Masterclass Kennis van de FML en taak/functie-analyse

  • Let op: bent u lid van het RSC, schrijf dan in via de website van het RSC

   Door Kim Brinkman van Kikame

   Voor de casemanager is het van belang om al vroeg de functie van de werknemer in kaart te brengen en deze functiebeschrijving door te geven aan de bedrijfsarts. Immers de bedrijfsarts stelt vast of de werknemer geschikt is voor deze bedongen arbeid. Een goede functiebeschrijving geeft ook een duidelijke afbakening wat er van de werknemer verwacht wordt voordat er een hersteldmelding plaatsvindt. In de praktijk zien we dat een duidelijk beeld van de functie laat in kaart wordt gebracht. Veelal pas als er een taak/functie-analyse gemaakt wordt door de arbeidsdeskundige. En die komt vaak pas in beeld wanneer het re-integratiedoel eigen werk niet meer haalbaar is en dan gaat onderzoeken of er nog arbeid mogelijk is in spoor 1.

   Voor elke casemanager is het belangrijk om de taal te begrijpen die de bedrijfsarts gebruikt binnen de FML of het inzetbaarheidprofiel (IZP). Kennis over de rubrieken van de FML is belangrijk, ook om de juiste vragen voor de bedrijfsarts te kunnen definiëren. Welke fysieke, cognitieve, geestelijke en organisatorische aspecten worden onderscheiden die een rol spelen in de balans tussen belasting en belastbaarheid? De casemanager wil scherp in beeld krijgen welke concrete mogelijkheden de werknemer nog heeft. Zodat werkgever en werknemer toewerken naar de best passende werkplek, aansluitend bij deze mogelijkheden.

   Tijdens deze masterclass behandelt Kim:
   • Kennis van de functionele mogelijkhedenlijst (opgesteld door de bedrijfsarts);
   • Wijze van vaststelling van belasting en belastbaarheid met doorvertaling naar de mogelijkheden;
   • Het belang van concrete functieduiding binnen de arbeidsdeskundige rapportages;
   • Opkomst van loonwaarde-onderzoeken en hoe die ingezet kunnen worden;
   • Kennis omtrent het belang van taak/functie-analyses

   Deze masterclass werd eerder als bijscholingsmiddag gegeven. In de praktijk blijkt dit echter te kort om alle stof en vragen te kunnen behandelen. Mis deze unieke masterclass niet!

   Lid van het RSC?
   Deze masterclass is goed voor 6 PE-punten van het Register Specialistisch Casemanagement. Bent u lid van het RSC, dan verzoeken wij u zich in te schrijven via de website van het RSC. Dat is zeker belangrijk als u een RSC Uitgebreid of Zelfstandigen lidmaatschap heeft en deze bijscholing wilt laten afschrijven van uw bijscholingstegoed.

  • Let op: bent u lid van het RSC, schrijf dan in via de website van het RSC

   Uw investering voor deze dag is € 345 ex btw.

   Heeft u een Uitgebreid of Zelfstandigen lidmaatschap van het RSC, dan mag u deze dag laten afschrijven van de twee bijscholingsdagdelen die bij het lidmaatschap zijn inbegrepen. Wij verzoeken u zich in te schrijven via de website van het RSC. Zo voorkomt u dat u een nota ontvangt van CS Trainingen en Opleidingen.

  Deel op social media: