Specialist Conflicthantering

Duur:
3 lesdagen plus (optioneel) assessment
Accreditatie:
Onder licentie van:
PE-Punten van:
Mogelijke vervolgopleidingen:
  • Duur: drie dagen plus (optioneel) assessment
  • Specialisatiecursus voor (register) casemanagers
  • Geaccrediteerd door Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
  • Aantekening in het Register Specialistisch Casemanagement

  Als casemanager weet u dat niet alle ziekmeldingen een medische oorzaak hebben: soms is er sprake van een arbeidsconflict. Een bekend voorbeeld is een ziekmelding na een beoordelingsgesprek. Een lastige situatie, want hoe voorkomt u medicalisering van het probleem?

  Dat leert u in de opleiding ‘Specialist Conflicthantering’. In vier lesdagen krijgt u concrete handvatten voor het begeleiden en activeren van medewerkers met conflictverzuim.

  U maakt globaal kennis met verschillende conflicthanteringsstijlen, mediationvaardigheden en interventietechnieken. Uiteraard komen er veel praktijkcasussen aan bod en gaat u zelf oefenen met rollenspellen. Het accent ligt op het signaleren van weerstand en het inzicht dat een andere manier van gespreksvoering meer resultaat geeft. Het oefenen met effectieve gespreksvoering staat centraal. U leert hoe u in eenvoudige situaties zelf een bemiddelende rol kunt spelen. Het doel is zo snel mogelijk tot een oplossing te komen die door alle partijen gedragen wordt.

  Voor wie

  De opleiding Specialist Conflicthantering is een zogenaamde specialisatie of vervolgcursus. Wij gaan ervan uit dat de cursisten voldoende kennis hebben van sociale zekerheid, verzuim en re-integratie. U heeft de opleiding Regie op Verzuim, Regie op Werkvermogen, Regie op Ziektewet, Post Bachelor Register Casemanagement, Post Bachelor Register Arbeidsdeskundige of een gelijkwaardige opleiding gevolgd. Heeft u een opleiding bij een ander opleidingsinstituut gevolgd? Om teleurstellingen te voorkomen, beoordelen wij met een toets of u de benodigde kennis heeft. Dit is een digitale open-boek-toets van een uur, deze kost € 125 ex btw.

  Aantekening in het Register Specialistisch Casemanagement

  Als u de opleiding Specialist Conflicthantering met goed gevolg heeft afgesloten (inclusief assessment) kunt u zich inschrijven in het Register Specialistisch Casemanagement (RSC). U bent dan vindbaar op uw specialisatie en kunt zich zo onderscheiden van andere casemanagers. Bovendien laat u zien dat u bereid bent aan hoge kwaliteits- en scholingseisen te blijven voldoen. Voor meer informatie: www.register-rsc.nl

  PE-punten

  Leden van het Register Specialistisch Casemanagement krijgen voor deze specialisatie 25 PE-punten.

 • De opleiding Specialist Conflicthantering bestaat uit drie dagen en wordt afgesloten met een assessment.

  Dagdeel 1. Introductie, keuzemomenten in het WVP-traject en arbeidsmediation

  We starten de cursus met een inleiding over het wettelijk kader. Registermediator Ruud de Leede behandelt de cruciale momenten in het poortwachtertraject en geeft een introductie van mediation. Aan bod komt onder meer:

  • Wanneer is het belangrijk dat u als casemanager alert bent op eventueel conflictverzuim?
  • Wat kunt u binnen uw verantwoordelijkheid als casemanager doen?
  • Wanneer en op welke manier schakelt u een andere professional in?
  • Welke knelpunten ervaart u als casemanager?
  • De verschillende conflictmodellen
  • In welke situaties is mediation effectief?
  • Welke meerwaarde kan mediation hebben?
  • Effectieve samenwerking met de casemanager

  Dagdeel 2. Ziekteverzuim of conflictverzuim?

  In dit dagdeel gaat bedrijfsarts Desiree Dona vanuit haar expertise in op verschillende aspecten van verzuim. Denk aan:

  • Ziekteverzuim versus conflictverzuim
  • Verzuim en psychische klachten
  • Effectieve samenwerking tussen bedrijfsarts en casemanager

  Dagdeel 3. Mediationvaardigheden in de praktijk

  Registermediator en trainer Jan Plevier behandelt aan de hand van zijn ruime praktijkervaring de volgende onderwerpen:

  • Model dynamische oordeelsvorming
  • Escalatie en de-escalatie
  • Praktijkvoorbeelden waaruit blijkt dat mediationtechnieken een positieve impuls aan het gesprek kunnen geven.

  Tijdens dit dagdeel oefent u de verschillende vaardigheden aan de hand van praktijkcasussen.

  Dagdeel 4. Mediationvaardigheden in de praktijk

  Een dagdeel waarin de vertaling van theorie naar praktijk centraal staat. Aan de hand van (zelf ingebrachte) casussen oefenen u en uw mede-cursisten met het analyseren van de situatie en het toepassen van mediationvaardigheden.

  Dagdeel 5 en 6. Mediationvaardigheden in de praktijk

  Op deze dag bespreekt trainer en registermediator Hanneke Schinkel een aantal specifieke uitgangspunten en vaardigheden van mediation zoals:

  •  Het stellen van procesgerichte vragen
  •  De beweging van standpunt naar belang
  •  Van verwijt naar vraag/zorg
  • Positief her-etiketteren
  • Het stellen van oplossingsgerichte vragen

  Gedurende deze dag oefent u met uw medecursisten de verschillende vaardigheden aan de hand van praktijkcasussen.

  Dagdeel 7 en 8. Assessment

  Tijdens deze dag wordt een assessment afgenomen. U bereidt aan de hand van een casus een gesprek voor met een werknemer en/of werkgever. Dit gesprek voert u uit met een rollenspelacteur, waarbij u gebruik maakt van de in de opleiding behandelde mediationvaardigheden. U kunt de opleiding ook volgen zonder deel te nemen aan het assessment.

 • Na afronding van deze cursus heeft u de volgende resultaten bereikt:

  • U heeft kennis van en inzicht in de basisbeginselen en vaardigheden van mediation en kan deze toepassen in verzuimsituaties.
  • U heeft kennis en inzicht in conflicttheorieën, escalatiemodellen en conflicthanteringsstijlen en gebruikt deze kennis om in een verzuimsituatie de juiste aanpak te kiezen.
  • U heeft kennis van en inzicht in sociale wetgeving en het arbeidsrechtelijk juridisch kader en kan op grond van deze kennis effectief handelen.
  • U werkt effectief samen met een arbeidsmediator. Dat wil zeggen dat u kunt beargumenteren wanneer de verzuimcasus overgaat naar een mediator en dat u relevante informatie aan de mediator kunt geven.
  • U kunt na afloop van het mediationtraject de verzuimcasus overnemen en de werknemer begeleiden bij re-integratie of exit.
 • De volledige geaccrediteerde opleiding bestaat uit 3 dagen en wordt afgesloten met een assessment. Als u slaagt voor dit assessment ontvangt u een officieel certificaat van de HAN. U kunt zich dan ook registeren in het Register Specialistisch Casemanagement.

  U kunt de opleiding ook volgen zonder deel te nemen aan het assessment. Als bewijs van deelname ontvangt u een certificaat van CS Opleidingen.

  Investering

  CS Opleidingen is erkend en geregistreerd door het CRKBO. U heeft voor de factuur van de opleiding de keuze tussen een prijs ‘exclusief btw’ en een prijs ‘vrij van btw’. De prijs is ‘exclusief btw’ als uw organisatie btw terug kan vorderen van de Belastingdienst. De prijs is ‘vrij van btw’ als uw organisatie geen btw terug kan vorderen.

  Driedaagse opleiding

  Voor de driedaagse opleiding Specialist Conflicthantering bedraagt uw investering € 1.100 ex btw of  € 1.130 vrij van btw.

  Assessment

  Examenbeoordeling en certificering via Cylin Exameninstituut Sociale Zekerheid: € 495 (incl. het certificaat van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen).
  Cylin is een onafhankelijk exameninstituut, waardoor de kwaliteit van het examen is geborgd. U ontvangt voor het assessment dan ook een aparte factuur van Cylin.

   

   

   

Deel op social media: