Specialisatie Conflicthantering voor arbeidsdeskundigen

Duur:
3 lesdagen plus (optioneel) assessment
Accreditatie:
Onder licentie van:
PE-Punten van:
  • Duur: drie dagen plus (optioneel) assessment
  • Geaccrediteerd door de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
  • Aantekening in het Register Specialistisch Casemanagement
  • De NVvA waardeert deze opleiding als bij-of nascholingsactiviteit met 21 PE-punten

  Als arbeidsdeskundige heeft u vaak te maken met situaties waarin verschillende belangen spelen. Eén van de partijen is bijvoorbeeld niet gelukkig met uw advies, beoordeling of begeleiding. Of u ervaart een impasse omdat één van de partijen zich niet gekend voelt en haar eigen belang vooropstelt. Meestal komt u er wel uit, maar soms dreigt er een conflictsituatie. Hoe onderkent u dat en hoe gaat u daar adequaat mee om? Dat leert u in de specialisatie Conflicthantering voor arbeidsdeskundigen.

  In deze opleiding maakt u globaal kennis met verschillende conflicthanteringsstijlen en mediationvaardigheden. Uiteraard komt er veel praktijkcasuïstiek aan bod en gaat u zelf oefenen met rollenspellen. Het accent lig op het signaleren van weerstand en het herkennen dat een andere manier van gesprek voeren meer resultaat heeft. Het oefenen met effectieve gesprekstechnieken staat centraal. U leert hoe u conflictsituaties kunt onderkennen en hoe u zelf eventueel een bemiddelende rol kunt spelen. U weet ook wanneer u kunt doorverwijzen naar een MfN mediator. Het doel is zo snel mogelijk tot een oplossing te komen die door alle partijen gedragen wordt.

  Met of zonder assessment

  U sluit de opleiding af met een assessment. Als u slaagt voor dit assessment ontvangt u het officiële certificaat van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN). U kunt de opleiding ook volgen zonder deel te nemen aan het assessment. Als bewijs van deelname ontvangt u een certificaat van CS Opleidingen.

  Voor wie?

  U heeft een postbacheloropleiding tot arbeidsdeskundige gevolgd en heeft minimaal een jaar praktijkervaring als arbeidsdeskundige.

  Aantekening in het Register Specialistisch Casemanagement (RSC)

  Deze opleiding is erkend als specialisatie voor het RSC. Staat u in het RSC ingeschreven als ADVI (Arbeidsdeskundige Verzuim en Inkomen)? En heeft u de Specialisatie Conflicthantering voor arbeidsdeskundigen met goed gevolg afgesloten, inclusief assessment? Dan kunt u de aantekening ‘Specialist Conflicthantering’ laten registreren. Voor meer informatie: www.register-rsc.nl

 • De specialisatie Conflicthantering voor arbeidsdeskundigen bestaat uit drie lesdagen en wordt afgesloten met een assessment.

  Dagdeel 1. Introductie

  We starten de cursus met een inleiding over de beroepskaders van een arbeidsdeskundige en mediation. U kunt daarbij uw eigen ervaringen inbrengen.
  Aan bod komt onder meer:

  • Beroeps Competentie Dossier Arbeidsdeskundige, NVvA
  • SRA-gedragscode
  • Voorbeeldcasuïstiek
  • Eigen ervaringen van de deelnemers
  • Wat is mediation en welke mediationvaardigheden kan de arbeidsdeskundige gebruiken in de praktijk?

  Dagdeel 2. Positionering

  Tijdens dit dagdeel staan we stil bij de volgende onderwerpen:

  • Uw persoonlijke benadering van een conflict aan de hand van het DISC-model
  • Paradigmawisseling en positionering

  Dagdeel 3 en 4 Mediationvaardigheden in de praktijk 1

  Een registermediator en trainer behandelt aan de hand van zijn ruime praktijkervaring de volgende onderwerpen:

  • Wat is een conflict? Wat gebeurt er dan met de communicatie?
  • Welk verhaal is waar? Wat is het effect hiervan op de relatie?
  • Welke houding en rol heeft u als arbeidsdeskundige bij een conflict?
  • De vier fases van adequate gespreksvoering
  • Onderhandelen en het effect van standpunten
  • Conflictstijlen en wat hiermee te doen
  • Besluitvorming bij conflicten
  • Praktijkvoorbeelden waaruit blijkt dat gespreksvoering aan de hand van mediationtechnieken een positieve impuls aan het gesprek kan geven

  Tijdens deze dag oefent u in rollenspelen de verschillende vaardigheden aan de hand van zelf ingebrachte praktijkcasussen.

  Dagdeel 5 en 6 Mediationvaardigheden in de praktijk 2

  Een registermediator en trainer behandelt aan de hand van zijn ruime praktijkervaring de volgende onderwerpen:

  • Wat heeft u anders gedaan na dagdelen 3 en 4? Wat is het effect? Waar bent u tevreden over? Wat is nog lastig?
  • Oplossingsgericht werken (complimentendouche)
  • De kracht van omdenken
  • De rol van oordelen in conflict/communicatie
  • Hoe om te gaan met grenzen en wensen van gesprekspartners?
  • Hoe gaat u adequaat om met (on)macht?
  • Wat neemt u mee aan het einde van de training en doet u morgen anders?

  Tijdens deze dag oefent u in rollenspelen de verschillende vaardigheden aan de hand van zelf ingebrachte praktijkcasussen

  Dagdeel 7 en 8. Assessment

  Tijdens deze dag wordt een assessment afgenomen. U bereidt aan de hand van een casus een gesprek voor met een werknemer en/of werkgever. Dit gesprek voert u met een rollenspelacteur, waarbij u gebruikmaakt van de in de opleiding behandelde mediationvaardigheden. U kunt de opleiding ook volgen zonder deel te nemen aan het assessment.

 • Na afronding van deze opleiding heeft u de volgende resultaten bereikt:

  • U heeft kennis van en inzicht in de basisbeginselen en vaardigheden van mediation en kan deze toepassen in verzuimsituaties.</li?>
  • U heeft kennis en inzicht in conflicttheorieën, escalatiemodellen en conflicthanteringsstijlen en gebruikt deze kennis om in een verzuimsituatie de juiste aanpak te kiezen.
  • U kunt effectief samenwerken met arbeidsmediator.
 • Er zijn voor deze opleidingen momenteel geen planningen. U kunt zich daarom ook niet inschrijven.
 • CS Opleidingen is erkend en geregistreerd door het CRKBO. U heeft voor de factuur van de opleiding de keuze tussen een prijs ‘exclusief btw’ en een prijs ‘vrij van btw’. De prijs is ‘exclusief btw’ als uw organisatie btw terug kan vorderen van de Belastingdienst. De prijs is ‘vrij van btw’ als uw organisatie geen btw terug kan vorderen.

  Driedaagse opleiding

  Voor de driedaagse opleiding Specialist Conflicthantering bedraagt uw investering € 1.100 ex btw of € 1.130 vrij van btw.

  Schrijft u zich in voor 6 maart 2018 dan bedraagt het lesgeld slechts € 1.000!

  Assessment

  Examenbeoordeling via Cylin Exameninstituut Sociale Zekerheid: € 495 (incl. het certificaat van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen).
  Cylin is een onafhankelijk exameninstituut, waardoor de kwaliteit van het examen is geborgd. U ontvangt voor het assessment dan ook een aparte factuur van Cylin.

Deel op social media: