Een traditionele Zomermarkt zit er nog even niet in, daarom gaan we dit jaar Online! Op 29 juni organiseren we 3 interessante webinars over Gezondheid, Toekomst en Werk. Gratis, dus mis het niet!

Webinar 1: 13.30 – 14.30:  Toekomst en werk: investeren in mensen

Alle mensen in Nederland goed aan het werk. Dat is het doel van het Platform de Toekomst van Arbeid. Om dat te realiseren moeten we werken, leren en verzekeren anders inrichten. Er is een transitie nodig, een ingrijpende wijziging van de inrichting van Nederland op macroniveau. In het rapport Investeren in mensen wordt het sociale contract, ofwel het geheel aan afspraken dat we met elkaar hebben, op onderdelen herschreven.  Er worden nieuwe rechten geïntroduceerd en ook nieuwe plichten. De leidraad hierbij is de waarde van werk. Werken vergroot welvaart en welzijn. Frank Kalshoven doet de concrete voorstellen van het Platform uit de doeken: van een individuele ontwikkelrekening en een belastinghervorming die (meer) werken lonender maakt tot solidaire inkomensverzekeringen en een basisbaan in plaats van een uitkering.

Sprekers

Frank Kalshoven schrijft wekelijks in de Volkskrant over politieke economie in zijn column Het Spel & De Knikkers en maakte als econoom en ondernemer deel uit van de commissie-Borstlap die op 23 januari het advies presenteerde over de regulering van werk. Hij is medeoprichter en mededirecteur van de Argumentenfabriek, die het Platform de Toekomst van Arbeid begeleidt.

 Marjol Nikkels is specialist sociale wetgeving en directeur van CS Opleidingen. Zij zal de vragen die binnenkomen via de chat en de uitkomsten van de polls aan Frank voorleggen en het gesprek aangaan over wat er nodig is voor een eerlijk en betaalbaar sociaal zekerheidsstelsel.

 

Webinar 2: 14.35 – 15.25 uur: Gezondheid en werk: je hoeft niet ziek te zijn om beter te worden!

Het is de hoogste tijd om vanuit goed werkgeverschap én goed werknemerschap het tij te keren. Waarom hebben we toch zo lang gefocust en gestuurd op het terugdringen van het ziekteverzuim in plaats van het preventief investeren in het belangrijkste kapitaal van de organisatie: haar medewerkers? Stel je eens voor wat er mogelijk wordt wanneer werkgevers massaal gaan inzetten op het versterken van medewerkers, hen faciliteren om vanuit intrinsieke motivatie de beste, meest vitale bevlogen versie van zichzelf te worden. En medewerkers vanuit hun kernwaarden en hun talenten bij gaan dragen aan de realisatie van de organisatiedoelstellingen?

Precies! Medewerkers krijgen vleugels, voelen zich gezien en gewaardeerd. De betrokkenheid bij de organisatie is groot. En ze geven het beste van zichzelf, waardoor hun effectiviteit, productiviteit, creativiteit, innovatief vermogen stijgt en het verzuim vanzelf daalt. Zonder dat u daar als werkgever de nadruk op legt.

Wat is er nodig voor optimaal vitale medewerkers en leidinggevenden die zelf verantwoordelijkheid nemen voor de eigen duurzame inzetbaarheid, voor vitale teams en voor een vitale organisatie in zijn geheel?  Nicole van het Bolscher deelt haar unieke aanpak en alle deelnemers kunnen hieraan via de chat actief meedoen en vragen stellen.

Sprekers

Nicole van het Bolscher is directeur van MARK Leefstijl & Vitaliteit. Nicole is landelijk bekend als expert in het inspireren, opleiden, coachen en trainen van professionals en medewerkers & het faciliteren van organisaties die vitaal leiderschap willen ontwikkelen, implementeren en verankeren. Inmiddels zijn er ruim 1000 opgeleide MARK-coaches die organisaties hierbij ondersteunen.

Ruud de Leede is adviseur Integraal Gezondheidsmanagement, docent en register casemanager bij CS Opleidingen. Ruud stelt Nicole de vragen die via de chat binnenkomen en bespreekt de uitkomsten van de polls met haar.

 

Webinar 3: 15.30 – 16.30 uur : Gezondheid, Toekomst en Werk

Herwin schrijft voortdurend in zijn blogs over gezondheid, toekomst en werk en de politieke noodzaak om te veranderen. We kunnen niet zo doorgaan. Herwin presenteert waarom er grote veranderingen aankomen. Marjol geeft aan wat dit alles betekent voor het register-casemanagement en waar het vakgebied zich naar toe ontwikkelt binnen een veranderende arbomarkt waar de behoeften centraal staan. Alle deelnemers kunnen reageren op de vraag wat er nu echt nodig is en hoe we gezamenlijk dat verschil gaan maken. Het inzicht neemt ook bij werkgevers toe dat een groot deel van de verzuim- en arbeidsongeschiktheidskosten (2 miljard euro per maand) met de juiste dienstverlening sterk positief beïnvloed kan worden. De krachtenvelden die hierdoor in werking treden zijn dat de politiek op macroniveau het gevoel heeft iets te moeten doen en dat werkgevers kritischer kijken naar het prijskaartje dat er aan verzuim en arbeidsongeschiktheid hangt.

Sprekers

Herwin Schrijver is de grondlegger van het vakgebied Casemanagement, wat hij als visionair in de jaren 90 geschetst heeft. Herwin’s focus is gericht op schadelastbeheersing voor werkgevers en/of verzekeraars. Hij bekijkt de wereld op een heel eigen wijze en deelt zijn visie via prikkelende columns en blogs (zie www.verzuimdynamiek.nl). Ook in politiek Den Haag mag men inmiddels graag met hem van gedachten wisselen.

Marjol Nikkels is specialist sociale wetgeving en directeur van CS Opleidingen. Ze is een graag geziene spreker op allerlei seminars en congressen en heeft diverse boeken geschreven over haar vakgebied. In 2009 heeft ze samen met Herwin Schrijver CS Opleidingen opgericht, inmiddels marktleider in opleidingen op het gebied van verzuim, arbeidsongeschiktheid en re-integratie.