Regie op Ziektewet (verkort)

Duur:
4 lesdagen plus examen
Studiebelasting:
circa 70 uur inclusief lesdagen
Accreditatie:
PE-Punten van:
   • Alles wat je moet weten over de BeZaVa en de gevolgen voor jouw organisatie
   • Door Hobéon gewaardeerd met 4 PE-punten, door NIRPA met 300 punten
   • Voor wie Regie op Verzuim minder dan 1 jaar geleden behaald heeft

   De Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (BeZaVa) heeft belangrijke gevolgen voor (middel)grote werkgevers. Zij zijn nu ook verantwoordelijk voor de Ziektewetuitkeringen aan flexwerkers die ziek uit dienst zijn gegaan. Zelfs als ze maar één dag bij deze werkgever gewerkt hebben. Een rekening die kan oplopen tot ongeveer €200.000 over 12 jaar! Met de verkorte opleiding Regie op Ziektewet leer je in 4 dagen alles wat je moet weten over de wet BeZaVa en de gevolgen voor jouw organisatie. Een belangrijk onderwerp, of je nu eigenrisicodrager wordt of niet. Wat komt er aan bod:

   1. Welke lasten worden aan jouw organisatie doorberekend?
   2. Hoe beslis je of het wel of niet aantrekkelijk is om eigenrisicodrager te worden voor de Ziektewet? En welke gevolgen heeft deze keuze?
   3. Welke partijen zijn betrokken bij het eigenrisicodragerschap? Wat verwachten zij van jou en wat kun jij van hen verwachten?
   4. Hoe beoordeel je of een claim op een ZW-uitkering rechtmatig is en of je als werkgever verantwoordelijk bent? Welke verplichtingen heeft de uitkeringsgerechtigde en wat is er nodig voor de betaling van de uitkering?
   5. Hoe maak je een dagloonberekening en een financieel overzicht van de kosten wanneer iemand in de ZW komt?
   6. Welke maatregelen mag je treffen als een zieke werknemer zijn verplichtingen niet nakomt?

   We besteden dus zowel aandacht aan de financieel-juridische gevolgen voor de interne organisatie als aan de praktische uitvoering van de Ziektewet. Het doel is de schadelast voor jouw bedrijf zoveel mogelijk te beperken.

   Afronding

   Je rondt de opleiding af met een examen via Cylin Exameninstituut, onder toezicht van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN). Bij een voldoende resultaat ontvang je een officieel diploma van de HAN.

   Voor wie?

   De opleiding Regie op Ziektewet is bedoeld voor mensen die te maken hebben met de (private) uitvoering van de Ziektewet. Dit is een diverse groep van mensen met verschillende functies. Denk hierbij aan HR/P&O medewerkers, verzuimbegeleiders, verzekeraars, of werknemers bij externe private uitvoerders. Voorwaarde voor het volgen van deze verkorte opleiding is dat je Regie op Verzuim minder dan 1 jaar geleden behaald hebt.

   PE-punten

   Geregistreerden van het Register Specialistisch Casemanagement ontvangen voor deze specialisatie 15 PE-punten. Voor Hobeon geldt 4 PE-punten en NIRPA 300 PE-punten.

  • Dag 1.

   Berekening gedifferentieerde premie, inrichting van de organisatie en de rol van externe partijen

   Tijdens deze dag bespreken we de gevolgen van de wet BeZaVa. Je leert een gedifferentieerde-premieberekening te maken om te bepalen of het ZW-eigenrisicodragerschap voor jouw organisatie lonend is. Daarnaast gaan we in op de vraag: wat betekent het voor jouw organisatie als deze wel of niet ZW-eigenrisicodrager wordt? Eigenrisicodragers moeten de volledige Ziektewet uitvoeren inclusief re-integratie. Welke afdelingen krijgen te maken met de gevolgen en hoe kan dat het beste worden ingeregeld?

   Daarnaast is het belangrijk inzicht te hebben in welke partijen bij het eigenrisicodragerschap een rol spelen. Denk aan het UWV, de Belastingdienst, de bedrijfsarts en de arbeidsdeskundige. Wat verwachten zij van jou en wat kun jij van hen verwachten?

   Dag 2.

   Claimbeoordeling en –verwerking

   Wanneer jouw organisatie ervoor gekozen heeft eigenrisicodrager te worden en de organisatie daarvoor heeft ingericht, begint het eigenlijk pas. Wat moet je doen wanneer er een claim op de Ziektewet komt? We staan stil bij de beoordeling van het recht op een uitkering en de begeleiding tijdens het Ziektewetrecht. Ook behandelen we de hoogte van de uitkering en wat er nodig is voor de betaling van de uitkering.

   Berekening van daglonen en de schade

   Bij de uitvoering van de Ziektewet hoort de berekening van de hoogte van de uitkering.  We staan uitgebreid stil bij het dagloonbesluit. Ook geven we een cijfermatig inzicht van de schade wanneer iemand in de Ziektewet komt en eventueel een WGA-uitkering krijgt.

   Dag 3.

   Bezwaar en Beroep en Maatregelenbesluit

   Je leert welke maatregelen opgelegd kunnen worden wanneer de zieke medewerker zich niet houdt aan controlevoorschriften, passende arbeid weigert of op een andere manier niet meewerkt aan zijn re-integratie.

   Ook gaan we in op de vraag hoe je bezwaar kunt aantekenen tegen een beslissing van het UWV, bijvoorbeeld tegen een toerekening van een Ziektewetuitkering.

   Dag 4.

   Rol van het UWV bij het ZW-eigenrisicodragerschap en examenvoorbereiding

   Als een werkgever  ZW-eigenrisicodrager wordt, blijft het UWV een belangrijke rol spelen. Het UWV blijft namelijk eindverantwoordelijk en moet bijvoorbeeld in een aantal situaties beschikkingen afgeven. Deze dag vertellen we daar alles over.

   Daarnaast besteden we aandacht aan het examen. Je kunt vragen stellen over zaken die nog niet helemaal duidelijk zijn en we geven uitleg over de examenprocedure.

  • Toelatingseis

   Voorwaarde voor het volgen van deze verkorte opleiding is dat je Regie op Verzuim minder dan 1 jaar geleden behaald hebt.

   Investering voor deze opleiding

   CS Opleidingen is erkend en geregistreerd door het CRKBO.  Je hebt voor de factuur van de opleiding de keuze tussen een prijs ‘exclusief btw’ en een prijs ‘vrij van btw’. De prijs is ‘exclusief btw’ als jouw organisatie btw terug kan vorderen van de Belastingdienst. De prijs is ‘vrij van btw’ als jouw organisatie geen btw terug kan vorderen. Ook als je de opleiding privé betaalt, kies je voor ‘vrij van btw’. De examens zijn altijd exclusief btw.

   • Prijs opleiding vier lesdagen (inclusief lesmateriaal en catering) : € 1.595 ex btw of € 1.795 vrij van btw.
   • Prijs examen  via Cylin Exameninstituut: € 495 ex btw.
    Deze prijs is inclusief het certificaat van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen.
   • De prijs voor een herkansing van het examen is € 395 ex btw.

   Let op: je ontvangt 1 factuur

   De opleiding en het examen worden via 1 gecombineerde factuur in rekening gebracht. Ben je btw-plichtig dan ontvang je dus een factuur van € 1.595 ex btw en € 495 ex btw. Ben je niet btw-plichtig dan ontvang je een factuur van € 1.795 en € 598,95 (dus € 2.393,95 in totaal).

   Leerplein

   Als je deelneemt aan de opleiding Regie op Ziektewet krijg je toegang tot het CS Leerplein. Elke groep heeft zijn eigen leerplein, waardoor studenten en docenten makkelijk contact met elkaar kunnen houden. Ze kunnen berichten voor elkaar achterlaten, huiswerkopdrachten maken en inleveren en er staan examenoefeningen klaar. Het leerplein dient voor ons als lesondersteuning, niet als vervanging. Wij zijn ervan overtuigd dat je van lesdagen met veel interactie met medestudenten meer leert dan van zelfstudie.

   Incompany-opleiding

   Als je in een keer ten minste acht mensen wilt laten opleiden, dan is een incompany-opleiding aantrekkelijk. Wij verzorgen dan een programma geheel op maat, op de locatie die je zelf wenst. Als je een mail stuurt naar info@cs-opleidingen.nl, nemen wij contact met je op om de wensen door te spreken.

  • Na het volgen van de Opleiding Regie op Ziektewet heb je inzicht in:

   • de wettelijke kaders van de modernisering Ziektewet;
   • de berekening van een gedifferentieerde premie;
   • de gevolgen van de BeZaVa voor jouw organisatie, en wat de gevolgen zijn als deze besluit eigenrisicodrager voor de Ziektewet te worden;
   • alle partijen die bij eigenrisicodragerschap komen kijken, wat zij van jou verwachten en wat jij van hen kunt verwachten;
   • de beoordeling of de claim op een Ziektewetuitkering rechtmatig is en of je als ex-werkgever financieel verantwoordelijk bent;
   • de verplichtingen voor de uitkeringsgerechtigde uit de Ziektewet en wat er nodig is voor de betaling van de uitkering;
   • het zelfstandig maken van een dagloonberekening voor de Ziektewet en het geven van een financieel overzicht geven van de kosten wanneer iemand in de Ziektewet komt.
  Deel op social media: