Onderzoek: Voorkomen en de-escaleren van arbeidsconflicten

Conflicten op het werk komen regelmatig voor. Meningsverschillen en conflicten hoeven niet nadelig te zijn, en kunnen juist leiden tot nieuwe inzichten. Wanneer een conflict echter escaleert, kan er ziekteverzuim plaatsvinden en hoge kosten. Bedrijfsartsen kunnen gebruik maken van de STECR werkwijzer ‘Arbeidsconflicten’ en de NVAB-richtlijn ‘Conflicten in de werksituatie’. Echter ervaren bedrijfsartsen vaak moeilijkheden in de toepassing ervan. De afdeling Public and Occupational Health van het Amsterdam UMC ontwikkelt een toolbox die de bedrijfsarts en andere professionals kunnen gebruiken ter preventie en de-escalatie van arbeidsconflicten en ter bevordering van de implementatie van de richtlijn. Om duidelijk te krijgen welke informatie, hulpmiddelen, trainingen of tools er precies nodig zijn, willen ze bedrijfsartsen en andere professionals, werkgevers en werknemers interviewen in groepsinterviews. Als casemanager kun je deelnemen aan dit onderzoek.

Doel van het onderzoek
Het doel van dit groepsinterview is om ervaringen en ideeën ten aanzien van preventie en de-escalatie van arbeidsconflicten in kaart te brengen, zodat betrokkenen in de toekomst de juiste informatie, hulpmiddelen en tools hebben om goed om te kunnen gaan met een conflict op het werk.

Wat houdt het onderzoek in?
Je kan eenmalig deelnemen aan een groepsdiscussie met bedrijfsartsen en andere professionals zoals arbeidsdeskundigen, casemanagers en huisartsen. Gedurende 2 uur wordt gediscussieerd over wat er nodig is ter preventie en de-escalatie van conflicten op het werk. Dit groepsinterview vindt digitaal plaats via Teams op maandag 26 september.

Je kunt meedoen als je een bedrijfsarts of andere (arbo)professional bent die te maken heeft gehad met een arbeidsconflict.

Interesse?
Heb je interesse om deel te nemen aan het onderzoek? Vul dan dit formulier in. Er wordt dan contact met je opgenomen over het groepsinterview.

Heb je een vraag?
Neem dan gerust contact op met Soraya van Etten (s.j.vanetten@amsterdamumc.nl)