Dit is een oud nieuwsbericht. De inhoud kan inmiddels achterhaald zijn door recentere ontwikkelingen.

Nog plaatsen vrij voor Regie op Verzuim 18 april en 20 april

Zijn de processen rond verzuim in uw bedrijf optimaal ingericht? Zet u zich actief in voor een snelle en duurzame re-integratie van uw zieke medewerkers? Maakt u optimaal gebruik van subsidies, premiekortingen, vangnetregelingen en vrijstellingen? Leer in relatief korte tijd hoe u zelf regie houdt op verzuim en re-integratie. Dat is belangrijk, want de financiële gevolgen van verzuim en arbeidsongeschiktheid zijn erg groot, zowel voor werkgevers als werknemers.  Er zijn nog een paar plaatsen vrij voor de opleiding die start op 18 april in Naarden en voor de opleiding die start op 20 april in Randwijk, dus schrijf snel in!