Casemanager Taakdelegatie (verkort)

Duur:
5 lesdagen plus assessment
Studiebelasting:
circa 50 uur inclusief lesdagen
Accreditatie:
PE-Punten van:
   • Vervolg op Regie op Verzuim of Post Bachelor Register Casemanagement
   • Erkende opleiding op hbo-niveau
   • Titel CMTD bij Register Specialistisch Casemanagement
   • Veel rollenspellen
   • AP-proof!

   Wil je casemanager taakdelegatie (CMTD) worden en heb je je diploma Regie op Verzuim of Post Bachelor Register Casemanagement behaald? Dan kun je deelnemen aan deze verkorte specialisatie opleiding.

   Leer hoe je samen met de bedrijfsarts een vliegende start maakt met de re-integratie

   Register Casemanagement onder taakdelegatie (of ‘verlengde arm’) wint snel aan populariteit.  Zeker nu de spelregels van de Autoriteit Persoonsgegevens eigenlijk geen andere vorm van verzuimbegeleiding toelaten wanneer er bij de verzuimbegeleiding ook privacygevoelige informatie vrijkomt. Bij taakdelegatie werken de hiervoor opgeleide casemanager en de bedrijfsarts optimaal samen om ervoor te zorgen dat een werknemer altijd kan rekenen op de beste verzuimbegeleiding. De grote winst is dat de casemanager taken kan overnemen van de bedrijfsarts, waardoor deze iets meer op afstand kan blijven. Dat is op zich al waardevol, gezien het tekort aan bedrijfsartsen. De AP heeft inmiddels een duidelijke richtlijn afgegeven dat taakdelegatie en verzuimbegeleiding niet door dezelfde professional mogen worden uitgevoerd.

   Inzetbaarheid, Mogelijkheden en Arbeidsrecht als uitgangspunt

   Als Casemanager Taakdelegatie (CMTD) werk je onder toezicht en verantwoordelijkheid van de bedrijfsarts. Daarom mag je onder strikte voorwaarden meer weten over de (medische) situatie van de werknemer. Dit heeft als voordeel dat de CMTD de eerste uitvraag na een ziekmelding kan doen: wat is er aan de hand? Zo wordt snel duidelijk of een vroege inzet van de bedrijfsarts noodzakelijk is of wellicht een andere interventie.

   Als CMTD heb je niet alleen een belangrijke rol als procesbegeleider, maar faciliteer je bovendien de bedrijfsarts. Bij CS is de opleiding op IMA gebaseerd; Inzetbaarheid, Mogelijkheden en Arbeidsrecht. Je overlegt met de werknemer over zijn belastbaarheid: wat is er nog wel mogelijk? En je kunt vanuit jouw specifieke kennis over sociale wetgeving en arbeidsrecht de bedrijfsarts ook informeren over relevante niet-medische zaken. Mogelijk is er sprake van een lopend recht op een sociale voorziening zoals bijvoorbeeld een WAO-regeling of zijn er procedures van toepassing die in het belang van de werknemer en werkgever moeten worden opgepakt en (medisch) onderbouwd zoals bij Regres.

   Samen heb je zo nog meer grip op het re-integratietraject, en kun je degene die de verzuimbegeleiding doet nog beter informeren en aansturen. Natuurlijk vinden alle trajecten en processen altijd plaats na toestemming en in opdracht van de toezichthoudend bedrijfsarts. Je probeert bij alle partijen maximaal draagvlak te creëren, waarbij je de beleving van de werknemer als centraal uitgangspunt gebruikt. Je leert objectief en neutraal te luisteren en zorgvuldig om te gaan met je eventuele beperkte toegang tot medische gegevens.

   Alles wat je nodig hebt voor een geslaagde samenwerking

   Zoals gezegd, de Casemanager Taakdelegatie werkt onder toezicht en verantwoordelijkheid van de bedrijfsarts. De bedrijfsarts beoordeelt welke taken hij aan de casemanager kan overlaten; dit wordt vastgelegd in een contract. Het succes van de samenwerking in taakdelegatie is afhankelijk van een gedegen inrichting en uitvoering van de taken, met de bedrijfsarts als toezichthouder. Logisch dus dat niet alleen de AP een gedegen opleiding verplichtstelt, maar dat juist ook de bedrijfsarts eisen stelt aan opleiding, ervaring en competenties. Met de specialisatie Casemanager Taakdelegatie leer je alles wat je nodig hebt om de samenwerking met de bedrijfsarts tot een succes te maken. Het is een praktijkopleiding waarbij je je met behulp van rollenspellen de vaardigheden eigen maakt die voor het vak van CMTD nodig zijn.

   Voor wie?

   Je kunt deelnemen aan deze opleiding als je het diploma Regie op Verzuim of Post Bachelor Register Casemanagement (uitgegeven door de HAN) hebt behaald.

   Heb je niet Regie op Verzuim of de Post Bachelor Register Casemanagement gevolgd, maar een andere opleiding op het gebied van verzuimmanagement, dan dien je alsnog een (verkorte) opleiding Regie op Verzuim te volgen en het examen te maken. Het kan zijn dat je vrijstelling kunt krijgen voor enkele lesdagen. Dit wordt op maat door de opleidingsbegeleider beoordeeld.

   Titel in het Register Specialistisch Casemanagement

   Na afronding van de specialisatie Casemanager Taakdelegatie kun je je inschrijven in het Register Specialistisch Casemanagement met de titel CMTD. Zo kan een bedrijfsarts bijvoorbeeld controleren of je de opleiding hebt gevolgd en het assessment succesvol hebt afgelegd. Bovendien laat je zien dat je bereid bent aan hoge kwaliteits- en scholingseisen te blijven voldoen.

   PE-punten

   Leden van het Register Specialistisch Casemanagement krijgen voor deze specialisatie 15 PE-punten.

  • De opleiding Casemanager Taakdelegatie (verkort) bestaat uit vijf lesdagen met afsluitend een assessment.

   Dag 1.
   Introductie

   Wat wordt precies onder taakdelegatie verstaan en welke voorwaarden zijn er om het tot een succes te maken? Aan bod komt onder meer:

   • werkwijze bij taakdelegatie, rolscheiding
   • positionering, houding, bevoegdheden

   Rol van de bedrijfsarts en IMA

   De Casemanager Taakdelegatie werkt onder toezicht en verantwoordelijkheid van de bedrijfsarts. De bedrijfsarts beoordeelt welke taken hij aan de casemanager kan overlaten; dit wordt vastgelegd in een contract. In dit onderdeel van de les gaan we onder meer in op het samenwerkingscontract en het medisch beroepsgeheim. Ook komt het IMA-model aan bod: Inzetbaarheid, Mogelijkheden en Arbeidsrecht

   Taakdelegatie voor en door de bedrijfsarts

   Je leert te denken in termen van de bedrijfsarts. Welke vragen moet je stellen om de belastbaarheid van de werknemer in kaart te brengen? Ook leer je de alarmsignalen (de zogenaamde red flags) te herkennen en hoe je dan moet handelen. Daarnaast gaan we in op de do’s & don’ts. Zo mag je bijvoorbeeld niet zelf interpreteren of de werknemer woorden in de mond leggen.

   Dag 2, 3 en 4.
   Praktijkoefeningen

   Het is niet eenvoudig om in kaart te brengen wat een werknemer allemaal vertelt en daar de juiste informatie voor de bedrijfsarts uit te halen.  Je mag immers niet zelf interpreteren en beoordelen; dat mag alleen de bedrijfsarts. Daarom besteden we veel tijd aan praktijkoefeningen, samen met een rollenspelacteur. Hierbij wordt steeds gewerkt vanuit twee invalshoeken. De eerste is het op een juiste manier werken volgens de red flags en de don’ts. De tweede invalshoek is het op een professionele en aandachtgevende wijze voeren van een gesprek.

   Je leert door te vragen, met als doel het creëren van draagvlak voor re-integratie. Ook wordt geoefend met het vastleggen van het gesprek in een dossier. Door jouw expertise en de manier waarop je de gesprekken voert en hierover rapporteert, bespaar je de bedrijfsarts een aanzienlijke hoeveelheid werk en tijd.

   Dag 5.
   Voorbereiding assessment

   Je sluit de opleiding af met een assessment. Deze dag ga je hiermee oefenen, zodat je weet wat je te wachten staat en je goed voorbereid bent.

   Dag 6.
   Assessment

   Voor het assessment voer je een gesprek met een acteur op basis van een praktijkcasus. Dit gesprek wordt beoordeeld door een bedrijfsarts en een communicatiedeskundige. Ook maak je een verslag van het gesprek voor de bedrijfsarts. Hierbij wordt beoordeeld of het een juiste weergave is van het gesprek en of het verslag toegevoegde waarde heeft voor de bedrijfsarts. Beide onderdelen worden tijdens de opleiding ruimschoots geoefend. Bij een goed resultaat ontvang je het diploma Casemanager Taakdelegatie van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Je kunt je dan als CMTD in het Register Specialistisch Casemanagement laten registreren.

    

  • Aan het einde van de opleiding heb je de volgende concrete resultaten behaald:

   • Je hebt een grondige theoretische kennis van de rol en verantwoordelijkheden van een casemanager die werkt onder taakdelegatie;
   • Je hebt inzicht in het wettelijk kader voor taakdelegatie en weet op de juiste manier privacygevoelige informatie te scheiden van informatie voor de probleemanalyse;
   • Je kent de verschillende manieren van contracting;
   • Je kunt een triage invullen;
   • Je hebt door een actieve training verbeterde gespreksvaardigheidstechnieken, concreet toegespitst op het voeren van een effectief gesprek met verzuimende werknemers en kan dit gesprek op de juiste manier vastleggen in een dossier.

   Leerdoelen

   • Je kunt een effectief gesprek voeren met de werknemer waarbij de goede relatie bewaard blijft;
   • Je weet hoe je draagvlak voor re-integratie-afspraken kunt verkrijgen;
   • Je weet weerstand te signaleren en bespreekbaar te maken;
   • Je bent je bewust van jouw rol en hoe deze verschilt van de rol van de bedrijfsarts;
   • Je weet welke informatie in de probleemanalyse kan komen te staan en welke informatie privacygevoelig is.
  • Toelatingseis

   Je kunt deelnemen aan deze opleiding als je het diploma Regie op Verzuim of Post Bachelor Register Casemanagement (uitgegeven door de HAN) hebt behaald.

   Heb je niet Regie op Verzuim of de Post Bachelor Register Casemanagement gevolgd, maar een andere opleiding op het gebied van verzuimmanagement, dan dien je alsnog een (verkorte) opleiding Regie op Verzuim te volgen en het examen te maken. Het kan zijn dat je vrijstelling kunt krijgen voor enkele lesdagen. Dit wordt op maat door de opleidingsbegeleider beoordeeld.

   Investering

   CS Opleidingen is erkend en geregistreerd door het CRKBO. Je hebt voor de factuur van de opleiding de keuze tussen een prijs ‘exclusief btw’ en een prijs ‘vrij van btw’. De prijs is ‘exclusief btw’ als jouw organisatie btw terug kan vorderen van de Belastingdienst. De prijs is ‘vrij van btw’ als jouw organisatie geen btw terug kan vorderen. Ook als je de opleiding privé betaalt, kies je voor ‘vrij van btw’. De examens zijn altijd exclusief btw.

   • Prijs opleiding 4 dagen (inclusief lesmateriaal en catering) : € 1.550 ex btw of € 1.750 vrij van btw.
   • Oefendag assessment en assessment via Cylin Exameninstituut: € 925 ex btw (incl. het diploma van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen).
   • Herkansing assessment € 495 ex btw

   Let op: je ontvangt 1 factuur

   De opleiding en het examen worden via 1 gecombineerde factuur in rekening gebracht. Ben je btw-plichtig dan ontvang je dus een factuur van € 1.550 ex btw en € 925 ex btw. Ben je niet btw-plichtig dan ontvang je een factuur van € 1.750 en € 1.119,25 (dus € 2.869,25 in totaal).

   Studiekosten alleen nog aftrekbaar bij betaling voor 2022!

   In 2022 voert de overheid het STAP-budget (Stimulans ArbeidsmarktPositie) in. Het STAP-budget van maximaal € 1.000 gaat de bestaande fiscale scholingsaftrek voor werknemers vervangen. Dit betekent dat je alleen nog over 2021 studiekosten voor een toekomstig beroep kunt aftrekken voor de Inkomstenbelasting. Er geldt een drempelbedrag van € 250. Onder studiekosten vallen zowel het lesgeld als het examengeld. Kortom: wil je nog profiteren van scholingsaftrek, schrijf je dan dit jaar nog in voor een opleiding

  Deel op social media: