Re-integratiecoach Regie Op Werkvermogen

Duur:
6 lesdagen of (optioneel) 7 lesdagen plus assessment
Studiebelasting:
circa 100 uur inclusief lesdagen
Accreditatie:
Mogelijke vervolgopleidingen:
   • Erkende opleiding op hbo-niveau, geaccrediteerd door de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
   • Toegang tot het Register Specialistisch Casemanagement, titel ROW

   Leer hoe je ervoor zorgt dat een werknemer in passend werk gelukkig wordt en blijft

   Werkvermogen wordt bepaald door de balans tussen individuele kenmerken (vitaliteit, vaardigheden, drijfveren en energie) en de eisen die aan het werk worden gesteld. Het werkvermogen van iedere medewerker is verschillend. Dit wordt niet alleen veroorzaakt doordat mensen verschillen in kennis en vaardigheden en gezondheid, maar ook door emotionele en sociale aspecten, normen en waarden, de thuissituatie, invloed van familie en vrienden etc. Als een werknemer langdurig uit balans is, zal het gevolg ziekte en arbeidsongeschiktheid zijn.

   Bij de opleidingen Regie op Verzuim en Post Bachelor Register Casemanagement leer je hoe je de regierol neemt om de zieke werknemer zo goed mogelijk te begeleiden en te re-integreren in passende arbeid. Maar hoe zorg je ervoor dat een medewerker in passende arbeid gelukkig wordt en blijft? Dat leer je in de opleiding Re-integratiecoach Regie Op Werkvermogen.

   Tijdens de opleiding komen onderwerpen aan de orde als:

   • Wat betekent het op de langere termijn financieel voor een werknemer als hij niet meewerkt aan re-integratie?
   • Welk einddoel hebben werkgever en werknemer? Dit is essentieel om het speelveld te kunnen duiden en beweging te krijgen in een dossier.
   • Welke omstandigheden kunnen invloed hebben op het traject?
   • Hoe formuleer je een realistisch re-integratiedoel?
   • Hoe realiseer je een goede band tussen de werknemer en jezelf als begeleider?
   • Hoe realiseer je commitment en eigenaarschap van de werknemer?
   • Welke vaardigheden zijn nodig om een traject te laten slagen?

   Voor wie

   Deze opleiding is bedoeld voor mensen die trajecten begeleiden waarin werknemers niet meer in hun eigen werk kunnen terugkeren: HR-professionals, re-integratiecoaches, jobcoaches, arbeidsdeskundigen en casemanagers met vooral spoor 2.

   Regie op Werkvermogen is een opleiding op hbo-niveau en geaccrediteerd door de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN). De opleiding duurt in totaal 4 maanden en wordt afgesloten met een assessment, waarbij zowel het inzicht in het wettelijk kader als de vaardigheden om het traject te sturen worden getoetst. Bij een voldoende resultaat ontvang je een certificaat van de HAN.

   Ook mogelijk zonder assessment

   Je kunt er ook voor kiezen de opleiding te volgen zonder assessment. In dat geval duurt de opleiding 6 dagen. Ter afsluiting krijg je een bewijs van deelname van CS Opleidingen.

   Titel ROW

   Heb je de opleiding inclusief assessment met goed gevolg afgesloten, dan kun je je inschrijven bij het Register Specialistisch Casemanagement: je hebt dan het recht om de titel ROW te voeren.

   PE-punten

   Geregistreerden van het Register Specialistisch Casemanagement ontvangen voor deze opleiding 25 PE-punten.

  • Dag 1. Relevante wetgeving bij werkvermogen

   Belangrijk is dat je in grote lijnen de relevante wetgeving kent en de financiële gevolgen van verschillende scenario’s kunt uitleggen aan zowel werknemer als werkgever. Vaak zijn de financiële gevolgen de grootste trigger om in beweging te komen.

   Op deze dag komen daarom onderwerpen aan de orde als:

   • Het beleid van de overheid rond ziekte, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid
   • Kosten en baten van werk, verzuim en arbeidsongeschiktheid
   • Grenzen binnen wet- en regelgeving voor werkgevers en werknemers
   • Verplichtingen van werkgever en werknemer: van scholing tot tweede spoor
   • Het grote geheel: aandacht voor organisatorische en procesmatige aspecten en voor de belangen van werkgever en werknemer
   • Overheidsmaatregelen als mobiliteitsbonus, no-risk, voorzieningen, subsidies, proefplaatsing e.d.
   • Arbeidsmarktverwachtingen

   Dag 2. Creëren van een optimaal startpunt

   Voor je daadwerkelijk van start kunt gaan met een tweedespoortraject zorg je er eerst voor dat het probleem, het einddoel en de mogelijkheden helder zijn. Op deze dag besteden we onder meer aandacht aan:

   • Inzicht in rapportages bedrijfsarts en arbeidsdeskundige
   • In kaart brengen bijzondere factoren: schulden, privéproblemen, zorgtaken etc.
   • Formuleren van een helder einddoel
   • Match of mismatch: passend werk met toekomstperspectief
   • Loonwaarde

   Dag 3. Aan de slag met de klus

   Als coach voor een tweedespoortraject kun je verschillende rollen hebben. Soms hoef je alleen de regelgeving uit te leggen, soms moet je de werknemer motiveren. Het is belangrijk een goede klik met de werknemer te hebben, maar je moet oppassen niet in de valkuil van hulpverlener te vallen. Wees ook alert op verborgen agenda’s, manipulatie en de invloed van bijvoorbeeld familie en vrienden. Daarnaast komen op deze dag onderwerpen aan de orde als:

   • Rolverdeling tussen professionals
   • Succesfactoren: klikfactor en klikversnellers
   • Commitment van de werknemer
   • Theorie en praktijk: wat moet en wat kan
   • Verslaglegging en rapportage

   Dag 4. De zoektocht

   In de Werkwijzer poortwachter worden stringente eisen gesteld aan het opstellen van een zoekprofiel. Onderwerpen die hierin aan de orde moeten komen zijn bijvoorbeeld: wat is het doel van de werknemer, welke eisen stelt hij aan een passende baan en welke activiteiten is hij van plan te ondernemen? Deze dag gaan we dieper in op het zoekprofiel en bekijken we ook andere middelen om ervoor te zorgen dat het traject zo gericht mogelijk plaatsvindt en de kans op succes zo groot mogelijk wordt.

   Dag 5. Psychische problemen als valkuil en uitdaging

   Soms is een begeleidingstraject extra moeilijk doordat een werknemer een psychische stoornis heeft. Op deze dag leer je daarom in het gedrag van de werknemer patronen te herkennen, die het gevolg kunnen zijn van specifieke psychische stoornissen. En minstens zo belangrijk: hoe ga je hiermee om?

   Dag 6. Nodig om een traject te laten slagen: communicatievaardigheden

   Als coach voor een tweedespoortraject heb je mensenkennis nodig: welke type persoonlijkheid heeft de werknemer en hoe ga je daarmee om? Laat je hem meedenken of werkt een meer directieve aanpak beter? Op deze dag leer je invloedstijlen te herkennen en zo in te zetten dat de kans op slagen van het traject maximaal is.

   Dag 7. Voorbereiding op het assessment

   Als je de opleiding wilt afsluiten met een officieel certificaat, dan moet je deelnemen aan het assessment. Deze dag ga je hiermee oefenen, zodat je weet wat je te wachten staat en je goed voorbereid bent.

   Dag 8. Assessment

   Bij het assessment krijg je een casus voorgelegd waarover je een gesprek gaat voeren. Hierbij worden zowel jouw inzicht in het wettelijk kader als jouw vaardigheden om het traject te sturen getoetst.

  • Regie op Werkvermogen is een opleiding op hbo-niveau. Om aan deze opleiding deel te kunnen nemen, beschik je minimaal over taalniveau B2. Dit wil zeggen dat je mondeling en schriftelijk kan omgaan met abstracte en theoretische teksten.

   Prijs opleiding 7 lesdagen plus assessment  (incl. lesmateriaal en catering) : € 3.395 ex btw

   Kies je voor de opleiding van 6 lesdagen, dan geldt een korting van € 795 ex btw.

   De prijs voor een herexamen is € 495 ex btw.

   STAP-budget

   Het is mogelijk voor deze opleiding STAP-budget aan te vragen. Let op: Het aanvraagtijdvak van januari wordt overgeslagen. Het eerstvolgende aanvraagtijdvak start op 28 februari.

   Incompany-opleiding

   Als je in een keer ten minste acht mensen wilt laten opleiden, is een incompany-opleiding aantrekkelijk. Wij verzorgen dan een programma geheel op maat, op de locatie die je zelf wenst. Als je een mail stuurt naar info@cs-opleidingen.nl, nemen wij contact met je op om de wensen door te spreken.

  • Er zijn voor deze opleidingen momenteel geen planningen. U kunt zich daarom ook niet inschrijven.
  • Met Re-integratiecoach Regie Op Werkvermogen verkrijg je kennis, vaardigheid en inzicht om mensen effectief naar ander werk te begeleiden. Na afronding van de opleiding heb je de volgende resultaten behaald:

   • Je kent de relevante wetgeving in grote lijnen en kunt de financiële gevolgen van verschillende scenario’s uitleggen.
   • Je kunt op basis van beschikbare informatie mogelijkheden en onmogelijkheden van de werknemer vertalen in een acceptabel en realiseerbaar einddoel voor het traject.
   • Je bent in staat het traject op een goede manier aan de werknemer uit te leggen, zodat deze met overtuiging aan de slag gaat. Daarbij heb je in beeld gebracht welke factoren de kans op succes vergroten en verkleinen en hoe je daar zo effectief mogelijk mee om kunt gaan.
   • Je herkent in het gedrag van de cliënt patronen die het gevolg kunnen zijn van specifieke psychische stoornissen. Hierdoor kun je effectief handelen als zich zo’n situatie voordoet.
   • Je hebt de vaardigheden ontwikkeld die nodig zijn om de werknemer zo mee te nemen dat de kans op slagen van het traject maximaal is.
  Deel op social media: