Post Bachelor Riskmanagement Sociale Zekerheid

Duur:
6 lesdagen plus examen
Accreditatie:
PE-Punten van:
  •  

   • Geaccrediteerd door de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
   • Erkende opleiding tot Riskmanager sociale zekerheid (RSZ)

   Leer regie te voeren over de geldstromen sociale zekerheid in jouw organisatie

   Er zijn vele geldstromen binnen de sociale zekerheid, waar in totaal miljarden in omgaan. Voor elke onderneming gaat het al snel om 25 tot 30% van de loonsom. Denk aan loondoorbetaling bij ziekte en de premies Werkhervattingskas of juist lasten die een eigenrisicodrager heeft voor de WGA en/of Ziektewet. Voor elke werkgever loont het daarom om inzicht in de verzuimkosten te hebben en een goed verzuim- en re-integratiebeleid op te stellen. Hoe weet je wat verzuim werkelijk kost en hoe kun je dat beïnvloeden? Dat leer je in de Post Bachelor Riskmanagement Sociale Zekerheid.

   Je krijgt inzicht in:
   – De harde en zachte factoren voor verzuim
   – Hoe je de verzuiminfrastructuur analyseert
   – Hoe je de beschikking Werkhervattingskas controleert
   – Hoe je bepaalt of eigenrisicodragerschap wel of niet voordelig is voor jouw organisatie
   – Hoe je een goed verzuim- en re-integratiebeleid ontwikkelt.

   Kortom: je leert regie te voeren over de forse geldstromen sociale zekerheid in organisaties. De opleiding bestaat uit 6 lesdagen. Je sluit de opleiding af met de presentatie van een bedrijfsonderzoek en een theorie-examen. Bij een goed resultaat ontvang je een officieel postbachelordiploma van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen.

   Voor wie?

   Je kunt zonder meer deelnemen aan deze opleiding als je minder dan 1 jaar geleden Regie op Verzuim (met examen via Cylin) hebt behaald.  Of als dat meer dan 1 jaar geleden is, maar je wel bent aangesloten bij het RSC of de RNVC. Is dat niet het geval? Dan moet je via Cylin een PE-toets doen waarin de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van sociale zekerheid getoetst worden.

   Heb je nog geen Regie op Verzuim behaald, maar wel WFT-inkomen? Volg dan eerst het tweedaagse voorprogramma met afsluitende toets.

   Stage  

   We gaan ervan uit dat je in het veld van verzuim en/ of arbeidsongeschiktheid werkzaam bent om je leerdoelen te kunnen realiseren. Is dat niet het geval, dan moet je minimaal 120 uur stage lopen om de nodige ervaring op te doen.

   PE-punten  

   Geregistreerden van het Register Specialistisch Casemanagement ontvangen voor deze opleiding 25 PE-punten.

   Het recht om de titel RSZ of RCMC te voeren 

   Na je studie kun je je inschrijven bij het Register Specialistisch Casemanagement: heb je eerst Regie op Verzuim gedaan en daarna de PB Riskmanagement Sociale Zekerheid, dan kun je je inschrijven met de titel RSZ (Riskmanager sociale zekerheid). Heb je naast de PB Riskmanagement Sociale Zekerheid ook de opleiding PB Register Casemanagement gedaan (dus zowel het operationele als het corporate deel), dan heb je het exclusieve recht om de titel RCMC (Register casemanager corporate) te voeren.

  • Voorprogramma voor wie geen Regie op Verzuim heeft behaald, maar wel WFT-inkomen

   Dag 1. Speelveld casemanagement

   Dag 2. Verdieping verzuim en arbeidsongeschiktheid

   Het voorprogramma wordt afgesloten met een multiple choice toets. Je plant deze zelf in bij Eureka Examens.

    

   Programma Riskmanagement Sociale Zekerheid

   Dag 1. Projectmanagement en verzuiminfrastructuur

   Gedurende de opleiding doe je een bedrijfsonderzoek bij je eigen werkgever of een andere organisatie. Je neemt de geldstromen binnen de organisatie onder de loep,  bestudeert alle relevante elementen en krijgt zo in beeld wat goed en wat minder goed gaat. Eén van de onderwerpen die niet goed gaan, ga je verder onderzoeken. Zo kom je achter de diepere redenen achter het niet-goed-gaan en op basis van die kennis kom je met conclusies en aanbevelingen. In deze les behandelen we hoe je dit bedrijfsonderzoek aanpakt. En hoe je dit in een goed verslag rapporteert, zodat er echt mee aan de slag kan worden gegaan.

   Dag 2. Riskmanagement sociale zekerheid

   Als het om schadelastbeheersing bij verzuim en arbeidsongeschiktheid gaat, kijken de meeste bedrijven naar de zogenaamde ‘harde’ risicofactoren, zoals bijvoorbeeld branchevergelijkingen, verzuimpercentages en meldingsfrequenties. Minstens zo belangrijk zijn echter de ‘zachte’ risicofactoren, ofwel de invloed van cultuur en gedrag. In deze les nemen we alle risicofactoren onder de loep en vertalen deze naar een risicoprofiel voor de organisatie.

   Dag 3. Corporate casemanagement: Werkhervattingskas en eigenrisicodragerschap ZW en WGA

   Elke organisatie moet goed controleren of de beschikking Werkhervattingskas correct is. Hoe je dat doet, leer je in deze les. Ook gaan we in op de gevolgen voor een organisatie als deze kiest voor het ZW- of WGA-eigenrisicodragerschap. En wat zijn de gevolgen als een organisatie juist wil teruggaan naar het UWV?

   Dag 4. Corporate casemanagement: werken met VeReFi-tools

   Deze dag krijg je handvatten voor het re-integratiebeleid. Ook krijg je inzicht in de mogelijkheden voor risicoafdekking en alle aspecten van het financieel casemanagement op organisatieniveau. Je leert te werken met de vele praktische tools die VeReFi biedt als hulpmiddel om een beter inzicht te krijgen in de geldstromen sociale zekerheid en de risico’s binnen de organisatie.

   Dag 5. Beleid maken voor een organisatie

   De effectiviteit van beleid wordt bepaald door de combinatie van de kwaliteit van het beleid en de mate waarin het beleid wordt geaccepteerd. In een organisatie zijn altijd wel betrokkenen aan te wijzen die geraakt gaan worden door een beleidsaanpassing of nieuw beleid. Hoe neem je iedereen mee in de ontwikkeling, zodat de acceptatie maximaal is? Wie zijn de sponsors en wie de tegenstanders? Hoe ziet het krachtenveld in de organisatie eruit?

   Dag 6. Voorbereiding op het examen

   Op het examen maak je een theorietoets. Om je hierop voor te bereiden oefenen we met een aantal casussen, zodat je gevoel krijgt voor wat je kan verwachten.

   Daarnaast gaan we in op het geven van een presentatie, als voorbereiding op de presentatie van je bedrijfsonderzoek. Want presenteren is te leren! Dat doen we met praktische tips en korte oefeningen.

   Examen en presentatie bedrijfsonderzoek

   Het examen bestaat uit twee onderdelen: de presentatie over je bedrijfsonderzoek en een kennis toets. Het examen vindt op verschillende dagen plaats.

   • De eerste examendag geef je een korte presentatie over je onderzoek waarin je de beoordelaren overtuigt van de kwaliteit van je onderzoek en de urgentie van je aanbevelingen.
   • De tweede examendag maak je een kennistoets van tweemaal 90 minuten, waarbij je theoretische kennis wordt getoetst. Daarbij ligt de nadruk op cijfermatig inzicht en het vertalen van de cijfers in logische conclusies. In de toets komen verzuimcijfers, uitkeringen, premies, subsidies en andere financiële punten aan de orde. Zo kun je aantonen dat je grip op de geldstromen in de sociale zekerheid hebt.

    

  • Toelatingseisen

   Je kunt zonder meer deelnemen aan deze opleiding als je minder dan 1 jaar geleden Regie op Verzuim hebt behaald. Of als dat meer dan 1 jaar gelden is, maar je aangesloten bent bij het RSC of de RNVC. Is dat niet het geval? Dan moet je via Cylin een PE-toets doen waarin de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van sociale zekerheid getoetst worden. Om je op deze toets voor te bereiden stellen we een reader beschikbaar. De toets kost € 99.

   Als je een andere opleiding op het gebied van verzuimmanagement op hbo-niveau hebt gevolgd, dan dien je alsnog een (verkorte) opleiding Regie op Verzuim te volgen en het examen te maken. Het kan zijn dat je vrijstelling kunt krijgen voor enkele lesdagen. Dit wordt op maat door de onderwijskundige beoordeeld.

   Prijs opleiding Post Bachelor Riskmanagement Sociale Zekerheid: € 2.795 ex btw 

   Deze prijs is inclusief lesmaterialen, het vooraf beoordelen van de paper en de presentatie van de paper voor twee beoordelaars,  catering, studentenabonnement VeReFi en studentenregistratie RSC.

   Prijs schriftelijk examen via Cylin Exameninstituut : € 595 ex btw

   De opleiding en het examen worden via 1 gecombineerde factuur in rekening gebracht. Je ontvangt dus een factuur van € 2.795 ex btw en € 595 ex btw.

   STAP-budget

   Het is mogelijk voor deze opleiding STAP-budget aan te vragen. Let op: Het aanvraagtijdvak van januari wordt overgeslagen. Het eerstvolgende aanvraagtijdvak start op 28 februari.

   Gespreide betaling

   Werkgevers verzoeken ons toenemend om de studiekosten over de duur van de opleiding te spreiden. Hiervoor brengen wij 4% rente in rekening.

    

  • Er zijn voor deze opleidingen momenteel geen planningen. U kunt zich daarom ook niet inschrijven.
  • Na het volgen van de opleiding ben je in staat om:

   • De financiering van verzuim en arbeidsongeschiktheid in logische termen uit te leggen;
   • De beschikking werkhervattingskas of toerekening van lasten voor een organisatie te controleren;
   • De afweging te maken om wel of geen eigenrisicodrager ZW of WGA te worden;
   • De kosten, risico’s en gevolgen van verzuim en arbeidsongeschiktheid in kaart te brengen;
   • Een organisatie-analyse op te stellen en daar onderbouwde conclusies en aanbevelingen aan te koppelen;
   • Beleid te formuleren dat grip op geldstromen garandeert;
   • Binnen een organisatie beleid te ontwikkelen;
   • Binnen een organisatie de effecten van beleid te meten door kosten en baten van investeringen rond inzetbaarheid in kaart te brengen.
  Deel op social media: