Re-integratiecoach Regie Op Werkvermogen

Duur:
6 of 7 lesdagen plus assessment (optioneel)
Studiebelasting:
circa 100 uur inclusief lesdagen
Accreditatie:
   • Erkende opleiding op hbo-niveau met diploma van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
   • Toegang tot het Register Specialistisch Casemanagement, titel ROW

   Leer hoe u ervoor zorgt dat een werknemer in passend werk gelukkig wordt en blijft

   Werkvermogen wordt bepaald door de balans tussen individuele kenmerken (vitaliteit, vaardigheden, drijfveren en energie) en de eisen die aan het werk worden gesteld. Het werkvermogen van iedere medewerker is verschillend. Dit wordt niet alleen veroorzaakt doordat mensen verschillen in kennis en vaardigheden en gezondheid, maar ook door emotionele en sociale aspecten, normen en waarden, de thuissituatie, invloed van familie en vrienden etc. Als een werknemer langdurig uit balans is, zal het gevolg ziekte en arbeidsongeschiktheid zijn.

   Bij de opleidingen Regie op Verzuim en Post Bachelor Register Casemanagement leert u hoe u de regierol neemt om de zieke werknemer zo goed mogelijk te begeleiden en te re-integreren in passende arbeid. Maar hoe zorgt u ervoor dat een medewerker in passende arbeid gelukkig wordt en blijft? Dat leert u in de opleiding Re-integratiecoach Regie Op Werkvermogen.

   Tijdens de opleiding komen onderwerpen aan de orde als:

   • Wat betekent het op de langere termijn financieel voor een werknemer als hij niet meewerkt aan re-integratie?
   • Welk einddoel hebben werkgever en werknemer? Dit is essentieel om het speelveld te kunnen duiden en beweging te krijgen in een dossier.
   • Welke omstandigheden kunnen invloed hebben op het traject?
   • Hoe formuleert u een realistisch re-integratiedoel?
   • Hoe realiseert u een goede band tussen de werknemer en uzelf als begeleider?
   • Hoe realiseert u commitment en eigenaarschap van de werknemer?
   • Welke vaardigheden zijn nodig om een traject te laten slagen?

   Voor wie

   Deze opleiding is bedoeld voor mensen die trajecten begeleiden waarin werknemers niet meer in hun eigen werk kunnen terugkeren: HR-professionals, re-integratiecoaches, jobcoaches, arbeidsdeskundigen en casemanagers met vooral spoor 2.

   Regie op Werkvermogen is een opleiding op hbo-niveau en geaccrediteerd door de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN). De opleiding wordt afgesloten met een assessment, waarbij zowel het inzicht in het wettelijk kader als de vaardigheden om het traject te sturen worden getoetst. Bij een voldoende resultaat ontvangt u een officieel diploma van de HAN.

   Ook mogelijk zonder assessment

   U kunt er ook voor kiezen de opleiding te volgen zonder assessment. In dat geval duurt de opleiding 6 dagen. Ter afsluiting krijgt u een certificaat van CS Opleidingen.

   Titel ROW

   Heeft u de opleiding inclusief assessment met goed gevolg afgesloten, dan kunt u zich inschrijven bij het Register Specialistisch Casemanagement: u heeft dan het recht om de titel ROW te voeren.

   PE-punten

   Leden van het Register Specialistisch Casemanagement ontvangen voor deze opleiding 25 PE-punten.

  • Dag 1. Relevante wetgeving bij werkvermogen

   Belangrijk is dat u in grote lijnen de relevante wetgeving kent en de financiële gevolgen van verschillende scenario’s kunt uitleggen aan zowel werknemer als werkgever. Vaak zijn de financiële gevolgen de grootste trigger om in beweging te komen.

   Op deze dag komen daarom onderwerpen aan de orde als:

   • Het beleid van de overheid rond ziekte, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid
   • Kosten en baten van werk, verzuim en arbeidsongeschiktheid
   • Grenzen binnen wet- en regelgeving voor werkgevers en werknemers
   • Verplichtingen van werkgever en werknemer: van scholing tot tweede spoor
   • Het grote geheel: aandacht voor organisatorische en procesmatige aspecten en voor de belangen van werkgever en werknemer
   • Overheidsmaatregelen als mobiliteitsbonus, no-risk, voorzieningen, subsidies, proefplaatsing e.d.
   • Arbeidsmarktverwachtingen

   Dag 2. Creëren van een optimaal startpunt

   Voor u daadwerkelijk van start kunt gaan met een tweedespoortraject zorgt u er eerst voor dat het probleem, het einddoel en de mogelijkheden helder zijn. Op deze dag besteden we onder meer aandacht aan:

   • Inzicht in rapportages bedrijfsarts en arbeidsdeskundige
   • In kaart brengen bijzondere factoren: schulden, privéproblemen, zorgtaken etc.
   • Formuleren van een helder einddoel
   • Match of mismatch: passend werk met toekomstperspectief
   • Loonwaarde

   Dag 3. Aan de slag met de klus

   Als coach voor een tweedespoortraject kunt u verschillende rollen hebben. Soms hoeft u alleen de regelgeving uit te leggen, soms moet u de werknemer motiveren. Het is belangrijk een goede klik met de werknemer te hebben, maar u moet oppassen niet in de valkuil van hulpverlener te vallen. Wees ook alert op verborgen agenda’s, manipulatie en de invloed van bijvoorbeeld familie en vrienden. Daarnaast komen op deze dag komen onderwerpen aan de orde als:

   • Rolverdeling tussen professionals
   • Succesfactoren: klikfactor en klikversnellers
   • Commitment van de werknemer
   • Theorie en praktijk: wat moet en wat kan
   • Verslaglegging en rapportage

   Dag 4. De zoektocht

   In de Werkwijzer poortwachter worden stringente eisen gesteld aan het opstellen van een zoekprofiel. Onderwerpen die hierin aan de orde moeten komen zijn bijvoorbeeld: wat is het doel van de werknemer, welke eisen stelt hij aan een passende baan en welke activiteiten is hij van plan te ondernemen? Deze dag gaan we dieper in op het zoekprofiel en bekijken we ook andere middelen om ervoor te zorgen dat het traject zo gericht mogelijk plaatsvindt en de kans op succes zo groot mogelijk wordt.

   Dag 5. Psychische problemen als valkuil en uitdaging

   Soms is een begeleidingstraject extra moeilijk doordat een werknemer een psychische stoornis heeft. Op deze dag leert u daarom in het gedrag van de werknemer patronen te herkennen, die het gevolg kunnen zijn van specifieke psychische stoornissen. En minstens zo belangrijk: hoe gaat u hiermee om?

   Dag 6. Nodig om een traject te laten slagen: communicatievaardigheden

   Als coach voor een tweedespoortraject heeft u mensenkennis nodig: welke type persoonlijkheid heeft de werknemer en hoe gaat u daarmee om? Laat u hem meedenken of werkt een meer directieve aanpak beter? Op deze dag leert u invloedstijlen te herkennen en zo in te zetten dat de kans op slagen van het traject maximaal is.

   Dag 7. Voorbereiding op het assessment

   Als u de opleiding wilt afsluiten met een officieel diploma, moet u deelnemen aan het assessment. Deze dag gaat u hiermee oefenen, zodat u weet wat u te wachten staat en u goed voorbereid bent.

   Dag 8. Assessment

   Bij het assessment krijgt u een casus voorgelegd waarover u een gesprek gaat voeren. Hierbij worden zowel uw inzicht in het wettelijk kader als uw vaardigheden om het traject te sturen getoetst.

  • Met Re-integratiecoach Regie Op Werkvermogen verkrijgt u kennis, vaardigheid en inzicht om mensen effectief naar ander werk te begeleiden. Na afronding van de opleiding heeft u de volgende resultaten behaald:

   • U kent de relevante wetgeving in grote lijnen en kunt de financiële gevolgen van verschillende scenario’s uitleggen.
   • U kunt op basis van beschikbare informatie mogelijkheden en onmogelijkheden van de werknemer vertalen in een acceptabel en realiseerbaar einddoel voor het traject.
   • U bent in staat het traject op een goede manier aan de werknemer uit te leggen, zodat deze met overtuiging aan de slag gaat. Daarbij heeft u in beeld gebracht welke factoren de kans op succes vergroten en verkleinen en hoe u daar zo effectief mogelijk mee om kunt gaan.
   • U herkent in het gedrag van de cliënt patronen die het gevolg kunnen zijn van specifieke psychische stoornissen. Hierdoor kunt u effectief handelen als zich zo’n situatie voordoet.
   • U heeft de vaardigheden ontwikkeld die nodig zijn om de werknemer zo mee te nemen dat de kans op slagen van het traject maximaal is.
  • Opleidingseisen

   Regie op Werkvermogen is een opleiding op hbo-niveau. Om aan deze opleiding deel te kunnen nemen, beschikt u minimaal over taalniveau B2. Dit wil zeggen dat u mondeling en schriftelijk kan omgaan met abstracte en theoretische teksten.

   Prijs Re-integratiecoach Regie Op Werkvermogen

   CS Opleidingen is erkend en geregistreerd door het CRKBO. U heeft voor de factuur van de opleiding de keuze tussen een prijs ‘exclusief btw’ en een prijs ‘vrij van btw’. De prijs is ‘exclusief btw’ als uw organisatie btw terug kan vorderen van de Belastingdienst. De prijs is ‘vrij van btw’ als uw organisatie geen btw terug kan vorderen. Ook als u de opleiding privé betaalt, kunt u kiezen voor ‘vrij van btw’. Het examen is altijd ex btw.

   • Prijs opleiding 6 dagen (incl. lesmateriaal en catering) : €2.095 ex btw of € 2.395 vrij van btw
   • Oefendag assessment en assessment via Cylin, exameninstituut sociale zekerheid: € 895 ex btw (incl. het diploma van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen).
   • Herkansing assessment € 495 ex btw

   Let op: u ontvangt 1 factuur

   De opleiding en het examen worden via 1 gecombineerde factuur in rekening gebracht. Bent u btw-plichtig dan ontvangt u dus een factuur van € 2.095 en € 895 ex btw. Bent u niet btw-plichtig dan ontvangt u een factuur van € 2.395 en € 1.082,95 vrij van btw (dus € 3.477,95 in totaal).

   Betaalt de opleiding zelf?

   Als u de opleiding privé betaalt, kunt u het beste kiezen voor ‘vrij van btw’. Het assessment kan niet vrij van btw aangeboden worden. Hiervoor geldt het tarief van 21% btw. Studiekosten voor een toekomstig beroep zijn voor de inkomstenbelasting aftrekbaar, vanaf een drempel van € 250. Onder studiekosten vallen zowel het lesgeld als het examengeld. De hoogte van de teruggave is afhankelijk van het tarief inkomstenbelasting waartegen het inkomen belast is.

   Incompany-opleiding

   Als u in een keer ten minste acht mensen wilt laten opleiden, is een incompany-opleiding aantrekkelijk. Wij verzorgen dan een programma geheel op maat, op de locatie die u zelf wenst. Als u een mail stuurt naar info@cs-opleidingen.nl, nemen wij contact met u op om uw wensen door te spreken.

  Deel op social media: