Loonwaarde Expert

Duur:
3 lesdagen
Onder licentie van:
In samenwerking met:
PE-Punten van:
  • In samenwerking met Dariuz®
  • Opleiding tot gecertificeerd Loonwaarde Expert
  • Door Hobéon als bij-of nascholingsactiviteit gewaardeerd met vier punten

  De loonwaardemeting heeft zijn waarde in de praktijk bewezen. Het is een onmisbaar instrument om grip te krijgen op (dis)functioneren, de WIA-prognose te onderbouwen en duidelijke keuzes te maken bij re-integratie. Als gecertificeerd Loonwaarde Expert mag u zelf loonwaardemetingen doen. Zo kunt u een gedegen advies geven over de ontwikkeling van de werknemer en de duurzaamheid van een plaatsing.

  Diverse toepassingen

  De loonwaardebepaling is al enige tijd een begrip in de Participatiewet en Wajong. Maar ook bij bedrijven wordt loonwaardemeting steeds vaker toegepast: bijvoorbeeld bij re-integratie en disfunctioneren. Naar verwachting zal de loonwaardemeting steeds meer een basistool voor ontwikkeling en beoordeling worden.

  • In een scheefgegroeide arbeidsverhouding biedt het instrument een basis om te komen tot een nieuw evenwicht in eisen en verwachtingen.
  • Bij disfunctioneren kan worden onderzocht hoe een medewerker in huidig of ander werk beter presteert. Het (dis)functioneren wordt geobjectiveerd en u krijgt concrete handvatten aangereikt voor een verbetertraject (WWZ).
  • Door de arbeidsprestatie vast te stellen in eigen of ander werk wordt duidelijk of dit werk een realistische optie is voor re-integratie en is er een financiële onderbouwing om te voorspellen of de werknemer in de WIA komt.
  • Bij letselschade biedt de loonwaardemeting een onafhankelijk advies om de restcapaciteit te bepalen.

  In de opleiding leert u te werken met de Dariuz® loonwaardemeting. Deze methode wordt het meest toegepast in Nederland en is gevalideerd door het Arbeidsdeskundig Kenniscentrum (AKC) en Blik Op Werk (BOW). Dariuz onderscheidt zich door te werken met een competentiestelsel dat door TNO is ontwikkeld. Omdat het naast de arbeidsprestatie de vereiste en aanwezige competenties in beeld brengt, is de methode bij uitstek geschikt om een verbetertraject te onderbouwen.

  Let op: Deze driedaagse opleiding is speciaal samengesteld voor CS Opleidingen en heeft de Wet Verbetering Poortwachter en letselschade als referentiekader. Het betreft een andere opleiding dan de vierdaagse opleiding van Dariuz, die met name gericht is op loonwaardemetingen in het kader van de Participatiewet en de Wajong.

  Certificering

  Na de opleiding kunt u zich certificeren tot Loonwaarde Expert op basis van onderzoek in de praktijk. Een onafhankelijke Loonwaarde Expert beoordeelt hierbij of u het AKC begrippenkader en de Dariuz-methodiek correct toepast. Het trainingsprogramma bereidt u hierop voor. De rollen van trainer en beoordelaar zijn dus gescheiden.

  Als u als gecertificeerde gebruik gaat maken van de Loonwaarde-methodiek van Dariuz wordt er jaarlijks (pro-rata) een bedrag van € 490,- door Dariuz  aan u in rekening gebracht. Dit bedrag voorziet in de toegang tot de helpdesk en een jaarlijkse opfriscursus om op de hoogte te worden gebracht van de laatste ontwikkelingen en het in stand houden van de certificering. Per gedane loonwaardemeting wordt € 60,- voor de licentie in rekening gebracht.

  Voor wie?

  U beschikt over een HBO werk- en denkniveau of hoger. Als professional heeft u ervaring opgedaan in het domein van sociale zekerheid. U beschikt over basiskennis van bedrijven en voorkomende functies.

 • Het programma omvat drie lesdagen. Tijdens de eerste twee dagen wisselen we theorie af met toepassingen in het systeem. Tussen dag 2 en dag 3 verricht u onderzoek in de praktijk. Dag 3 wordt benut voor intervisie en het uitwisselen van de eerste ervaringen. Direct na dag 3 voert u een tweede loonwaardemeting uit waarop u wordt gecertificeerd. De praktijkcomponent is hierdoor hoog.

  Dag 1. Kennismaken met loonwaardemeting

  Voorafgaand aan de training ontvangt u per mail een uitnodiging om een vragenlijst leidinggevende & medewerker in te vullen. Doe dit met een concrete casus in gedachten. Gedurende de training wordt dit dossier uitgewerkt tot een loonwaardemeting.
  In de eerste dag komen aan bod:

  • Landelijk begrippenkader loonwaarde
  • Juridisch kader ( WWZ, Arbowet, Wet Verbetering Poortwachter, Participatiewet)
  • Toepassingen in de praktijk
  • Casus (filmbeelden & analyse)
  • Kennismaken met het systeem
  • Analyse Checklist
  • Rekenregels

  Dag 2. De rol van de Loonwaarde Expert

  De tweede dag concentreren we ons op de rol van de Loonwaarde Expert. In een rollenspel gaan we een bedrijfsbezoek naspelen. Daarbij besteden we ook aandacht aan gesprekstechnieken. Vervolgens verwerken we de bevindingen van het bedrijfsbezoek in het systeem en leert u hoe u een rapportage maakt. Gewapend met de kennis en ervaring die u deze dag opdoet, gaat u tussen dag 2 en 3 zelf een loonwaardemeting in de praktijk doen.

  Dag 3. Presentatie onderzoek

  De derde opleidingsdag presenteert u uw eigen onderzoek, waarop u feedback ontvangt. Ook wisselen we deze dag ervaringen uit: waar liepen u en uw medestudenten tegen aan en hoe kunt u hiermee omgaan? Ook gebruiken we deze dag als voorbereiding op uw certificering.

  Certificering

  Direct na dag 3 voert u een tweede loonwaardemeting uit voor de certificering. U krijgt hiervoor een maand de tijd. U stuurt vervolgens een rapport en checklist in en licht uw werkwijze en bevindingen toe in het beoordelingsformulier. U ontvangt binnen vijf werkdagen bericht of u geslaagd en dus gecertificeerd bent.

 • Wat leert u?

  • U leert werken met het competentiestelsel van Dariuz, ontwikkeld door TNO.
  • U kunt de loonwaardemeting plaatsen in actuele wetgeving: WWZ, Arbo, Wet Verbetering Poortwachter en Participatiewet.
  • U werkt binnen de kaders van het Landelijk begrippenkader loonwaarde (AKC Cahier 13A).
  • U werkt met een geautomatiseerd systeem voor loonwaardemeting. Het systeem analyseert de match en de conceptloonwaarde vóór u de werkplek bezoekt in een Checklist. Als professional analyseert u de Checklist ter voorbereiding van het bedrijfsbezoek.
  • U leert ‘waardevrij’ gesprekken voeren om gedrag en prestatie te objectiveren.
  • U leert bevindingen uit het bedrijfsbezoek te verwerken in een eenvoudige menustructuur om rapport op te maken.
  • U krijgt tools in handen waarmee u de kwaliteit van de match zichtbaar kunt maken en onderbouwd kunt adviseren over de ontwikkeling van de werknemer en de duurzaamheid van de plaatsing.
 • Er zijn voor deze opleidingen momenteel geen planningen. U kunt zich daarom ook niet inschrijven.
 • CS Opleidingen is erkend en geregistreerd door het CRKBO. U heeft voor de factuur van de opleiding de keuze tussen een prijs ‘exclusief btw’ en een prijs ‘vrij van btw’. De prijs is ‘exclusief btw’ als uw organisatie btw terug kan vorderen van de Belastingdienst. De prijs is ‘vrij van btw’ als uw organisatie geen btw terug kan vorderen. Ook als u de opleiding privé betaalt, kunt u kiezen voor ‘vrij van btw’. De examens zijn altijd exclusief btw.

  Prijs Loonwaarde Expert: € 1.500 ex btw of € 1.550 vrij van btw

  Deze prijs is inclusief lesmateriaal en catering. 

  Prijs examen via Cylin Exameninstituut Sociale Zekerheid: € 495 ex btw

  Deze prijs is inclusief het certificaat van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Let op: Cylin is een onafhankelijk exameninstituut, waardoor de kwaliteit van het examen is geborgd. U ontvangt voor het examen dan ook een aparte factuur van Cylin.

  Betaalt u de opleiding zelf?

  Als u de opleiding privé betaalt, kunt u het beste kiezen voor ‘vrij van btw’. Het lesgeld is dan dus € 1.550. Het examen kan niet vrij van btw aangeboden worden. Hiervoor geldt het tarief van 21% btw. Het bedrag voor het examen inclusief btw is dus € 598,95. De totaalprijs voor opleiding en examen is dan € 2.148,95.
  Studiekosten voor een toekomstig beroep zijn voor de inkomstenbelasting aftrekbaar, vanaf een drempel van € 250. Onder studiekosten vallen zowel het lesgeld als het examengeld. De hoogte van de teruggave is afhankelijk van het tarief inkomstenbelasting waartegen het inkomen belast is en bedraagt minimaal 36,55% en maximaal 52%.

  Incompany

  Als u in een keer tenminste acht mensen wilt laten opleiden, dan is een incompany-opleiding aantrekkelijk. Wij verzorgen dan een programma geheel op maat, op de locatie die u zelf wenst. Voor een incompany-opleiding maken wij graag een offerte voor u. Als u een mail stuurt naar info@cs-opleidingen.nl, nemen wij contact met u op om uw wensen door te spreken.

Deel op social media: