Masterclass Van verzuimreductie naar vitaal leiderschap

  • Let op: Ben je aangesloten bij het RSC, schrijf je dan in via de site van het RSC.  

   Docent: Nicole van het Bolscher

   Je hoeft niet ziek te zijn om beter te worden

   Het is de hoogste tijd om vanuit goed werkgeverschap én goed werknemerschap het tij te keren. Waarom hebben we toch zo lang gefocust en gestuurd op het terugdringen van het ziekteverzuim in plaats van het preventief investeren in het belangrijkste kapitaal van de organisatie: haar medewerkers? Stel je eens voor wat er mogelijk wordt wanneer werkgevers massaal gaan inzetten op het versterken van medewerkers, hen faciliteren om vanuit intrinsieke motivatie de beste, meest vitale bevlogen versie van zichzelf te worden. En medewerkers vanuit hun kernwaarden en hun talenten bij gaan dragen aan de realisatie van de organisatiedoelstellingen?

   Precies! Medewerkers krijgen vleugels, voelen zich gezien en gewaardeerd. De betrokkenheid bij de organisatie is groot. En ze geven het beste van zichzelf, waardoor hun effectiviteit, productiviteit, creativiteit, innovatief vermogen stijgt en het verzuim vanzelf daalt. Zonder dat je daar als werkgever de nadruk op legt.

   Op 3 niveaus aan de slag

   Tijdens deze Masterclass gaan we met de deelnemers op drie niveaus aan de slag: wat is er nodig voor optimaal vitale medewerkers en leidinggevenden die zelf verantwoordelijkheid nemen voor de eigen duurzame inzetbaarheid, voor vitale teams en voor een vitale organisatie in zijn geheel. We zijn overtuigd van de noodzaak van een integrale aanpak op deze 3 niveaus, want met alleen vitale medewerkers ben je er nog niet.

   Ook maak je als deelnemer aan deze Masterclass zelf je eigen totaalbalans op met behulp van onze integrale vitaliteitscheck en ga je met een concreet actiepunt naar huis om je eigen vitaliteit te verbeteren.

    Input voor vitaliteitsgesprek

   Deze integrale vitaliteitscheck is een heel effectief instrument om met medewerkers en leidinggevenden direct het échte vitaliteitsgesprek te kunnen aangaan. Die leidt tot heldere vitaliteitsdoelen waar ze zelf warm voor lopen, waar ze van binnenuit JA tegen zeggen en die leiden tot activatie en proactief gedrag. Een passende opvolging van zo’n vitaliteitsgesprek zou een individueel en integraal Leefstijl- & Vitaliteitscoachtraject op maat kunnen zijn.

   Samen met de overige deelnemers werk je tot slot samen een interessante praktijkcasus uit en maak je een concreet Plan van Aanpak voor de organisatie in kwestie. Op individueel, team- en organisatieniveau. Direct toepasbaar voor uw dagelijkse praktijk.

    5-dimensionale aanpak

   De basis van het ontwikkelen van een vitale organisatie start met vitaal leiderschap en effectief voorbeeldgedrag van leidinggevenden en het management.  Wij geloven in de noodzaak van een integrale aanpak. Onderstaand vitaliteitsmodel visualiseert de 5-dimensionale aanpak. Dit model vormt het uitgangspunt bij de integrale vitaliteitscheck op medewerkersniveau en ook bij eventuele opvolgende interventies. De effectiviteit van deze integrale aanpak is wetenschappelijk bewezen.

   Dit model hebben we ook door vertaald naar een model voor vitale teams en organisatieontwikkeling. Om diepgaande en blijvende impact te creëren, zal de medewerker niet alleen op fysiek vlak aan de slag moeten, waar de symptomen zich meestal in eerste instantie laten zien. Maar juist en tegelijkertijd ook met de veelal dieperliggende oorzaken aan de slag willen gaan, op mentaal, sociaal-emotioneel vlak en op het gebied van zingeving/identiteit en eigen regie.

   Programma

   Tijdens de Masterclass worden de volgende onderwerpen behandeld:

   • Inzicht in de basisprincipes van integraal vitaliteitsmanagement.
   • Vitale medewerkers, vitale teams, vitale organisaties: hoe werkt dit?
   • Je eigen totaal-balans opmaken.
   • Hoe creëer je draagvlak binnen de organisatie voor het thema vitaliteit?
   • Praktijkcasus
   Voor wie?

   Deze 1-daagse Masterclass is speciaal ontwikkeld voor directie & HR management, leidinggevenden, (register-) casemanagers, verzuimadviseurs, bedrijfsartsen en arbodiensten. Kortom, voor iedereen die betrokken is bij het vergroten van de duurzame inzetbaarheid van medewerkers, bij verzuimreductie, ziekteverzuimpreventie en/of bij implementatie van integraal vitaliteitsmanagement binnen organisaties.

   Over de docent

   Nicole van het Bolscher is directeur van MARK leefstijl & Vitaliteit.  MARK Leefstijl & Vitaliteit is expert in het inspireren, opleiden, coachen en trainen van professionals en medewerkers & het faciliteren van organisaties die vitaal leiderschap willen ontwikkelen, implementeren en verzekeren. Terwijl de winkel gewoon open is, want het werk moet uiteraard wel doorgaan.

   Aangesloten bij het RSC?

   Het bijwonen van deze bijscholing is goed voor 6 PE-punten voor het RSC. Ben je aangesloten bij het RSC, schrijf je dan in via de website van het RSC. Dat is zeker belangrijk als je een  Uitgebreid- of Zelfstandigen-registratie hebt en deze bijscholing wilt laten afschrijven van jouw bijscholingstegoed.

  • Let op: Ben je aangesloten bij het RSC, schrijf je  dan in via de site van het RSC.

   Jouw investering voor deze masterclass is is € 449 ex btw.

   Heb je een RSC Uitgebreid- of Zelfstandigen-registratie, dan zijn hierin per jaar twee bijscholingsdagdelen inbegrepen. Als je je inschrijft via de website van het RSC wordt hier rekening mee gehouden. Schrijf je in via CS Opleidingen dan moet je direct afrekenen via IDeal.

    

  Deel op social media: