Regie op Ziektewet

Duur:
6 lesdagen plus examen
Accreditatie:
PE-Punten van:
   • Alles wat je moet weten over de BeZaVa en de gevolgen voor jouw organisatie
   • Door Hobéon gewaardeerd met 4 PE-punten, door NIRPA met 300 punten
   • Deze opleiding wordt alleen als incompany-opleiding aangeboden

   De Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (BeZaVa) heeft belangrijke gevolgen voor (middel)grote werkgevers. Je bent nu ook verantwoordelijk voor de Ziektewetuitkeringen aan flexwerkers die ziek uit dienst zijn gegaan. Zelfs als ze maar één dag bij jou gewerkt hebben. Een rekening die kan oplopen tot ongeveer €200.000 over 12 jaar! Met de opleiding Regie op Ziektewet leer je in circa twee maanden alles wat je moet weten over de wet BeZaVa en de gevolgen voor jouw organisatie. Een belangrijk onderwerp, of je nu eigenrisicodrager wordt of niet. Wat komt er aan bod:

   1. Welke lasten worden aan jouw organiatie doorberekend?
   2. Hoe beslis je of het wel of niet aantrekkelijk is om eigenrisicodrager te worden voor de Ziektewet? En welke gevolgen heeft deze keuze?
   3. Welke partijen zijn betrokken bij het eigenrisicodragerschap? Wat verwachten zij van jou en wat kun je van hen verwachten?
   4. Hoe beoordeel je of een claim op een ZW-uitkering rechtmatig is en of je als werkgever verantwoordelijk bent? Welke verplichtingen heeft de uitkeringsgerechtigde en wat is er nodig voor de betaling van de uitkering?
   5. Hoe maak je een dagloonberekening en een financieel overzicht van de kosten wanneer iemand in de ZW komt?
   6. Hoe speel je in op weerstand binnen de organisatie?

   We besteden dus zowel aandacht aan de financieel-juridische gevolgen voor de interne organisatie als aan de praktische uitvoering van de Ziektewet. Het doel is de schadelast voor jouw bedrijf zoveel mogelijk te beperken.

   Afronding

   Je rondt de opleiding af met een examen via Cylin Exameninstituut, onder toezicht van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN).  Na je studie kun je je inschrijven bij het Register Specialistisch Casemanagement: je hebt dan het recht om de titel ROZ te voeren.

   Voor wie?

   De opleiding Regie op Ziektewet is bedoeld voor mensen die te maken hebben met de (private) uitvoering van de Ziektewet. Dit is een diverse groep van mensen met verschillende functies. Denk aan HR/P&O medewerkers, verzuimbegeleiders, verzekeraars, of werknemers bij externe private uitvoerders. Deelnemers moeten minimaal beheersen over Nederlands taalniveau B2. Dit wil zeggen dat je mondeling en schriftelijk kan omgaan met abstracte en theoretische teksten.

  • De opleiding Regie op Ziektewet in zes lesdagen

   Deze opleiding wordt als incompany aangeboden. We maken een programma op maat voor jouw organisatie. Het programma zou er bijvoorbeeld als volgt kunnen uitzien:

   Dag 1. Sociale wetgeving

   De docent geeft inzicht in de wettelijke kaders van zowel de Ziektewet en BeZaVa als aanverwante wetgeving zoals de wet WIA.

   Dag 2.  Berekening gedifferentieerde premie, gevolgen voor de organisatie en rol van (externe) partijen

   Tijdens deze dag bespreken we de gevolgen van de wet BeZaVa. Je leert een gedifferentieerde-premieberekening te maken om te bepalen of het ZW-eigenrisicodragerschap voor jouw organisatie lonend is. Daarnaast gaan we in op de vraag: wat betekent het voor jouw organisatie als je wel en als je geen ZW-eigenrisicodrager wordt? Eigenrisicodragers moeten de volledige Ziektewet uitvoeren inclusief re-integratie. Welke afdelingen krijgen te maken met de gevolgen en hoe kan dat het beste worden ingeregeld?

   Ook is het belangrijk inzicht te hebben in welke partijen bij het eigenrisicodragerschap een rol spelen. Denk aan het UWV, de Belastingdienst, de bedrijfsarts en de arbeidsdeskundige. Wat verwachten zij van jou en wat kunt je van hen verwachten?

   Dag 3. Claimbeoordeling en –verwerking

   Wanneer jouw bedrijf ervoor gekozen heeft eigenrisicodrager te worden en de organisatie daarvoor heeft ingericht, begint het eigenlijk pas. Wat moet je doen wanneer er een claim op de Ziektewet komt? We staan stil bij de beoordeling van het recht op een uitkering en de begeleiding tijdens het Ziektewetrecht. Ook behandelen we de hoogte van de uitkering en wat er nodig is voor de betaling van de uitkering.

   Berekening van daglonen en de schade
   Bij de uitvoering van de Ziektewet hoort de berekening van de hoogte van de uitkering. Gedurende deze dag staan we uitgebreid stil bij het dagloonbesluit. Ook geven we een cijfermatig inzicht van de schade wanneer iemand in de Ziektewet komt en eventueel een WGA-uitkering krijgt.

   Dag 4. Bezwaar en Beroep en Maatregelenbesluit

   Je leert welke maatregelen opgelegd kunnen worden wanneer de zieke medewerker zich niet houdt aan controlevoorschriften, passende arbeid weigert of op een andere manier niet meewerkt aan zijn re-integratie.
   Ook gaan we in op de vraag hoe je bezwaar kunt aantekenen tegen een beslissing van het UWV, bijvoorbeeld tegen een toerekening van een Ziektewetuitkering.

   Dag 5. DISC en Communicatie

   Op deze dag staat effectief communiceren centraal. Je zult veel gesprekken voeren, dus is het belangrijk hier veel aandacht aan te besteden. Hiervoor is het goed te weten dat iedereen een voorkeurstijl heeft van communiceren. Met behulp van het DISC-model ontdek je wat jouw voorkeurstijl is en leer je andere voorkeurstijlen te herkennen, zodat je hierop kunt inspelen.

   We zullen ook stilstaan bij communicatie bij een ziekmelding. Hoe ga je bijvoorbeeld om met een bedrijfsarts die niet mee wil werken of met een onwillige medewerker? Daarnaast zorgt de Wet BeZaVa voor wijzigingen in het beleid en de processen. Hoe communiceer je dit helder in de organisatie en hoe ga je om met de weerstanden die je daarbij kunt verwachten?

   Vaak zul je een telefonisch gesprek voeren. Dit gaan we deze dag oefenen, zodat je goed bent voorbereid op de praktijk en op het mondelinge examen. Tijdens deze bijzonder actieve lesdag koppelen we de theorie aan praktische voorbeelden en ga je onder begeleiding van onze docenten en speciaal hiervoor opgeleide acteurs zelf oefenen met het voeren van diverse gesprekken

   Dag 6. Rol van het UWV bij het ZW-eigenrisicodragerschap en examenvoorbereiding

   Als een werkgever  ZW-eigenrisicodrager wordt, blijft het UWV een belangrijke rol spelen. Het UWV blijft namelijk eindverantwoordelijk en moet bijvoorbeeld in een aantal situaties beschikkingen afgeven. Deze dag vertellen we daar alles over.

   Daarnaast besteden we aandacht aan het examen. Je kunt vragen stellen over zaken die nog niet helemaal duidelijk zijn en we geven uitleg over de examenprocedure.

   Dag 7. Mondeling examen (dagdeel online)

   Het mondeling examen bestaat uit een telefoongesprek van circa 10 minuten met een trainingsacteur. Hiervoor ontvang je van tevoren een casusbeschrijving waarin wordt aangegeven met wie je het gesprek voert en wat het doel van het gesprek is.

   Gaat je eerste gesprek niet zo goed? Geen nood, je kunt het dezelfde dag nog een keer herkansen. Een voldoende voor het mondeling examen is de voorwaarde om deel te kunnen nemen aan het schriftelijk examen.

   Dag 8. Examen (1 dagdeel)

   De opleiding wordt afgesloten met een schriftelijk examen, bestaande uit een casus van 120 minuten. Het schriftelijk examen wordt op een computer afgenomen. Je laat hierbij zien dat je inzicht hebt in complexe verzuimdossiers, deze aan de hand van de geldende wet- en regelgeving kan analyseren en tot de juiste conclusie komt. Het examen is een open-boek-examen; alle studiematerialen en aantekeningen mogen gebruikt worden, net als de CS-rekenmachine. Het gebruik van een mobiele telefoon of een iPad of eigen laptop is niet toegestaan.

    

    

    

  • Incompany-opleiding

   Regie op Ziektewet wordt alleen als incompany-opleiding aangeboden. Wij verzorgen een programma geheel op maat, op de locatie die je zelf wenst. Als je een mail stuurt naar info@cs-opleidingen.nl, nemen wij contact met je op om de wensen door te spreken. Je kunt ook bellen naar 088 203 2700.

  • Er zijn voor deze opleidingen momenteel geen planningen. U kunt zich daarom ook niet inschrijven.
  • Na het volgen van de Opleiding Regie op Ziektewet heb je  inzicht in:

   • de wettelijke kaders van de modernisering Ziektewet.
   • de gevolgen van de BeZaVa voor de organisatie, en wat de gevolgen zijn als je besluit eigenrisicodrager voor de Ziektewet te worden.
   • alle partijen die bij eigenrisicodragerschap komen kijken, wat zij van jou verwachten en wat je van hen kunt verwachten.
   • de beoordeling of de claim op een Ziektewetuitkering rechtmatig is en of je als ex-werkgever financieel verantwoordelijk bent.
   • de verplichtingen voor de uitkeringsgerechtigde uit de Ziektewet en wat er nodig is voor de betaling van de uitkering.
   • het zelfstandig maken van een dagloonberekening voor de Ziektewet en het geven van een financieel overzicht geven van de kosten wanneer iemand in de Ziektewet komt.
   • hoe je kunt inspelen op de weerstanden binnen de organisatie en hoe je kunt omgaan met weerstand van een werknemer.
  Deel op social media: