Post Bachelor Register Arbeidsdeskundige

  • Conform het nieuwste curriculum arbeidskundige opleidingen (CADO) met extra aandacht voor verzuim en inkomen
  • Onder toezicht van de Stichting Hobéon SKO Certificatie in opdracht van de Nederlandse Vereniging voor Arbeidsdeskundigen
  • Door CPION/Stichting Post HBO Nederland erkend als Post HBO-registeropleiding
  • Uitstekende voorbereiding op het landelijk assessment
  • Toegang tot Register Specialistisch Casemanagement, waardoor u de titel Arbeidsdeskundige Verzuim en Inkomen (ADVI) mag voeren
  • Als u wilt wordt u direct opgeleid tot gecertificeerd Loonwaarde Expert

  Wat doet een arbeidsdeskundige?

  Arbeidsdeskundigen beoordelen zieke of arbeidsongeschikte werknemers op hun belastbaarheid in relatie tot hun inkomen. Aan de hand van onderzoek en overleg met bedrijfsarts, werkgever en werknemer beoordeelt de arbeidsdeskundige de mogelijkheden in het eigen werk, aangepast eigen werk en ander passend werk. Via maatwerkoplossingen zorgt hij/zij ervoor dat een werknemer zo snel en goed mogelijk kan terugkeren in het arbeidsproces.

  Vernieuwd programma

  De Post Bachelor Register Arbeidsdeskundige is vernieuwd: het resultaat is een praktijkgerichte opleiding, die natuurlijk volledig aan het verplichte curriculum CADO+ voldoet. Daarnaast besteden we extra aandacht aan verzuim en inkomen: wat zijn de financiële effecten van wel of geen werk voor zowel werknemer, werkgever en verzekeraar? En welke rol kan de arbeidsdeskundige spelen om te komen tot schadelastbeheersing voor alle partijen? De ideale opleiding dus voor iedereen die werkzaam wil zijn op het gebied van verzuim en inkomen.

  Uniek: gratis opleiding tot Loonwaarde Expert

  Uniek is bovendien dat u tijdens uw opleiding gratis kunt deelnemen aan de driedaagse opleiding Loonwaarde Expert, in samenwerking met Dariuz. Loonwaardemetingen zijn een onmisbaar instrument om grip te krijgen op (dis)functioneren, de WIA-prognose te onderbouwen en duidelijke keuzes te maken bij re-integratie. Daarom bieden wij u de gelegenheid te leren zelf loonwaardemetingen te doen. Zo kunt u een gedegen advies geven over de ontwikkeling van de werknemer en de duurzaamheid van een plaatsing.

  Erkende kwaliteit

  Deze leergang is opgezet met de Hogeschool Arnhem Nijmegen en geaccrediteerd door Hobéon SKO en het CPION.  Ons lesprogramma voldoet dan ook aan de laatste eisen en het allerhoogste kwaliteitsniveau. Na afronding van de opleiding ontvangt u een officieel diploma van de Stichting Post HBO Nederland en de HAN. Onze opleiding is een van de drie enige erkende postbacheloropleidingen op dit gebied in Nederland.

  Let op: voor deze opleiding is een volwaardig hbo-diploma vereist. Voor de inschrijving bij de beroepsvereniging NVvA en certificering is het belangrijk dat u minimaal twee jaar werkervaring heeft en een opdrachtgever bij wie u praktijkopdrachten kunt uitvoeren.

  Opname in Register Specialistisch Casemanagement

  Als u de opleiding heeft afgerond heeft u toegang tot het Register Specialistisch Casemanagement (RSC). U mag dan de titel ADVI voeren: Arbeidsdeskundige Verzuim & Inkomen. Het RSC biedt u diverse voordelen, waaronder het volgen van bijscholingsavonden en intervisiebijeenkomsten. Voor meer informatie: www.register-rsc.nl

   

   

   

 • De opleiding is opgebouwd uit vier modules en duurt ongeveer een jaar. U loopt minimaal tien dagen mee met een gediplomeerd Arbeidsdeskundige.

  Vier modules

  1. Wet- en regelgeving

  Als arbeidsdeskundige moet u kennis hebben van de relevante wetgeving op het gebied van sociale zekerheid. U bent op de hoogte van subsidies, no risk en premiekortingen en kunt deze ook aanvragen. U krijgt inzicht in de financiële gevolgen van verzuim en arbeidsongeschiktheid voor werkgever en werknemer. Ook verkrijgt u basiskennis van de arbeidsrechtelijke aspecten bij re-organisaties, verzuim en ontslag, zodat u werkgever en werknemer kunt adviseren.

  Module 1 wordt afgesloten met een schriftelijk examen: een kennistoets over de behandelde thema’s.

  2. Medische aspecten en functionele mogelijkheden

  U verwerft kennis op het gebied van psychische en fysieke problematiek en de gevolgen voor arbeid. U krijgt inzicht in de begrippen werklast, werkbelasting en werkdruk. Ook krijgt u zicht op werkgerelateerde stoornissen, aandachtspunten bij re-integratie en de functionele mogelijkheden van mensen met autisme. Deze module wordt afgesloten met een eindopdracht.

  3. Belasting en belastbaarheid

  Deze module raakt het inhoudelijke hart van het werk van een arbeidsdeskundige en is zeer veelomvattend. We besteden onder meer aandacht aan:

  • het zelfstandig kunnen maken van een taak-functie analyse;.
  • de Functionele Mogelijkhedenlijst (opgesteld door de bedrijfsarts) en hoe deze te vertalen is naar een goede AD-rapportage;
  • de vaststelling van loonwaarden bij re-integratie en de belangen die werkgevers en werknemers daarbij hebben;
  • het Claimbeoordelings-en Borgingssysteem (CBBS): hoe werkt het systeem en hoe bepaalt het bijvoorbeeld de restverdiencapaciteit?;
  • ergonomie: u leert onder meer de belastende factoren in een functie te onderscheiden, te beoordelen of klachten van een cliënt arbeidsgerelateerd zijn en oplossingsrichtingen te benoemen.

  Module 3 wordt afgesloten met een presentatie van een door u uit te voeren AD-onderzoek.

  4. Regie- en adviesvaardigheden

  Als arbeidsdeskundige heeft u een regisseursrol binnen het totale speelveld van wet- en regelgeving en procesgang. Naast inhoudelijke expertise heeft u ook de vaardigheden nodig om gesprekken te voeren, verslaglegging volgens protocol te maken en het advies over te brengen zodat alle partijen er verder mee kunnen. Inzicht in communicatiestijlen maakt duidelijk waar wederzijds weerstand ontstaat en hoe daarmee omgegaan kan worden. Naast aandacht aan communicatieve vaardigheden, besteden we in deze module ook aandacht aan systeemleer. U leert de werkplek van een medewerker binnen de organisatie op de juiste wijze te positioneren en alternatieve werkplekken en mogelijkheden te herkennen. Ook hoort bij deze module een dag voorbereiding op het landelijk assessment.

  Module 4 wordt afgesloten met de presentatie van een door uzelf geschreven AD-rapportage en een eindgesprek.
  Als u alle vier toetsingsmomenten met een voldoende heeft afgesloten, heeft u het diploma Post Bachelor Register Arbeidsdeskundige behaald.

   

 • Lesdag 1. Speelveld van partijen en positie arbeidsdeskundige
  Lesdag 2. Sociale wetgeving gedurende 12 jaar arbeidsongeschiktheid
  Lesdag 3. Arbeidsrecht en arbeidsomstandigheden
  Lesdag 4. Meerkeuzetoets module 1
  Lesdag 5. Analyse over bedrijfsprocessen en werkzaamheden
  Lesdag 6. Functionele mogelijkhedenlijst
  Lesdag 7. Belasting in arbeid
  Lesdag 8. Fysieke klachten in relatie tot mogelijkheden
  Lesdag 9. Psychische klachten
  Lesdag 10. Belasting in arbeid
  Lesdag 11. DISC en communicatie, schriftelijk en mondeling
  Lesdag 12. Ergonomie en practicum
  Lesdag 13. Loonwaarde
  Lesdag 14. Gesprekstechnieken
  Lesdag 15. Analyseren en rapporteren
  Lesdag 16. Weging belasting en belastbaarheid
  Lesdag 17. CBBS
  Lesdag 18. Integratie over alle onderdelen: presentatie AD-onderzoek
  Lesdag 19. Letselschade en AOV
  Lesdag 20. Voorbereiding AD-rapportage schrijven en leren presenteren
  Lesdag 21. Ingeleverde AD-rapportage presenteren en eindgesprek
  Lesdag 22. Voorbereiding landelijk assessment

   

   

 • CS Opleidingen is erkend en geregistreerd door het CRKBO. U heeft voor de factuur van de opleiding de keuze tussen een prijs ‘exclusief btw’ en een prijs ‘vrij van btw’. De prijs is ‘exclusief btw’ als uw organisatie btw terug kan vorderen van de Belastingdienst. De prijs is ‘vrij van btw’ als uw organisatie geen btw terug kan vorderen. Ook als u de opleiding privé betaalt, kunt u kiezen voor ‘vrij van btw’.

  Opleiding Register Arbeidsdeskundige
  € 8.795 ex btw (inclusief eenmaal het landelijk assessment en als u wilt de driedaagse opleiding Loonwaarde Expert)
  € 8.895 vrij van btw (inclusief eenmaal het landelijk assessment en als u wilt de driedaagse opleiding Loonwaarde Expert)

  Oud-studenten Post Bachelor Register Casemanagement kunnen voor sommige dagdelen vrijstelling krijgen: hiervoor kunt u contact opnemen met ons secretariaat:
  088 203 2700.

  Betaalt u de opleiding zelf?
  Studiekosten voor een toekomstig beroep zijn voor de inkomstenbelasting aftrekbaar, vanaf een drempel van € 250. Onder studiekosten vallen zowel het lesgeld als het examengeld. De hoogte van de teruggave is afhankelijk van het tarief inkomstenbelasting waartegen het inkomen belast is en bedraagt minimaal 36,55% en maximaal 52%.

Deel op social media: