Regie op Ziektewet

Duur:
6 lesdagen plus examen
Accreditatie:
PE-Punten van:
   • Alles wat u moet weten over de BeZaVa en de gevolgen voor uw organisatie
   • Door Hobéon gewaardeerd met 4 PE-punten, door NIRPA met 300 punten
   • Deze opleiding wordt alleen als incompany-opleiding aangeboden

   De Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (BeZaVa) heeft belangrijke gevolgen voor (middel)grote werkgevers. U bent nu ook verantwoordelijk voor de Ziektewetuitkeringen aan flexwerkers die ziek uit dienst zijn gegaan. Zelfs als ze maar één dag bij u gewerkt hebben. Een rekening die kan oplopen tot ongeveer €200.000 over 12 jaar! Met de opleiding Regie op Ziektewet leert u in circa twee maanden alles wat u moet weten over de wet BeZaVa en de gevolgen voor uw organisatie. Een belangrijk onderwerp, of u nu eigenrisicodrager wordt of niet. Wat komt er aan bod:

   1. Welke lasten worden aan u doorberekend?
   2. Hoe beslist u of het wel of niet aantrekkelijk is om eigenrisicodrager te worden voor de Ziektewet? En welke gevolgen heeft deze keuze?
   3. Welke partijen zijn betrokken bij het eigenrisicodragerschap? Wat verwachten zij van u en wat kunt u van hen verwachten?
   4. Hoe beoordeelt u of een claim op een ZW-uitkering rechtmatig is en of u als werkgever verantwoordelijk bent? Welke verplichtingen heeft de uitkeringsgerechtigde en wat is er nodig voor de betaling van de uitkering?
   5. Hoe maakt u een dagloonberekening en een financieel overzicht van de kosten wanneer iemand in de ZW komt?
   6. Hoe speelt u in op weerstand binnen de organisatie?

   We besteden dus zowel aandacht aan de financieel-juridische gevolgen voor uw interne organisatie als aan de praktische uitvoering van de Ziektewet. Het doel is de schadelast voor uw bedrijf zoveel mogelijk te beperken.

   Afronding

   U rondt de opleiding af met een examen via Cylin Exameninstituut sociale zekerheid, onder toezicht van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN).  Bij een voldoende resultaat ontvangt u een officieel diploma van de HAN.

   Na uw studie kunt u zich inschrijven bij het Register Specialistisch Casemanagement: u heeft dan het recht om de titel ROZ te voeren.

   Voor wie?

   De opleiding Regie op Ziektewet is bedoeld voor mensen die te maken hebben met de (private) uitvoering van de Ziektewet. Dit is een diverse groep van mensen met verschillende functies, hierbij kan worden gedacht aan HR/P&O medewerkers, verzuimbegeleiders, verzekeraars, of werknemers bij externe private uitvoerders. Deelnemers moeten minimaal beheersen over Nederlands taalniveau B2. Dit wil zeggen dat u mondeling en schriftelijk kan omgaan met abstracte en theoretische teksten.

  • De opleiding Regie op Ziektewet in zes lesdagen

   Deze opleiding wordt als incompany aangeboden. We maken een programma op maat voor u. Het programma zou er bijvoorbeeld als volgt kunnen uitzien:

   Dag 1. Sociale wetgeving

   De docent geeft inzicht in de wettelijke kaders van zowel de Ziektewet en BeZaVa als aanverwante wetgeving zoals de wet WIA.

   Dag 2.  Berekening gedifferentieerde premie, gevolgen voor de organisatie en rol van (externe) partijen

   Tijdens deze dag bespreken we de gevolgen van de wet BeZaVa. U leert een gedifferentieerde-premieberekening te maken om te bepalen of het ZW-eigenrisicodragerschap voor uw organisatie lonend is. Daarnaast gaan we in op de vraag: wat betekent het voor uw organisatie als u wel en als u geen ZW-eigenrisicodrager wordt? Eigenrisicodragers moeten de volledige Ziektewet uitvoeren inclusief re-integratie. Welke afdelingen krijgen te maken met de gevolgen en hoe kan dat het beste worden ingeregeld?

   Ook is het belangrijk inzicht te hebben in welke partijen bij het eigenrisicodragerschap een rol spelen. Denk aan het UWV, de Belastingdienst, de bedrijfsarts en de arbeidsdeskundige. Wat verwachten zij van u en wat kunt u van hen verwachten?

   Dag 3. Claimbeoordeling en –verwerking

   Wanneer uw organisatie ervoor gekozen heeft eigenrisicodrager te worden en de organisatie daarvoor heeft ingericht, begint het eigenlijk pas. Wat moet u doen wanneer er een claim op de Ziektewet komt? We staan stil bij de beoordeling van het recht op een uitkering en de begeleiding tijdens het Ziektewetrecht. Ook behandelen we de hoogte van de uitkering en wat er nodig is voor de betaling van de uitkering.

   Berekening van daglonen en de schade
   Bij de uitvoering van de Ziektewet hoort de berekening van de hoogte van de uitkering. Gedurende deze dag staan we uitgebreid stil bij het dagloonbesluit. Ook geven we een cijfermatig inzicht van de schade wanneer iemand in de Ziektewet komt en eventueel een WGA-uitkering krijgt.

   Dag 4. Bezwaar en Beroep en Maatregelenbesluit

   U leert welke maatregelen opgelegd kunnen worden wanneer de zieke medewerker zich niet houdt aan controlevoorschriften, passende arbeid weigert of op een andere manier niet meewerkt aan zijn re-integratie.
   Ook gaan we in op de vraag hoe u bezwaar kunt aantekenen tegen een beslissing van het UWV, bijvoorbeeld tegen een toerekening van een Ziektewetuitkering.

   Dag 5. De bedrijfsarts en Communicatie

   De wet BeZaVa stelt eisen aan het verzuimbeleid en de processen. Hoe communiceert u dit helder in de organisatie en hoe gaat u om met de weerstanden die u daarbij kunt verwachten? Daarnaast zal ook worden stilgestaan bij communicatie bij een ziekmelding. Hoe gaat u bijvoorbeeld om met een bedrijfsarts die niet mee wil werken of met een onwillige medewerker?

   Dag 6. Rol van het UWV bij het ZW-eigenrisicodragerschap en examenvoorbereiding

   Als een werkgever  ZW-eigenrisicodrager wordt, blijft het UWV een belangrijke rol spelen. Het UWV blijft namelijk eindverantwoordelijk en moet bijvoorbeeld in een aantal situaties beschikkingen afgeven. Deze dag vertellen we daar alles over.

   Daarnaast besteden we aandacht aan het examen. U kunt vragen stellen over zaken die nog niet helemaal duidelijk zijn en we geven uitleg over de examenprocedure.

    

  • Na het volgen van de Opleiding Regie op Ziektewet heeft u inzicht in:

   • de wettelijke kaders van de modernisering Ziektewet.
   • de gevolgen van de BeZaVa voor uw organisatie, en wat de gevolgen zijn indien u besluit eigenrisicodrager voor de Ziektewet te worden.
   • alle partijen die bij eigenrisicodragerschap komen kijken, wat zij van u verwachten en wat u van hen kunt verwachten.
   • de beoordeling of de claim op een Ziektewetuitkering rechtmatig is en of u als ex-werkgever financieel verantwoordelijk bent.
   • de verplichtingen voor de uitkeringsgerechtigde uit de Ziektewet en wat er nodig is voor de betaling van de uitkering.
   • het zelfstandig maken van een dagloonberekening voor de Ziektewet en het geven van een financieel overzicht geven van de kosten wanneer iemand in de Ziektewet komt.
   • hoe u kunt inspelen op de weerstanden binnen de organisatie en hoe u kunt omgaan met weerstand van een werknemer.
  • Er zijn voor deze opleidingen momenteel geen planningen. U kunt zich daarom ook niet inschrijven.
  • Incompany-opleiding

   Regie op Ziektewet wordt alleen als incompany-opleiding aangeboden. Wij verzorgen voor u een programma geheel op maat, op de locatie die u zelf wenst. Als u een mail stuurt naar info@cs-opleidingen.nl, nemen wij contact met u op om uw wensen door te spreken. U kunt ook bellen naar 055 843 5410.

  Deel op social media: