Cursus Casemanagement

Duur:
3 lesdagen
Studiebelasting:
circa 30 uur, inclusief lesdagen
Accreditatie:
Mogelijke vervolgopleidingen:
   • Duur: drie dagen
   • Kennis direct toepasbaar
   • Inzicht in sociale wetgeving en werkveld casemanager

   Een casemanager voert de regie over complexe en langdurige verzuimtrajecten. Hij of zij begeleidt werkgever en werknemer in het zetten van de juiste stappen. Het doel is de zieke werknemer snel en duurzaam te laten re-integreren.

   De Cursus Casemanagement biedt een eerste kennismaking met het werkveld van de casemanager. Met welke sociale wetgeving heb je te maken rond verzuim en arbeidsongeschiktheid? Welke rechten en plichten hebben werkgever en werknemer? Wie betaalt de rekening? Hoe neem je regie op een snelle re-integratie? Met welke partijen heb je te maken? Welke vragen mag je aan een zieke werknemer stellen? En welke aan een bedrijfsarts? Dat en meer leer je in de Cursus Casemanagement: essentieel voor iedereen die verantwoordelijk is voor verzuimbegeleiding.

   Dag 1. Sociale wetgeving

   De eerste dag geeft een globaal beeld van de financiële belangen rond verzuim en arbeidsongeschiktheid. Behandeld worden de verplichtingen van werkgever en werknemer bij verzuim en specifieke wetgeving (Wet verbetering poortwachter, de Ziektewet en de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA)). Specifiek staan we stil bij de kosten van verzuim en arbeidsongeschiktheid voor jouw organisatie en hoe je deze positief kunt beïnvloeden. Ook behandelen we de periode na twee jaar ziekte.

   De docent is een specialist in sociale wetgeving omtrent verzuim en arbeidsongeschiktheid.

   Dag 2. Casemanagement in de praktijk

   Op de tweede dag gaan we in op het speelveld van de casemanager: hoe kan hij de regie voeren? We kijken naar hoe UWV de re-integratie-inspanningen beoordeelt, wanneer een deskundigenoordeel kan worden ingezet, de rol van de bedrijfsarts en wanneer een vervroegde IVA kan worden aangevraagd. We bespreken veel herkenbare verzuimsituaties en je kunt ook eigen casuïstiek inbrengen.

   Je krijgt inzicht in het grijze gebied van de samenloop tussen disfunctioneren, arbeidsconflict en verzuim. Je leert hoe je zelf de regie neemt op een snelle activering van de afwezige werknemer en welke vragen je daarbij dient te stellen aan de verschillende partijen in het speelveld van verzuim. Je leert hoe je zorgvuldig een overzichtelijk, goed verzuimdossier opbouwt. Ook leer je alert te zijn op het voorkomen van loonsancties.

   Deze dag wordt verzorgd door een ervaren register casemanager.

   Dag 3. Communicatie bij verzuim

   Communicatie is heel belangrijk in verzuimtrajecten. Een succesvolle uitkomst wordt voor een groot deel bepaald door de wijze waarop werknemer, werkgever en casemanager zich tot elkaar verhouden en met elkaar communiceren. We koppelen de theorie aan praktische voorbeelden, waarbij je ook zelf aan de slag gaat.

   Deze dag wordt verzorgd door een communicatiedeskundige en professionele coach.

   Afronding

   Aan het eind van de training krijg je een deelnamecertificaat van CS Opleidingen.

  • Dag 1. Sociale wetgeving

   • Wettelijke loondoorbetalingsverplichting werkgever bij ziekte
   • Verplichtingen van de werknemer bij ziekte
   • Ziektewet
   • Wet verbetering Poortwachter
   • Privacy-aspecten bij verzuim
   • Welke re-integratiesubsidies zijn er?
   • Wet Werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA)
   • Regeling Inkomensvoorziening volledig arbeidsongeschikten (IVA)
   • Regeling Werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA)

   Dag 2. Casemanagement in de praktijk

   • Met welke partijen heeft de casemanager te maken? Wie heeft welke rol?
   • Hoe beoordeelt het UWV het re-integratieverslag en hoe wordt het recht op WIA vastgesteld? Het begrip duurzaamheid van de arbeidsbeperkingen wordt toegelicht.
   • Het deskundigenoordeel: wanneer in te zetten en wat kun je verwachten?
   • De rol van de bedrijfsarts, de functionele mogelijkheden lijst, vaststellen urenbeperking, geen benutbare mogelijkheden.
   • Wat mag je van een goede bedrijfsarts verwachten?
   • Inzetten van spoor 2 trajecten

   Dag 3. Communicatie bij verzuim

   • Communicatietheorie: Waar moet je op letten bij het voeren van een verzuimgesprek?
   • Oefenen met het voeren van verzuimgesprekken
  • Om aan de Cursus Casemanagement deel te kunnen nemen, beschik je minimaal over taalniveau B2. Dit wil zeggen dat je mondeling en schriftelijk kan omgaan met abstracte en theoretische teksten.

   Prijs Cursus Casemanagement:  € 995 ex btw. 

   Dit bedrag is inclusief catering, lesmateriaal en een VeReFi  Nieuwsabonnement voor zes maanden.

   Start je na de Cursus Casemanagement binnen zes maanden met Regie op Verzuim, dan ontvang je € 250 korting op het lesgeld voor Regie op Verzuim.

   STAP-budget

   Het is mogelijk voor deze opleiding STAP-budget aan te vragen. Let op: Het aanvraagtijdvak van januari wordt overgeslagen. Het eerstvolgende aanvraagtijdvak start op 28 februari.

   Gratis VeReFi-abonnement

   Bij de opleiding is een gratis VeReFi Nieuwsabonnement voor zes maanden inbegrepen. Je ontvangt in die periode de maandelijkse nieuwsbrieven, kunt de whitepapers downloaden op www.verefi.nl en hebt inzage in de FAQ-databank met vragen en antwoorden over praktijksituaties.

    

  • Na het volgen van deze cursus heb je een goed beeld van de rol van een casemanager en wat je kunt doen om regie te nemen op een snelle re-integratie.

  Deel op social media: