‘Alles draait om werk’: hoe voert u het gesprek over werk?

  • Let op: Bent u lid van het RSC, schrijf u dan in via de site van het RSC. 

   Docent: Kim Brinkman

   Nu steeds meer bedrijven het eigenregiemodel aan het loslaten zijn, wordt er van de casemanager meer verwacht om zelf het gesprek over het werk aan te gaan. Onze kernrol is het re-integreren in werk. De vraag is dan: hoe organiseren we het werk? Welke aanpassingsmogelijkheden zijn er zodat de werknemer kan re-integreren? Hiervoor zult u in gesprek moeten gaan met de werknemer en leidinggevende. Maar hoe doet u dat op een goede manier?

   Deze dag wordt gegeven door Kim Brinkman, register arbeidsdeskundige en sluit mooi aan bij haar Masterclass ‘Kennis van de FML en taak/functieanalyse’. U kunt deze dag echter ook prima volgen als u deze masterclass niet gedaan heeft.

   We staan stil bij vragen als:

   • Wat is het eigen werk?
   • Wat voor aanpassingsmogelijkheden zijn er in het werk?
   • Welke taken deed de werknemer voor zijn uitval?
   • Hoe vaak deed hij dat en hoe lang?
   • Wat vraagt het werk van de werknemer?
   • Wat doet u als u discrepantie opmerkt tussen belasting en belastbaarheid?
   • Wat geeft de werknemer het meeste plezier in zijn werk?
   • Waar komen de talenten en competenties het beste tot zijn recht?
   • Wat is loonvormende arbeid?
   • Welke handvatten zijn er om te toetsen of werknemer weer inzetbaarheid is in alle taken met hetzelfde tempo en dezelfde kwaliteit?
   • Hoe gaan we om met arbeidstherapeutisch werken?
   • Is jobcarving een mogelijkheid in de organisatie?

   Ook besteden we aandacht aan de communicatie met de bedrijfsarts. Hoe kunnen we het werk ontleden zodat we aan de bedrijfsarts een duidelijke beschrijving van de werkzaamheden kunnen geven? Dit heeft de bedrijfsarts nodig om de belastbaarheid van het werk in te schatten en de match te maken met de individuele belastbaarheid van de persoon.

   We gaan deze dag uiteraard veel oefenen en u krijgt veel tips over het voeren van gesprekken over werk, zodat u direct in de praktijk aan de slag kan.

   Lid van het RSC?

   Het bijwonen van deze bijscholing is goed voor 6 PE-punten voor het RSC. Bent u lid van het RSC, dan verzoeken wij u zich in te schrijven via de website van het RSC. Dat is zeker belangrijk als u een RSC Uitgebreid of Zelfstandigen lidmaatschap heeft en deze bijscholing wilt laten afschrijven van uw bijscholingstegoed.

  • Let op: Bent u lid van het RSC, schrijf u dan in via de site van het RSC. 

   Uw investering voor deze bijscholing is € 345 ex btw.

   Heeft u een RSC Uitgebreid of Zelfstandigenlidmaatschap, dan zijn hierin twee bijscholingsdagdelen per jaar inbegrepen. Als u zich inschrijft via de website van het RSC wordt hier direct rekening mee gehouden. Zo voorkomt u dat u een nota ontvangt van CS Trainingen en Opleidingen.

    

  Deel op social media: