Casemanager MKB verzuim-ontzorgverzekering

Duur:
4 lesdagen plus examen
Studiebelasting:
circa 70 uur inclusief lesdagen
Mogelijke vervolgopleidingen:
  • Een zieke werknemer heeft grote gevolgen: gedurende twee jaar moet de werkgever het loon doorbetalen en zijn er re-integratieverplichtingen. Met name MKB-werkgevers worstelen hiermee. Om hen te ontzorgen, hebben verzekeraars de zogenoemde MKB verzuim-ontzorgverzekering geïntroduceerd. Heel belangrijk bij deze verzekering is de rol van de casemanager die door de verzekeraar wordt aangesteld. Met deze nieuwe opleiding leer je alles wat je nodig hebt om deze rol te vervullen.

   Regie over het verzuimproces

   Als casemanager MKB verzuim-ontzorgverzekering begeleid je werkgever en werknemer en heb je de rol van ‘spin in het web’. Je schakelt tussen werkgever, werknemer en professionals als bedrijfsartsen en arbeidsdeskundigen, zonder hun verantwoordelijkheden over te nemen. Je zorgt ervoor dat het proces wordt uitgevoerd conform de wet- en regelgeving, zorgt dat partijen worden aangehaakt en signaleert en stuurt bij waar dit nodig is.

   Naast de vaste taken en verantwoordelijkheden vanuit de Wet verbetering poortwachter (Wvp) heb je de volgende hoofdtaken:
   1. Ontzorgen van de werkgever.
   2. Ondersteunen van de werknemer.
   3. Afstemmen met de bedrijfsarts (en de taakgedelegeerden van de bedrijfsarts).
   4. Afstemmen met andere professionals.
   5. Coördineren richting de verzekeraar.

   Vier lesdagen

   De opleiding Casemanager verzuim-ontzorgverzekering duurt vier lesdagen. In deze dagen leer je alles over de relevante sociale wetgeving en de wettelijke verplichtingen van werkgever en werknemer. Ook besteden we aandacht aan de financiële gevolgen van arbeidsongeschiktheid, het speelveld van de casemanager, relevante arbeidsrechtelijke zaken en effectief communiceren.

   Je sluit de opleiding af met een multiple choice toets. Bij een voldoende resultaat ontvang je het certificaat casemanager verzuim-ontzorgverzekering van Cylin Exameninstituut.

   Makkelijk verder met Regie op Verzuim

   Heb je de opleiding casemanager MKB Verzuim-ontzorgverzekering afgerond en wil je je verder ontwikkelen? Dan kun je heel eenvoudig verdergaan met Regie op Verzuim: als je dit binnen een half jaar doet, krijg je vrijstelling voor vier van de acht lesdagen!

   Als je slaagt voor het examen Regie op Verzuim ontvang je het felbegeerde diploma Regie op Verzuim van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Dit diploma op hbo-niveau wordt hoog gewaardeerd en veel gevraagd op de arbeidsmarkt.

   Incompany-opleiding

   De opleiding Casemanager MKB verzuim-ontzorgverzekering leent zich bij uitstek voor een incompanytraining. Wanneer je minimaal 8 mensen in één keer wilt laten opleiden, verzorgen wij graag een opleiding op maat. Als je een mail stuurt naar info@cs-opleidingen.nl, nemen wij contact met je op om de wensen door te spreken.

  • Dag 1. Introductie en Sociale wetgeving in de eerste twee jaar arbeidsongeschiktheid

   Voor een casemanager is kennis van de actuele sociale wetgeving een ‘must’. Doelstelling van deze lesdag is om een stevige kennisbasis te leggen waardoor je in het werkveld straks antwoord op tal van vragen kan geven. Welke verplichtingen hebben werkgever en werknemer? Voor welke werknemers heeft een werkgever loondoorbetalingsplicht en voor welke niet? Hoe zit het met flexwerkers? Voor wie kan een werkgever subsidie krijgen? Deze eerste dag nemen we de sociale wetgeving voor de eerste twee verzuimjaren onder de loep. We behandelen de actualiteiten, zodat je weet wat er op dit moment speelt binnen ons vakgebied. Onderwerpen die aan bod komen zijn:

   • Wettelijke loondoorbetalingsverplichting werkgever bij ziekte
   • Verzuimverzekeringen
   • Verplichtingen van de werknemer bij ziekte
   • Vangnetregeling Ziektewet
   • Wet verbetering poortwachter
   • Hoofdregels re-integratiesubsidies
   • Wet BeZaVa (beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters)
   • WAZO
   • Participatiewet en doelgroepregister
   • Wet BQA (banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten)

   Onze docenten behandelen de lesstof niet alleen aan de hand van sheets en een leerboek. Gedurende de hele opleiding wordt de lesstof ook door middel van opdrachten en huiswerk aangeboden en werken de studenten samen in groepsopdrachten. Belangrijke tussentijdse actuele studie-onderwerpen worden in nieuwsbrieven en whitepapers behandeld.

   Dag 2. Sociale wetgeving in de periode na twee jaar arbeidsongeschiktheid

   Het komt helaas regelmatig voor dat een werknemer uiteindelijk 2 jaar of langer verzuimt en na 104 weken ontstaat er belangrijk aandachtsgebied voor de register-casemanager. Het leerdoel van deze lesdag is vertrouwd te raken met de thematiek rondom einde verzuim en het mogelijke begin van de arbeidsongeschiktheid. Als een werknemer langer dan twee jaar arbeidsongeschikt is, komt hij mogelijk in aanmerking voor een WIA-uitkering. Hoe gaat dit in zijn werk? En wat zijn de (financiële) gevolgen voor werkgever en werknemer? Dat komt deze dag aan de orde. We behandelen onder meer:

   • Financiële aspecten van verzuim en arbeidsongeschiktheid
   • Wanneer komt iemand eigenlijk in de WIA?
   • Wat als een werknemer minder dan 35% arbeidsongeschikt wordt bevonden?
   • Wet Werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA)
   • Regeling Inkomensvoorziening volledig arbeidsongeschikten (IVA)
   • Regeling Werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA)
   • Uitleg WGA-hiaatverzekeringen
   • Financiële WIA-berekening voor werknemer
   • Korte uitleg mogelijkheid eigenrisicodragerschap ZW en WGA
   • Werkloosheidswet

   Uiteraard ga je ook zelf oefenen met het berekenen van verschillende uitkeringssituaties. Dat is belangrijk om straks aan werkgever en werknemer uit te kunnen leggen welke financiële gevolgen arbeidsongeschiktheid heeft en dat werken altijd loont.

   Dag 3. Arbeidsrecht / Communicatie & DISC

   Arbeidsrecht (dagdeel)
   Doelstelling van dit dagdeel is dat je als casemanager beter en meer grip krijgt op arbeidsrechtelijke aspecten in relatie tot (lang) verzuim en/of arbeidsongeschiktheid. Een (arbeidsrecht)jurist behandelt daarom de belangrijkste aandachtspunten, zoals loonopschorting of loonstop, ontslagbescherming bij ziekte, de Wet werk en zekerheid, de Wet arbeidsmarkt in balans, ontslagprocedures bij langdurige arbeidsongeschiktheid en de privacyregels van de Autoriteit Persoonsgegevens.

   Communicatie & DISC (dagdeel)
   Als casemanager zul je veel gesprekken voeren, dus is het belangrijk hier veel aandacht aan te besteden. Hiervoor is het goed te weten dat iedereen een voorkeurstijl heeft van communiceren. Met behulp van het DISC-model ontdek je wat jouw voorkeurstijl is en leer je andere voorkeurstijlen te herkennen, zodat je hierop kunt inspelen.

   Dag 4. Casemanagement in de praktijk

   Als casemanager heb je met diverse partijen te maken, zoals werkgever, werknemer, bedrijfsarts, arbeidsdeskundige, en het UWV. Deze dag gaan we in op het speelveld van de casemanager: hoe kun je de regie voeren? We kijken naar hoe het UWV de re-integratie-inspanningen beoordeelt, wanneer een deskundigenoordeel kan worden ingezet en wanneer een vervroegde IVA kan worden aangevraagd. We bespreken veel herkenbare verzuimsituaties en je kunt ook eigen casuïstiek inbrengen. Natuurlijk komt ook de Werkwijzer Casemanagement MKB Verzuim-ontzorgverzekering aan bod.

   Daarnaast besteden we aandacht aan de samenloop van disfunctioneren, arbeidsconflict en verzuim. Hoe neem je zelf de regie op een snelle activering van de afwezige werknemer? En welke vragen moet je daarbij stellen aan de verschillende partijen in het speelveld van verzuim? Je leert alert te zijn op het voorkomen van loonsancties en zorgvuldig een overzichtelijk, goed verzuimdossier op te bouwen. En omdat je het meest leert van zelf doen, ga je ook deze dag weer oefenen met een praktijksituatie.

   Dag 5. Examen

   Je sluit de opleiding af met een multiple choice toets. Bij een voldoende resultaat ontvang je het certificaat casemanager verzuim-ontzorgverzekering van Cylin Exameninstituut.

  • Er zijn voor deze opleidingen momenteel geen planningen. U kunt zich daarom ook niet inschrijven.
  • CS Opleidingen heeft een vooraanstaande positie in het werkveld. In de afgelopen 15 jaar hebben we meer dan 5000 casemanagers opgeleid. Onze opleidingen en de bijbehorende diploma’s worden bijzonder gewaardeerd op de arbeidsmarkt. Om dit zo te houden hebben wij gekozen voor een onafhankelijke examinering via Cylin Exameninstituut, onder toezicht van de HAN. Op deze manier wordt de kwaliteit van de examens geborgd en weet je zeker dat je een waardevol diploma behaalt.

   Keuze uit ex btw of vrij van btw

   CS Opleidingen is erkend en geregistreerd door het CRKBO. Je hebt voor de factuur van de opleiding de keuze tussen een prijs ‘exclusief btw’ en een prijs ‘vrij van btw’. De prijs is ‘exclusief btw’ als jouw organisatie btw terug kan vorderen van de Belastingdienst. De prijs is ‘vrij van btw’ als jouw organisatie geen btw terug kan vorderen. Ook als je de opleiding privé betaalt, kies je voor ‘vrij van btw’. De examens zijn altijd exclusief btw.

   Prijs Casemanager MKB verzuim-ontzorgverzekering: € 1.245 ex btw of € 1.395 vrij van btw
   Deze prijs is inclusief lesmateriaal, catering en studentenabonnement VeReFi.

   Prijs examen via Cylin Exameninstituut Sociale Zekerheid: € 125 ex btw

   Let op: je ontvangt 1 factuur

   De opleiding en het examen worden via 1 gecombineerde factuur in rekening gebracht. Ben je btw-plichtig dan ontvang je dus een factuur van € 1.245 ex btw en € 125 ex btw. Ben je niet btw-plichtig dan ontvang je een factuur van € 1.395 en € 151,25 (dus in totaal € 1.546,25)

   Betaal je de opleiding zelf?

   Bij betaling voor 1 januari 2022 zijn studiekosten voor een toekomstig beroep voor de inkomstenbelasting aftrekbaar. Er geldt een drempelbedrag van € 250. Onder studiekosten vallen zowel het lesgeld als het examengeld. De hoogte van de teruggave is afhankelijk van het tarief inkomstenbelasting waartegen het inkomen belast is.

   Incompany-opleiding

   Wanneer je minimaal 8 mensen in één keer wilt laten opleiden, kan een incompany-opleiding aantrekkelijk zijn. Wij verzorgen dan een planning op maat, waarbij je zelf zorgdraagt voor de locatie en catering. Als je een mail stuurt naar info@cs-opleidingen.nl, nemen wij contact met je op om de wensen door te spreken.

  Deel op social media: