Specialist Conflicthantering

Duur:
3 of 4 lesdagen plus (optioneel) assessment
Accreditatie:
Onder licentie van:
PE-Punten van:
  • Duur: drie of vier dagen plus (optioneel) assessment
  • Specialisatiecursus voor (register) casemanagers
  • Geaccrediteerd door Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
  • Aantekening in het Register Specialistisch Casemanagement

  In de opleiding Specialist Conflicthantering krijgt u concrete handvatten voor het begeleiden en activeren van medewerkers met conflictverzuim. U leert in de rol van casemanager individuele gesprekken met werknemer en werkgever te voeren. Doel van deze gesprekken is belemmerende factoren bespreekbaar te maken, zodat de re-integratie weer vlot kan worden getrokken.

  Tijdens de opleiding maakt u kennis met verschillende conflicthanteringsstijlen, mediationvaardigheden en interventietechnieken. Het accent ligt op het signaleren en benoemen van eventuele zorgen, verwijten en wensen die zowel bij werkgever als werknemer leven. U ervaart dat u door het stellen van verhelderende (proces)vragen, het herformuleren van kwesties en een oplossingsgerichte aanpak, meer resultaat boekt. Tijdens de training staat het actief oefenen met effectieve gesprekstechnieken centraal. Uiteraard komen er veel praktijkcasussen aan bod.

  Met of zonder assessment

  De volledige geaccrediteerde opleiding bestaat uit vier dagen: drie trainingsdagen en een oefendag voor het assessment. De vierdaagse training wordt afgesloten met een assessment. Als u slaagt voor dit assessment ontvangt u het officiële diploma ‘Specialist Conflicthantering’ van de HAN. U kunt de opleiding ook volgen zonder deel te nemen aan de oefendag en het assessment. De opleiding duurt dan drie dagen. Als bewijs van deelname ontvangt u een certificaat van CS Opleidingen

  Voor wie

  De opleiding Specialist Conflicthantering is een zogenaamde specialisatie of vervolgstudie. Om deze studie te kunnen volgen heeft u kennis nodig van sociale zekerheid, verzuim en re-integratie. U kunt de opleiding naar keuze wel of niet afsluiten met een assessment.

  Wanneer u het assessment wenst te doen, heeft u als vooropleiding de opleiding Regie op Verzuim, Regie op Ziektewet, Regie op Werkvermogen, Post Bachelor Register Casemanagement of Post Bachelor Arbeidsdeskundige gevolgd. Zonder één van deze vooropleidingen kunt u niet deelnemen aan het assessment. Voor de gevolgde lesdagen ontvangt u wel een bewijs van deelname van CS Opleidingen.

  Aantekening in het Register Specialistisch Casemanagement

  Als u de opleiding Specialist Conflicthantering met goed gevolg heeft afgesloten (inclusief assessment) kunt u zich inschrijven in het Register Specialistisch Casemanagement (RSC). U bent dan vindbaar op uw specialisatie en kunt zich zo onderscheiden van andere casemanagers. Bovendien laat u zien dat u bereid bent aan hoge kwaliteits- en scholingseisen te blijven voldoen. Voor meer informatie: www.register-rsc.nl

  PE-punten

  Leden van het Register Specialistisch Casemanagement krijgen voor deze specialisatie 25 PE-punten, ook als niet is deelgenomen aan het assessment.

 • De opleiding Specialist Conflicthantering bestaat uit drie dagen of vier dagen met een afsluitend assessment.

  Dag 1.
  Communicatie, positionering en keuzemomenten in het WVP-traject

  U start de training met een persoonlijke DISC-analyse. Welke communicatiestijl hanteert u bij voorkeur en wanneer bent u het meest effectief? Hoe communiceert u onder druk, bij spanningen en conflicten? Wat zijn uw ontwikkelpunten? Daarnaast leert u ook op welke manier u zo goed mogelijk kunt aansluiten bij de communicatievoorkeur van uw gesprekspartner.

  In de middag komen de volgende onderwerpen aan bod:

  •  Welke knelpunten ervaart u als casemanager?
  •  De cruciale momenten in het poortwachtertraject:
   o  Wanneer is het belangrijk dat u alert bent op eventueel conflictverzuim?
   o Wat kunt u binnen uw verantwoordelijkheid als casemanager doen?
   o Wanneer en op welke manier schakelt u een andere professional in?
  •  Juridische context: wel of geen loondoorbetaling bij conflictverzuim
  •  Wat is uitgangspunt van mediation en wat kunt u ermee?
  •  De escalatieladder van Glasl
  •  Conflicthanteringsstijlen

  Dag 2.
  Mediationvaardigheden in de praktijk 1

  Een registermediator en trainer behandelt aan de hand van zijn ruime praktijkervaring de volgende onderwerpen:

  • Model dynamische oordeelsvorming
  • Escalatie en de-escalatie
  • Luisteren, samenvatten, doorvragen
  • Van inhoudsniveau naar betrekkingsniveau

  Samen met uw medecursisten gaat u oefenen met praktijkvoorbeelden. Zo zal blijken dat gespreksvoering aan de hand van mediationtechnieken een positieve impuls aan het gesprek kan geven.

  Dag 3.
  Mediationvaardigheden in de praktijk 2

  Op deze dag komen een aantal specifieke uitgangspunten en vaardigheden van mediation aan bod, zoals:

  •  Het stellen van procesgerichte vragen
  •  De beweging van standpunt naar belang
  •  Positief heretiketteren
  • Het stellen van oplossingsgerichte vragen
  • Processtappen effectieve gespreksvoering

  Gedurende deze dag oefent u met uw medecursisten de verschillende vaardigheden, o.a. aan de hand van praktijkcasussen.

  Dag 4.
  Voorbereiding assessment

  Als u de opleiding wilt afsluiten met een officieel diploma neemt u deel aan het assessment. Om hierop goed voorbereid te zijn, gaat u deze dag assessment-casussen oefenen. Aan het eind van de dag krijgt u een concreet assessment-advies.

  Dag 5.
  Assessment

  Tijdens deze dag wordt een assessment afgenomen. U bereidt aan de hand van een casus een gesprek voor met een werknemer en/of werkgever. Dit gesprek voert u met een rollenspelacteur, waarbij u gebruikmaakt van de in de opleiding behandelde mediationvaardigheden. U kunt de opleiding ook volgen zonder deel te nemen aan het assessment.

 • Na afronding van deze cursus heeft u de volgende resultaten bereikt:

  • U heeft kennis van en inzicht in de basisbeginselen en vaardigheden van mediation en kan deze toepassen in verzuimsituaties.
  • U heeft kennis en inzicht in conflicttheorieën, escalatiemodellen en conflicthanteringsstijlen en gebruikt deze kennis om in een verzuimsituatie de juiste aanpak te kiezen.
  • U heeft kennis van en inzicht in sociale wetgeving en het arbeidsrechtelijk juridisch kader en kan op grond van deze kennis effectief handelen.
  • U werkt effectief samen met een arbeidsmediator. Dat wil zeggen dat u kunt beargumenteren wanneer de verzuimcasus overgaat naar een mediator en dat u relevante informatie aan de mediator kunt geven.
  • U kunt na afloop van het mediationtraject de verzuimcasus overnemen en de werknemer begeleiden bij re-integratie of exit.
 • De volledige geaccrediteerde opleiding bestaat uit 3 dagen en wordt afgesloten met een assessment. Als u slaagt voor dit assessment ontvangt u een officieel certificaat van de HAN. U kunt zich dan ook registeren in het Register Specialistisch Casemanagement.

  U kunt de opleiding ook volgen zonder deel te nemen aan het assessment. Als bewijs van deelname ontvangt u een certificaat van CS Opleidingen.

  Investering

  CS Opleidingen is erkend en geregistreerd door het CRKBO en geaccrediteerd door de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. U heeft voor de factuur van de opleiding de keuze tussen een prijs ‘exclusief btw’ en een prijs ‘vrij van btw’. De prijs is ‘exclusief btw’ als uw organisatie btw terug kan vorderen van de Belastingdienst. De prijs is ‘vrij van btw’ als uw organisatie geen btw terug kan vorderen.

  • Prijs opleiding 3 dagen (inclusief lesmateriaal en catering) : € 1.100 ex btw of € 1.130 vrij van btw
  • Oefendag assessment en assessment via Cylin, exameninstituut sociale zekerheid: € 795 (incl. het diploma van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen).
  • Herkansing assessment € 495

   

   

   

Deel op social media: