Cursus Casemanagement

  • Duur: drie dagen
  • Kennis direct toepasbaar
  • Inzicht in sociale wetgeving en werkveld casemanager

  Met welke sociale wetgeving heeft u te maken rond verzuim en arbeidsongeschiktheid? Wie betaalt de rekening? Hoe neemt u regie op een snelle re-integratie? Met welke partijen heeft u te maken? Dat leert u in de Cursus Casemanagement: essentieel voor iedereen die verantwoordelijk is voor verzuimbegeleiding.

  Dag 1 en 2. Focus op sociale wetgeving

  De eerste dag geeft een globaal beeld van de financiële belangen rond verzuim en arbeidsongeschiktheid. Behandeld worden de verplichtingen van werkgever en werknemer bij verzuim en specifieke wetgeving (Wet verbetering poortwachter, de Ziektewet en de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA)). Specifiek staan we stil bij de kosten van verzuim en arbeidsongeschiktheid voor uw organisatie en hoe u deze positief kunt beïnvloeden.

  De tweede dag kijken we vooral naar de periode na twee jaar ziekte. Ook zaken als de modernisering van de Ziektewet en eigenrisicodragerschap passeren hierbij de revue.

  Dag 3. Casemanagement in de praktijk

  Op de derde dag gaan we in op het speelveld van de casemanager: hoe kan hij de regie voeren? We kijken naar hoe UWV de re-integratie-inspanningen beoordeelt, wanneer een deskundigenoordeel kan worden ingezet, de rol van de bedrijfsarts en wanneer een vervroegde IVA kan worden aangevraagd. We bespreken veel herkenbare verzuimsituaties en u kunt ook eigen casuïstiek inbrengen.

  U krijgt inzicht in het grijze gebied van de samenloop tussen disfunctioneren, arbeidsconflict en verzuim. U leert hoe u zelf de regie neemt op een snelle activering van de afwezige werknemer en welke vragen u daarbij dient te stellen aan de verschillende partijen in het speelveld van verzuim. U leert hoe u zorgvuldig een overzichtelijk, goed verzuimdossier opbouwt. Ook leert u alert te zijn op het voorkomen van loonsancties.

  Afronding

  Aan het eind van de training krijgt u een deelnamecertificaat van CS Opleidingen.

 • Dag 1: Sociale wetgeving
  • Wettelijke loondoorbetalingsverplichting werkgever bij ziekte
  • Verplichtingen van de werknemer bij ziekte
  • Ziektewet
  • Wet verbetering Poortwachter
  • Privacy-aspecten bij verzuim
  • Welke re-integratiesubsidies zijn er?
  • Wet Werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA)
  Dag 2: Verdieping sociale wetgeving
  • Werkloosheidswet
  • Regeling Inkomensvoorziening volledig arbeidsongeschikten (IVA)
  • Regeling Werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA)
  • Modernisering van de Ziektewet (BeZaVa)
  • Eigenrisicodragerschap ZW en WGA
  • Situatie voor de 35-minner
  Dag 3: Casemanagement in de praktijk
  • Met welke partijen heeft de casemanager te maken? Wie heeft welke rol?
  • Hoe beoordeelt het UWV het re-integratieverslag en hoe wordt het recht op WIA vastgesteld? Het begrip duurzaamheid van de arbeidsbeperkingen wordt toegelicht.
  • Het deskundigenoordeel: wanneer in te zetten en wat kunt u verwachten?
  • De rol van de bedrijfsarts, de functionele mogelijkheden lijst, vaststellen urenbeperking, geen benutbare mogelijkheden.
  • Wat mag u van een goede bedrijfsarts verwachten?
  • Inzetten van spoor 2 trajecten

   

   

 • Na het volgen van deze cursus heeft u een goed beeld van de rol van een casemanager en wat u kunt doen om regie te nemen op een snelle re-integratie.

 • CS Opleidingen is erkend en geregistreerd door het CRKBO. U heeft voor de factuur van de opleiding de keuze tussen een prijs ‘exclusief btw’ en een prijs ‘vrij van btw’. De prijs is ‘exclusief btw’ als uw organisatie btw terug kan vorderen van de Belastingdienst. De prijs is ‘vrij van btw’ als uw organisatie geen btw terug kan vorderen.

  Voor de Cursus Casemanagement is uw investering:

  € 775 ex btw (inclusief catering en lesmateriaal)
  € 795 vrij van btw (inclusief catering en lesmateriaal)

  Start u na de Cursus Casemanagement binnen zes maanden met Regie op Verzuim, dan ontvangt u € 500 korting op het lesgeld voor Regie op Verzuim.

Deel op social media: