Cursus Casemanagement

Duur:
3 lesdagen
Studiebelasting:
circa 22 uur, inclusief lesdagen
Mogelijke vervolgopleidingen:
   • Duur: drie dagen
   • Kennis direct toepasbaar
   • Inzicht in sociale wetgeving en werkveld casemanager

   Een casemanager voert de regie over complexe en langdurige verzuimtrajecten. Hij of zij begeleidt werkgever en werknemer in het zetten van de juiste stappen. Het doel is de zieke werknemer snel en duurzaam te laten re-integreren.

   De Cursus Casemanagement biedt een eerste kennismaking met het werkveld van de casemanager. Met welke sociale wetgeving heeft u te maken rond verzuim en arbeidsongeschiktheid? Welke rechten en plichten hebben werkgever en werknemer? Wie betaalt de rekening? Hoe neemt u regie op een snelle re-integratie? Met welke partijen heeft u te maken? Welke vragen mag je aan een zieke werknemer stellen? En welke aan een bedrijfsarts? Dat en meer leert u in de Cursus Casemanagement: essentieel voor iedereen die verantwoordelijk is voor verzuimbegeleiding.

   Dag 1. Sociale wetgeving

   De eerste dag geeft een globaal beeld van de financiële belangen rond verzuim en arbeidsongeschiktheid. Behandeld worden de verplichtingen van werkgever en werknemer bij verzuim en specifieke wetgeving (Wet verbetering poortwachter, de Ziektewet en de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA)). Specifiek staan we stil bij de kosten van verzuim en arbeidsongeschiktheid voor uw organisatie en hoe u deze positief kunt beïnvloeden. Ook behandelen we de periode na twee jaar ziekte.

   De docent is een specialist in sociale wetgeving omtrent verzuim en arbeidsongeschiktheid.

   Dag 2. Casemanagement in de praktijk

   Op de tweede dag gaan we in op het speelveld van de casemanager: hoe kan hij de regie voeren? We kijken naar hoe UWV de re-integratie-inspanningen beoordeelt, wanneer een deskundigenoordeel kan worden ingezet, de rol van de bedrijfsarts en wanneer een vervroegde IVA kan worden aangevraagd. We bespreken veel herkenbare verzuimsituaties en u kunt ook eigen casuïstiek inbrengen.

   U krijgt inzicht in het grijze gebied van de samenloop tussen disfunctioneren, arbeidsconflict en verzuim. U leert hoe u zelf de regie neemt op een snelle activering van de afwezige werknemer en welke vragen u daarbij dient te stellen aan de verschillende partijen in het speelveld van verzuim. U leert hoe u zorgvuldig een overzichtelijk, goed verzuimdossier opbouwt. Ook leert u alert te zijn op het voorkomen van loonsancties.

   Deze dag wordt verzorgd door een ervaren register casemanager.

   Dag 3. Communicatie bij verzuim

   Communicatie is heel belangrijk in verzuimtrajecten. Een succesvolle uitkomst wordt voor een groot deel bepaald door de wijze waarop werknemer, werkgever en casemanager zich tot elkaar verhouden en met elkaar communiceren. We koppelen de theorie aan praktische voorbeelden, waarbij u ook zelf aan de slag gaat.

   Deze dag wordt verzorgd door een communicatiedeskundige en professionele coach.

   Afronding

   Aan het eind van de training krijgt u een deelnamecertificaat van CS Opleidingen.

  • Dag 1. Sociale wetgeving

   • Wettelijke loondoorbetalingsverplichting werkgever bij ziekte
   • Verplichtingen van de werknemer bij ziekte
   • Ziektewet
   • Wet verbetering Poortwachter
   • Privacy-aspecten bij verzuim
   • Welke re-integratiesubsidies zijn er?
   • Wet Werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA)
   • Regeling Inkomensvoorziening volledig arbeidsongeschikten (IVA)
   • Regeling Werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA)

   Dag 2. Casemanagement in de praktijk

   • Met welke partijen heeft de casemanager te maken? Wie heeft welke rol?
   • Hoe beoordeelt het UWV het re-integratieverslag en hoe wordt het recht op WIA vastgesteld? Het begrip duurzaamheid van de arbeidsbeperkingen wordt toegelicht.
   • Het deskundigenoordeel: wanneer in te zetten en wat kunt u verwachten?
   • De rol van de bedrijfsarts, de functionele mogelijkheden lijst, vaststellen urenbeperking, geen benutbare mogelijkheden.
   • Wat mag u van een goede bedrijfsarts verwachten?
   • Inzetten van spoor 2 trajecten

   Dag 3. Communicatie bij verzuim

   • Communicatietheorie: Waar moet u op letten bij het voeren van een verzuimgesprek?
   • Oefenen met het voeren van verzuimgesprekken
  • Na het volgen van deze cursus heeft u een goed beeld van de rol van een casemanager en wat u kunt doen om regie te nemen op een snelle re-integratie.

  • CS Opleidingen is erkend en geregistreerd door het CRKBO. U heeft voor de factuur van de opleiding de keuze tussen een prijs ‘exclusief btw’ en een prijs ‘vrij van btw’. De prijs is ‘exclusief btw’ als uw organisatie btw terug kan vorderen van de Belastingdienst. De prijs is ‘vrij van btw’ als uw organisatie geen btw terug kan vorderen. Ook als u de opleiding privé betaalt, kunt u kiezen voor ‘vrij van btw’.

   Om aan de Cursus Casemanagement deel te kunnen nemen, beschikt u minimaal over taalniveau B2. Dit wil zeggen dat u mondeling en schriftelijk kan omgaan met abstracte en theoretische teksten.

   Prijs Cursus Casemanagement:  € 895 ex btw of € 995 vrij van btw

   Dit bedrag is inclusief catering, lesmateriaal en een VeReFi  Nieuwsabonnement voor zes maanden.

   Start u na de Cursus Casemanagement binnen zes maanden met Regie op Verzuim, dan ontvangt u € 250 korting op het lesgeld voor Regie op Verzuim.

   Gratis VeReFi-abonnement

   Bij de opleiding ontvangt u een gratis VeReFi Nieuwsabonnement voor zes maanden. U ontvangt in die periode de maandelijkse nieuwsbrieven, kunt de whitepapers downloaden op www.verefi.nl en heeft inzage in de FAQ-databank met vragen en antwoorden over praktijksituaties.

    

  Deel op social media: