Kabinetsplannen WIA en de vereenvoudigde WIA-keuring voor 60-plussers

  • Let op: Ben je aangesloten bij het RSC, schrijf je dan in via de site van het RSC

    

   Door Marjol Nikkels

   In de Kamerbrief ‘Aanpak mismatch sociaal-medisch beoordelen en hardheden WIA’ van 26 augustus 2022 benoemt minister van Gennip (SZW) haar plannen op korte, middellange en lange termijn. De hoogste prioriteit heeft voor de korte termijn het wegwerken van de achterstanden bij de sociaal-medische beoordeling. Opvallend is een tijdelijke maatregel dat er voor de 60-plussers een vereenvoudigde WIA-beoordeling komt waar geen verzekeringsarts bij betrokken wordt. Dit raakt ook de WGA-eigenrisicodragers verzekeringen omdat de financiering van deze WIA-uitkeringen gaat lopen via het Arbeidsongeschiktheidsfonds.

   Marjol Nikkels neemt in deze bijscholing samen jullie de problemen door die ontstaan door de achterstand in de sociaal-medische beoordelingen.  De volgende onderwerpen komen aan bod:

   • Verrekening voorschotten WIA
   • Vereenvoudigde WIA-beoordeling voor de 60-plussers
   • Verschil Werkhervattingskas en het Arbeidsongeschiktheidsfonds
   • Gevaar van de aanzuigende werking van de vereenvoudigde WIA-beoordeling
   • Regiemodel voor sociaal-medische dienstverlening met taakdelegatie
   • Alertheid op de eerstejaars Ziektewetbeoordelingen (EZWB)
   • Bedrijfsarts leidend maken bij de RIV-toets
   • Kabinetsplannen WIA op middellange termijn
   • Laten vervallen van het duurzaamheidscriterium en afschaffen van de IVA;
   • Aanpassen duurzaamheidscriterium: na 5 jaar automatische toekenning op duurzaamheid
   • Feitelijke verdiensten laten tellen bij vaststelling arbeidsongeschiktheidspercentage
   • Fundamentele stelselherziening rondom ziekte en arbeidsongeschiktheid

   Aangesloten bij het RSC?

   Het bijwonen van deze bijscholing is goed voor 3 PE-punten voor het RSC. Ben je aangesloten bij het RSC, schrijf je dan in via de website van het RSC. Dat is zeker belangrijk als je een  Uitgebreid- of Zelfstandigen-registratie hebt en deze bijscholing wilt laten afschrijven van jouw bijscholingstegoed.

  • Let op: ben je aangesloten bij het RSC, schrijf dan in via de website van het RSC.

   De investering voor deze bijscholing is € 195 ex btw.

   Heb je een RSC Uitgebreid- of Zelfstandigen-registratie, dan zijn hierin per jaar twee bijscholingsdagdelen inbegrepen. Als je je inschrijft via de website van het RSC wordt hier rekening mee gehouden. Schrijf je in via CS Opleidingen dan moet je direct afrekenen via IDeal.

  Deel op social media: