en het inventariseren van onderliggende zorgen en wensen.  Doel is om re-integratie belemmerende factoren bespreekbaar te maken en  mogelijke scenario’s te exploreren.

   Tijdens de opleiding maak je kennis met verschillende conflicthanteringsstijlen, mediationvaardigheden en interventietechnieken. Het accent ligt op het signaleren en benoemen van eventuele zorgen, verwijten en wensen die zowel bij werkgever als werknemer leven. Je ervaart dat je door het stellen van verhelderende (proces)vragen, het herformuleren van kwesties en een oplossingsgerichte aanpak, meer resultaat boekt. Tijdens de training staat het actief oefenen met effectieve gesprekstechnieken centraal. Uiteraard komen er veel praktijkcasussen aan bod.

   Met of zonder assessment

   De volledige geaccrediteerde opleiding bestaat uit vier dagen: drie trainingsdagen en een oefendag voor het assessment. De vierdaagse training wordt afgesloten met een live assessment. Als je slaagt voor dit assessment ontvang je het certificaat ‘Specialist Conflicthantering’ van de HAN. Je kunt de opleiding ook volgen zonder deel te nemen aan de oefendag en het assessment. De opleiding duurt dan drie dagen en je ontvangt een bewijs van deelname van CS Opleidingen

   Voor wie

   De opleiding Specialist Conflicthantering is een zogenaamde specialisatie of vervolgstudie. Om deze studie te kunnen volgen heb je kennis nodig van sociale zekerheid, verzuim en re-integratie. Je kunt de opleiding naar keuze wel of niet afsluiten met een assessment.

   Wanneer je het assessment wenst te doen, heb je als vooropleiding de opleiding Regie op Verzuim, Regie op Ziektewet, Regie op Werkvermogen, Post Bachelor Register Casemanagement of Post Bachelor Arbeidsdeskundige gevolgd. Zonder één van deze vooropleidingen kun je niet deelnemen aan het assessment. Voor de gevolgde lesdagen ontvang je wel een bewijs van deelname van CS Opleidingen.

   Aantekening in het Register Specialistisch Casemanagement

   Als je de opleiding Specialist Conflicthantering met goed gevolg hebt afgesloten (inclusief assessment) kun je je inschrijven in het Register Specialistisch Casemanagement (RSC). Je bent dan vindbaar op je specialisatie en je kunt je zo onderscheiden van andere casemanagers. Bovendien laat je zien dat je bereid bent aan hoge kwaliteits- en scholingseisen te blijven voldoen. Voor meer informatie: www.register-rsc.nl

   PE-punten

   Geregistreerden van het Register Specialistisch Casemanagement krijgen voor deze specialisatie 15 PE-punten, ook als niet is deelgenomen aan het assessment.

    

  • De opleiding Specialist Conflicthantering bestaat uit drie dagen of (optioneel) vier dagen met een afsluitend assessment.

   Dag 1.
   Communicatie, positionering en keuzemomenten in het WVP-traject

   Je start de training met een persoonlijke DISC-analyse. Welke communicatiestijl hanteer je bij voorkeur en wanneer ben je het meest effectief? Hoe communiceer je onder druk, bij spanningen en conflicten? Wat zijn je ontwikkelpunten? Daarnaast leer je ook op welke manier je zo goed mogelijk kunt aansluiten bij de communicatievoorkeur van je gesprekspartner.

   In de middag komen de volgende onderwerpen aan bod:

   •  Welke knelpunten ervaar je als casemanager in de dagelijkse verzuimbegeleiding?
   •  De cruciale momenten in het poortwachtertraject:
    o Wanneer is het belangrijk dat je alert bent op eventueel conflictverzuim?
    o Wat kun je binnen je verantwoordelijkheid als casemanager doen?
    o Wanneer en op welke manier schakel je een andere professional in?
   •  Juridische context: wel of geen loondoorbetaling bij conflictverzuim
   •  De escalatieladder van Glasl
   •  Conflicthanteringsstijlen en uitgangspunten van mediation

   Dag 2.
   Mediationvaardigheden in de praktijk 1

   Een registermediator en trainer behandelt aan de hand van zijn ruime praktijkervaring de volgende onderwerpen:

   • Model dynamische oordeelsvorming
   • Escalatie en de-escalatie
   • Luisteren, samenvatten, doorvragen
   • Van inhoudsniveau naar betrekkingsniveau

   Samen met je medecursisten oefen je aan de hand van (zelf ingebrachte) praktijkvoorbeelden.

   Dag 3.
   Mediationvaardigheden in de praktijk 2

   Op deze dag komen een aantal specifieke uitgangspunten en vaardigheden van mediation aan bod, zoals:

   • De beweging van standpunt naar belang
   • Processtappen van effectieve gespreksvoering
   • Het stellen van procesgerichte vragen
   • Het stellen van oplossingsgerichte vragen
   • Positief heretiketteren/ reframen

   Gedurende deze dag oefen je met je medecursisten de verschillende vaardigheden aan de hand van zelf ingebrachte praktijkcasussen. Je ervaart dat het gebruik van mediationtechnieken een positieve impuls aan het gesprek geeft.

   Dag 4.
   Voorbereiding assessment

   Als je de opleiding wilt afsluiten met een officieel HAN-certificaat, dan neem je deel aan het live assessment. Om hierop goed voorbereid te zijn, oefen je deze dag assessment-casussen. Aan het eind van de dag krijg je een concreet assessment-advies.

   Dag 5.
   Assessment

   Tijdens deze dag wordt een assessment afgenomen. Je bereidt aan de hand van een casus een gesprek voor met een werknemer of werkgever. Dit gesprek voer je met een trainingsacteur, waarbij je gebruikmaakt van de in de opleiding geleerde mediationvaardigheden. Je kunt de opleiding ook volgen zonder deel te nemen aan het assessment.

  • De volledige geaccrediteerde opleiding bestaat uit 4 dagen en wordt afgesloten met een assessment. Als je slaagt voor dit assessment ontvang je een certificaat van de HAN. Je kunt je dan ook registeren in het Register Specialistisch Casemanagement. Je kunt de opleiding ook volgen zonder deel te nemen aan het assessment. In dat geval krijg je een bewijs van deelname van CS Opleidingen.

   Prijs opleiding 4 dagen plus assessment (inclusief lesmateriaal en catering): € 2.295 ex btw 

   Kies je voor een opleiding van 3 dagen zonder assessment, dan geldt een korting van € 795 ex btw.

   De prijs voor een herkansing is € 495 ex btw

   STAP-budget

   Het is mogelijk voor deze opleiding STAP-budget aan te vragen. Let op: Het aanvraagtijdvak van januari wordt overgeslagen. Het eerstvolgende aanvraagtijdvak start op 28 februari.

    

    

    

  • Na afronding van deze cursus heb je de volgende resultaten bereikt:

   • Je hebt van en inzicht in de basisbeginselen en vaardigheden van mediation en kan deze toepassen in verzuimsituaties.
   • Je hebt kennis en inzicht in conflicttheorieën, escalatiemodellen en conflicthanteringsstijlen en gebruikt deze kennis om in een verzuimsituatie de juiste aanpak te kiezen.
   • Je hebt kennis van en inzicht in sociale wetgeving en het arbeidsrechtelijk juridisch kader en kan op grond van deze kennis effectief handelen.
   • Je werkt effectief samen met een arbeidsmediator. Dat wil zeggen dat je kunt beargumenteren wanneer de verzuimcasus overgaat naar een mediator en dat je relevante informatie aan de mediator kunt geven.
   • Je kunt na afloop van het mediationtraject de verzuimcasus overnemen en de werknemer begeleiden bij re-integratie of exit.
  Deel op social media: