Cursus Taakdelegatie

  • Als een medewerker ziek wordt, mag een leidinggevende of werkgever niet weten wat er precies aan de hand is. En ook niet wat de medewerker eventueel nog wel zou kunnen doen. Alleen de bedrijfsarts kan en mag daarover oordelen. Een medewerker kan meestal echter niet direct bij een bedrijfsarts terecht. En bovendien is dat lang niet altijd nodig. Dus hoe weet je als werkgever wat er na een ziekmelding moet gebeuren?

   Hierin speelt de casemanager taakdelegatie (CMTD) een belangrijke rol. Deze werkt onder toezicht en verantwoordelijkheid van de bedrijfsarts en mag onder strikte voorwaarden wel meer weten over de (medische) situatie van de werknemer. Dit heeft als voordeel dat de CMTD de eerste uitvraag na een ziekmelding kan doen: wat is er aan de hand? Zo wordt snel duidelijk of een vroege inzet van de bedrijfsarts noodzakelijk is of wellicht een andere interventie.

   Telefonische gespreksvoering met zieke werknemers

   Bij taakdelegatie besteedt een bedrijfsarts een deel van zijn werkzaamheden uit. Logisch dat hieraan strikte voorwaarden worden gesteld. Niet alleen door de bedrijfsarts, maar ook door de Autoriteit Persoonsgegevens. Zo mag een CMTD wel uitvragen, maar niet zelf interpreteren en adviseren.

   In de Cursus Taakdelegatie leert u hoe u op de juiste manier telefonische gesprekken met zieke werknemers kunt voeren in opdracht van de bedrijfsarts. U gaat dus veel gespreksoefeningen doen. Daarbij is het belangrijk dat u bekend met de achtergrond van uw telefoongesprek: welke financiële gevolgen heeft ziekte voor werknemer en werkgever? Welke verplichtingen hebben ze? Welke rol heeft het UWV? Waarom is het belangrijk een zieke werknemer zo snel mogelijk te re-integreren?

   Aan bod komt onder meer:

   • Loondoorbetaling bij ziekte
   • Wet verbetering poortwachter
   • Werkwijzer poortwachter
   • Speelveld casemanagement en taakdelegatie.

   Voor wie?

   De Cursus Taakdelegatie is een opleiding tussen mbo en hbo-niveau in. En heel geschikt als u als casemanager taakdelegatie alleen de telefonische uitvraag doet en de belangrijkste beginselen van het werken in taakdelegatie wilt leren. De cursus wordt niet afgerond met een toets, daarom ontvangt u na afloop een deelnamecertificaat van CS Opleidingen.

  • Dag 1. Sociale wetgeving en speelveld casemanagement taakdelegatie

   Sociale wetgeving

   Als een werknemer ziek wordt, is de werkgever verplicht twee jaar lang het loon door te betalen. In deze twee jaar moeten werkgever en werknemer er alles aan doen om de werknemer te re-integreren. Hiervoor geldt sinds 2002 de Wet verbetering poortwachter (WVP). Deze wet omschrijft nauwkeurig wat er van de werknemer, werkgever, casemanager en bedrijfsarts wordt verwacht. Daarom besteden we in dit dagdeel ruim aandacht aan de WVP, maar ook aan andere relevante wetten, zoals de Ziektewet en heel kort de wet WIA (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen).

   Speelveld Casemanagement taakdelegatie

   De casemanager taakdelegatie heeft een specifieke rol in de verzuimbegeleiding. Hij werkt in opdracht en onder verantwoordelijkheid van de bedrijfsarts. In dit dagdeel gaan we in op deze bijzondere rol en de partijen met wie u als CMTD te maken krijgt.

   Dag 2 en 3. DISC en effectieve gespreksvoering

   Als casemanager taakdelegatie zult u veel gesprekken voeren, dus is het belangrijk hier veel aandacht aan te besteden. Hiervoor is het goed te weten dat iedereen een voorkeurstijl heeft van communiceren. Met behulp van het DISC-model ontdekt u wat uw voorkeurstijl is en leert u andere voorkeurstijlen te herkennen, zodat u hierop kunt inspelen.

   Daarna gaan we in op de kunst van effectieve gespreksvoering. U leert speciale technieken zoals Luisteren, Samenvatten, Doorvragen. Ook gaan we in op hoe u zichzelf introduceert bij de werknemer en hoe u de juiste informatie verzamelt voor de bedrijfsarts.

   Vervolgens gaat u drie dagdelen zelf veel oefenen in gespreksvoering met uw medestudenten en een acteur. Om de belangrijke gegevens voor de bedrijfsarts te inventariseren is het belangrijk om goed te luisteren en daarop weer de juiste vragen te stellen. Dit is een vak apart waaraan we in de cursus veel aandacht geven.

  • CS Opleidingen is erkend en geregistreerd door het CRKBO. U heeft voor de factuur van de opleiding de keuze tussen een prijs ‘exclusief btw’ en een prijs ‘vrij van btw’. De prijs is ‘exclusief btw’ als uw organisatie btw terug kan vorderen van de Belastingdienst. De prijs is ‘vrij van btw’ als uw organisatie geen btw terug kan vorderen. Ook als u de opleiding privé betaalt, kunt u kiezen voor ‘vrij van btw’.

   Om aan de Cursus Taakdelegatie deel te kunnen nemen, beschikt u minimaal over taalniveau B2. Dit wil zeggen dat u mondeling en schriftelijk kan omgaan met abstracte en theoretische teksten.

   Prijs Cursus Taakdelegatie: € 995 ex btw of € 1.095 vrij van btw

   Tijdelijk bij inschrijving voor 15 juli : € 895 ex btw of € 995 vrij van btw

   Dit bedrag is inclusief catering, lesmateriaal en een VeReFi Studentenabonnement voor zes maanden waarbij u de mogelijkheid hebt om onbeperkt vragen te stellen op de FAQ-service van VeReFi.

   Gratis VeReFi-abonnement

   Bij de opleiding ontvangt u een gratis VeReFi Nieuwsabonnement voor zes maanden. U ontvangt in die periode de maandelijkse nieuwsbrieven, kunt de whitepapers downloaden op www.verefi.nl en heeft inzage in de FAQ-databank met vragen en antwoorden over praktijksituaties. En u heeft zelf als cursist bij CS Opleidingen de mogelijkheid om complexe situaties voor te leggen.

  Deel op social media: