Masterclass Kennis van de FML en taak/functie-analyse

  • Let op: ben je aangesloten bij het RSC, schrijf dan in via de website van het RSC

   Door Kim Brinkman van Kikame

   Voor de casemanager is het van belang om al vroeg de functie van de werknemer in kaart te brengen en deze functiebeschrijving door te geven aan de bedrijfsarts. Immers, de bedrijfsarts stelt vast of de werknemer geschikt is voor deze bedongen arbeid. Een goede functiebeschrijving geeft ook een duidelijke afbakening wat er van de werknemer verwacht wordt voordat er een hersteldmelding plaatsvindt. In de praktijk zien we dat een duidelijk beeld van de functie laat in kaart wordt gebracht. Veelal pas als er een taak/functie-analyse gemaakt wordt door de arbeidsdeskundige. En die komt vaak pas in beeld wanneer het re-integratiedoel eigen werk niet meer haalbaar is en dan gaat onderzoeken of er nog arbeid mogelijk is in spoor 1.

   Voor elke casemanager is het belangrijk om de taal te begrijpen die de bedrijfsarts gebruikt binnen de FML of het inzetbaarheidprofiel (IZP). Kennis over de rubrieken van de FML is belangrijk, ook om de juiste vragen voor de bedrijfsarts te kunnen definiëren. Welke fysieke, cognitieve, geestelijke en organisatorische aspecten worden onderscheiden die een rol spelen in de balans tussen belasting en belastbaarheid? De casemanager wil scherp in beeld krijgen welke concrete mogelijkheden de werknemer nog heeft. Zodat werkgever en werknemer toewerken naar de best passende werkplek, aansluitend bij deze mogelijkheden.

   Tijdens deze masterclass behandelt Kim:
   • Kennis van de functionele mogelijkhedenlijst (opgesteld door de bedrijfsarts);
   • Wijze van vaststelling van belasting en belastbaarheid met doorvertaling naar de mogelijkheden;
   • Het belang van concrete functieduiding binnen de arbeidsdeskundige rapportages;
   • Opkomst van loonwaarde-onderzoeken en hoe die ingezet kunnen worden;
   • Kennis omtrent het belang van taak/functie-analyses

   Deze masterclass werd eerder als bijscholingsmiddag gegeven. In de praktijk blijkt dit echter te kort om alle stof en vragen te kunnen behandelen. Mis deze unieke masterclass niet!

   Aangesloten bij het RSC?
   Deze masterclass is goed voor 6 PE-punten van het Register Specialistisch Casemanagement. Ben je aangesloten bij het RSC, dan verzoeken wij je je in te schrijven via de website van het RSC. Dat is zeker belangrijk als je een RSC Uitgebreid of Zelfstandigen-registratie hebt en deze bijscholing wilt laten afschrijven van je bijscholingstegoed.

  • Let op: ben je aangesloten bij het RSC, schrijf dan in via de website van het RSC

   De investering voor deze bijscholing is € 449 ex btw.

   Heb je een RSC Uitgebreid of Zelfstandigen-registratie, dan zijn hierin per jaar twee bijscholingsdagdelen inbegrepen. Als je je inschrijft via de website van het RSC wordt hier rekening mee gehouden. Schrijf je in via CS Opleidingen dan moet je direct afrekenen via IDeal.

  Deel op social media: