Dit is een oud nieuwsbericht. De inhoud kan inmiddels achterhaald zijn door recentere ontwikkelingen.

Nieuwsflits: Eerste Kamer steunt onder voorwaarden Wet arbeidsmarkt in balans

Minister Koolmees van SZW kan rekenen op de steun van de Eerste Kamer voor de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab). Wel moet hij voor de zomer komen met een voorstel voor een nieuwe zzp-wet. Dit werd gisteravond duidelijk bij de behandeling van de wet in de senaat.

De toezegging was een voorwaarde voor de regeringspartijen om de Wab, waarover op 28 mei wordt gestemd, te steunen. Door de Wab wordt payrolling duurder. Verschillende senatoren vrezen echter dat de problemen van payrollers zich zullen verplaatsen, doordat werkgevers naar uitzendconstructies en constructies met schijnzelfstandigheid zullen grijpen. De Raad van State waarschuwde daar al eerder voor. Volgens het NRC maken bedrijven inderdaad al plannen om de Wab te omzeilen.

Koolmees moet daarom nog voor de zomer met uitgewerkte voorstellen te komen, die zzp’ers aan de onderkant van de arbeidsmarkt beschermen en schijnzelfstandigheid tegengaan. Deze nieuwe zzp-wet moet op 1 januari 2021 in werking treden, als vervanging van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet DBA). Hoe zzp’ers aan de onderkant van de arbeidsmarkt beschermd kunnen worden is nog niet duidelijk. Eerdere plannen om een minimumuurtarief in te voeren struikelden, omdat ze in strijd met Europese regels.

Flexwerk duurder en minder aantrekkelijk

De Wab beoogt flexibele arbeid duurder en dus minder aantrekkelijk te maken, waardoor werkgevers geprikkeld worden om werknemers eerder een vaste baan te geven. Zo wordt de WW-premie hoger voor werkgevers die veel gebruikmaken van tijdelijke arbeidskrachten.

Ook payrolling wordt minder aantrekkelijk, doordat payrollers dezelfde arbeidsvoorwaarden krijgen als andere werknemers van het bedrijf waarvoor ze werken. Zo kan payrolling niet meer worden gebruikt om te concurreren op arbeidsvoorwaarden. Koolmees kwam de Eerste Kamer wel tegemoet met een toezegging over de nieuwe pensioenregeling voor payrollwerknemers. Die zal pas op 1 januari 2021 in werking treden, zodat de sector meer tijd krijgt om de regeling op te zetten.

Aan de andere kant wordt het voor werkgevers iets makkelijker om werknemers te ontslaan. Zo wordt de transitievergoeding lager bij lange dienstverbanden, en wordt er een ontslaggrond toegevoegd die het mogelijk maakt om meerdere andere ontslaggronden te combineren. Alhoewel de Kamer vragen had bij deze bepalingen, kwamen ze ongeschonden uit het debat.

De Eerste Kamer had nog wel kritiek op de timing van het wetsvoorstel. Later dit jaar brengt de commissie-Borstlap immers haar rapport uit. Koolmees wees erop dat de commissie Borstlap zich buigt over de toekomst van de arbeidsmarkt, terwijl er ook nu al signalen zijn dat de arbeidsmarktwetgeving op punten moet worden aangepast.