Regie op Ziektewet (verkort)

Duur:
4 lesdagen plus examen
Studiebelasting:
circa 70 uur inclusief lesdagen
Accreditatie:
PE-Punten van:
   • Alles wat u moet weten over de BeZaVa en de gevolgen voor uw organisatie
   • Door Hobéon gewaardeerd met 4 PE-punten, door NIRPA met 300 punten
   • Voor wie Regie op Verzuim minder dan 1 jaar geleden behaald heeft

   De Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (BeZaVa) heeft belangrijke gevolgen voor (middel)grote werkgevers. U bent nu ook verantwoordelijk voor de Ziektewetuitkeringen aan flexwerkers die ziek uit dienst zijn gegaan. Zelfs als ze maar één dag bij u gewerkt hebben. Een rekening die kan oplopen tot ongeveer €200.000 over 12 jaar! Met de verkorte opleiding Regie op Ziektewet leert u in 4 dagen alles wat u moet weten over de wet BeZaVa en de gevolgen voor uw organisatie. Een belangrijk onderwerp, of u nu eigenrisicodrager wordt of niet. Wat komt er aan bod:

   1. Welke lasten worden aan u doorberekend?
   2. Hoe beslist u of het wel of niet aantrekkelijk is om eigenrisicodrager te worden voor de Ziektewet? En welke gevolgen heeft deze keuze?
   3. Welke partijen zijn betrokken bij het eigenrisicodragerschap? Wat verwachten zij van u en wat kunt u van hen verwachten?
   4. Hoe beoordeelt u of een claim op een ZW-uitkering rechtmatig is en of u als werkgever verantwoordelijk bent? Welke verplichtingen heeft de uitkeringsgerechtigde en wat is er nodig voor de betaling van de uitkering?
   5. Hoe maakt u een dagloonberekening en een financieel overzicht van de kosten wanneer iemand in de ZW komt?
   6. Welke maatregelen mag u treffen als een zieke werknemer zijn verplichtingen niet nakomt?

   We besteden dus zowel aandacht aan de financieel-juridische gevolgen voor uw interne organisatie als aan de praktische uitvoering van de Ziektewet. Het doel is de schadelast voor uw bedrijf zoveel mogelijk te beperken.

   Afronding

   U rondt de opleiding af met een examen via Cylin Exameninstituut sociale zekerheid, onder toezicht van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN). Bij een voldoende resultaat ontvangt u een officieel diploma van de HAN.

   Voor wie?

   De opleiding Regie op Ziektewet is bedoeld voor mensen die te maken hebben met de (private) uitvoering van de Ziektewet. Dit is een diverse groep van mensen met verschillende functies, hierbij kan worden gedacht aan HR/P&O medewerkers, verzuimbegeleiders, verzekeraars, of werknemers bij externe private uitvoerders. Voorwaarde voor het volgen van deze verkorte opleiding is dat u Regie op Verzuim minder dan 1 jaar geleden behaald heeft.

   PE-punten

   Leden van het Register Specialistisch Casemanagement ontvangen voor deze specialisatie 15 PE-punten. Voor Hobeon geldt 4 PE-punten en NIRPA 300 PE-punten.

  • Dag 1.

   Berekening gedifferentieerde premie, inrichting van de organisatie en de rol van externe partijen

   Tijdens deze dag bespreken we de gevolgen van de wet BeZaVa. U leert een gedifferentieerde-premieberekening te maken om te bepalen of het ZW-eigenrisicodragerschap voor uw organisatie lonend is. Daarnaast gaan we in op de vraag: wat betekent het voor uw organisatie als u wel of niet ZW-eigenrisicodrager wordt? Eigenrisicodragers moeten de volledige Ziektewet uitvoeren inclusief re-integratie. Welke afdelingen krijgen te maken met de gevolgen en hoe kan dat het beste worden ingeregeld?

   Daarnaast is het belangrijk inzicht te hebben in welke partijen bij het eigenrisicodragerschap een rol spelen. Denk aan het UWV, de Belastingdienst, de bedrijfsarts en de arbeidsdeskundige. Wat verwachten zij van u en wat kunt u van hen verwachten?

   Dag 2.

   Claimbeoordeling en –verwerking

   Wanneer uw organisatie ervoor gekozen heeft eigenrisicodrager te worden en de organisatie daarvoor heeft ingericht, begint het eigenlijk pas. Wat moet u doen wanneer er een claim op de Ziektewet komt? We staan stil bij de beoordeling van het recht op een uitkering en de begeleiding tijdens het Ziektewetrecht. Ook behandelen we de hoogte van de uitkering en wat er nodig is voor de betaling van de uitkering.

   Berekening van daglonen en de schade

   Bij de uitvoering van de Ziektewet hoort de berekening van de hoogte van de uitkering.  We staan uitgebreid stil bij het dagloonbesluit. Ook geven we een cijfermatig inzicht van de schade wanneer iemand in de Ziektewet komt en eventueel een WGA-uitkering krijgt.

   Dag 3.

   Bezwaar en Beroep en Maatregelenbesluit

   U leert welke maatregelen opgelegd kunnen worden wanneer de zieke medewerker zich niet houdt aan controlevoorschriften, passende arbeid weigert of op een andere manier niet meewerkt aan zijn re-integratie.

   Ook gaan we in op de  vraag hoe u bezwaar kunt aantekenen tegen een beslissing van het UWV, bijvoorbeeld tegen een toerekening van een Ziektewetuitkering.

   Dag 4.

   Rol van het UWV bij het ZW-eigenrisicodragerschap en examenvoorbereiding

   Als een werkgever  ZW-eigenrisicodrager wordt, blijft het UWV een belangrijke rol spelen. Het UWV blijft namelijk eindverantwoordelijk en moet bijvoorbeeld in een aantal situaties beschikkingen afgeven. Deze dag vertellen we daar alles over.

   Daarnaast besteden we aandacht aan het examen. U kunt vragen stellen over zaken die nog niet helemaal duidelijk zijn en we geven uitleg over de examenprocedure.

  • Na het volgen van de Opleiding Regie op Ziektewet heeft u inzicht in:

   • de wettelijke kaders van de modernisering Ziektewet;
   • de berekening van een gedifferentieerde premie;
   • de gevolgen van de BeZaVa voor uw organisatie, en wat de gevolgen zijn indien u besluit eigenrisicodrager voor de Ziektewet te worden;
   • alle partijen die bij eigenrisicodragerschap komen kijken, wat zij van u verwachten en wat u van hen kunt verwachten;
   • de beoordeling of de claim op een Ziektewetuitkering rechtmatig is en of u als ex-werkgever financieel verantwoordelijk bent;
   • de verplichtingen voor de uitkeringsgerechtigde uit de Ziektewet en wat er nodig is voor de betaling van de uitkering;
   • het zelfstandig maken van een dagloonberekening voor de Ziektewet en het geven van een financieel overzicht geven van de kosten wanneer iemand in de Ziektewet komt.
  • Toelatingseis

   Voorwaarde voor het volgen van deze verkorte opleiding is dat u Regie op Verzuim minder dan 1 jaar geleden behaald heef

   Uw investering voor deze opleiding

   CS Opleidingen is erkend en geregistreerd door het CRKBO. U heeft voor de factuur van de opleiding de keuze tussen een prijs ‘exclusief btw’ en een prijs ‘vrij van btw’. De prijs is ‘exclusief btw’ als uw organisatie btw terug kan vorderen van de Belastingdienst. De prijs is ‘vrij van btw’ als uw organisatie geen btw terug kan vorderen. Ook als u de opleiding privé betaalt, kunt u kiezen voor ‘vrij van btw’. De examens zijn altijd exclusief btw.

   • Prijs opleiding drie lesdagen (inclusief lesmateriaal en catering) : € 1.095 ex btw of € 1.195 vrij van btw.
   • Prijs voorbereidingsdag examen en examen  via Cylin Exameninstituut Sociale Zekerheid: € 895 ex btw.
    Deze prijs is inclusief het certificaat van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen.
   • De prijs voor een herkansing van het examen is € 395 ex btw.

   Let op: u ontvangt 1 factuur

   De opleiding en het examen worden via 1 gecombineerde factuur in rekening gebracht. Bent u btw-plichtig dan ontvangt u dus een factuur van € 1.095 en € 895 ex btw. Bent u niet btw-plichtig dan ontvangt u een factuur van € 1.195 en € 1.082,95 vrij van btw (dus € 2.277,95 in totaal).

   Betaalt u de opleiding zelf?

   Als u de opleiding privé betaalt, kunt u voor het lesgeld het beste kiezen voor ‘vrij van btw’. Het examen kan niet vrij van btw aangeboden worden. Hiervoor geldt het tarief van 21% btw.
   Studiekosten voor een toekomstig beroep zijn voor de inkomstenbelasting aftrekbaar, vanaf een drempel van € 250. Onder studiekosten vallen zowel het lesgeld als het examengeld. De hoogte van de teruggave is afhankelijk van het tarief inkomstenbelasting waartegen het inkomen belast is.

   Leerplein

   Als u deelneemt aan de opleiding Regie op Ziektewet krijgt u toegang tot het CS Leerplein. Elke groep heeft zijn eigen leerplein, waardoor studenten en docenten makkelijk contact met elkaar kunnen houden. Ze kunnen berichten voor elkaar achterlaten, huiswerkopdrachten maken en inleveren en er staan examenoefeningen klaar. Het leerplein dient voor ons als lesondersteuning, niet als vervanging. Wij zijn ervan overtuigd dat u van lesdagen met veel interactie met medestudenten meer leert dan van zelfstudie.

   Incompany-opleiding

   Als u in een keer tenminste acht mensen wilt laten opleiden, dan is een incompany-opleiding aantrekkelijk. Wij verzorgen dan een programma geheel op maat, op de locatie die u zelf wenst. Als u een mail stuurt naar info@cs-opleidingen.nl, nemen wij contact met u op om uw wensen door te spreken.

  Deel op social media: