Nieuwe blog: Verzuim en politiek

Zijn de blogs en columns van Herwin politiek getint? Hij vindt zelf van niet. Zijn insteek is: meer aandacht voor de oorzaken en minder voor alleen de gevolgen, zoals de media vooral doen. En hoe ongewenst die aandacht ook is, het is een neutrale boodschap. Lees hier de complete blog.

Kerncijfers VeReFi: alle relevante bedragen op een rij

Binnen de sociale zekerheid veranderen cijfers snel. Het minimumloon en het maximale dagloon worden iedere zes maanden opnieuw vastgesteld. Premies voor de verschillende wetten en parameters voor het berekenen van premies gelden altijd voor maximaal een jaar. Door deze aanpassingen is het heel lastig lesmaterialen up-to-date te houden. Vandaar dat we ervoor kiezen om in de lesmaterialen meer de nadruk te leggen op de wijze waarop getallen worden berekend, dan op de feitelijke getallen.
In het document Kerncijfers VeReFi staan de cijfers verwerkt die per 1 januari 2016 relevant zijn. Zodra de wijzigingen van 1 juli bekend zijn wordt van dit document een nieuwe versie gemaakt. Zo blijft u altijd op de hoogte van de meest actuele cijfers.
Meer informatie over de achtergrond van de cijfers vindt u in het boek ‘Geld besparen met sociale zekerheid’, dat te verkrijgen is in de webshop.

Invoering landelijk Assessment Vakbekwaamheid AD

Vanaf 2 januari 2016 moeten studenten van alle AD-opleidingen verplicht een landelijk erkend assessment afleggen, het Assessment Vakbekwaamheid Arbeidsdeskundige. Dit assessment is opgezet door de beroepsvereniging NVvA en Examenadviesbureau in samenwerking met alle opleiders. Vrijwel alle AD-opleiders hebben zich aan dit landelijk assessment geconformeerd.

Wat betekent dit voor u als student?
In de praktijk betekent dit dat u eerst het schriftelijk examen van CS Opleidingen doet en het CS-assessment. Als u dit met goed gevolg heeft afgelegd, kunt u door naar het landelijk assessment (AVA). Deze dient u tevens met goed gevolg af te leggen. Het AVA is namelijk de randvoorwaarde om te kunnen certificeren. Na het behalen van het AVA zullen wij samen met de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen het diploma ‘Post Bachelor Leergang Register Arbeidsdeskundige’ verstrekken.

Wij laten u niet in de kou staan!
Het AVA kost € 995,-. In het cursusgeld dat u betaald heeft, hadden we als actietarief het schriftelijk examen en het CS-assessment inbegrepen, maar niet het landelijk verplichte assessment. Wij begrijpen dat dit een forse financiële tegenvaller is. Daarom hebben wij besloten om als service voor alle huidige studenten het AVA eenmalig voor onze rekening te nemen. We houden ons aan de belofte om een kwalitatief hoogwaardige opleiding te bieden tegen een betaalbare prijs.Wel geldt dat een eventuele herkansing van examens voor uw eigen rekening komt.

Ook voor februarigroep betalen wij het extra assessment
Schrijft u zich als nieuwe student in voor de groep die start in februari 2016, dan nemen wij ook voor u het AVA eenmalig voor onze rekening. Dat betekent dat u profiteert van een korting van liefst € 995,-!

 

Regie op Verzuim nu ook in Friesland!

Goed nieuws voor wie in het noorden van het land woont: u kunt Regie op Verzuim nu ook op een locatie bij u in de buurt volgen, namelijk in het Friese Grou. De eerste opleiding start op 5 november, dus wees er snel bij!

Behalve in Grou kunt u Regie op Verzuim dit najaar volgen in Papendrecht, Naarden, Zwolle en Randwijk. Kijk onder Regie op Verzuim voor meer informatie.

Start nieuwe groep PB Arbeidsdeskundige op 1 oktober

Op 1 oktober start definitief een nieuwe groep voor de Post Bachelor leergang Arbeidsdeskundige. Het lesprogramma is ontwikkeld aan de hand van de nieuwste CADO-eindtermen en voldoet dus aan de laatste eisen. Er zijn nog een paar plaatsen vrij, dus meld u snel aan. U profiteert dan ook van de speciale korting van € 500. De opleidingsprijs bedraagt dan € 8.250 ex btw of (voor bedrijven die geen btw kunnen verrekenen) € 8.950 vrij van btw. Dit is inclusief examens, lesmateriaal en boeken, persoonlijke coaching en catering. Klik hier voor meer informatie en aanmelden.

6 oktober start specialisatiecursus Casemanager Taakdelegatie

Unieke opleiding speciaal voor de register casemanager!

Casemanagement onder taakdelegatie wint snel aan populariteit. Bij taakdelegatie werken casemanager en bedrijfsarts optimaal samen. De grote winst is dat de casemanager taken kan overnemen van de bedrijfsarts waardoor deze iets meer op afstand kan blijven. Dat is op zich al waardevol, gezien het tekort aan bedrijfsartsen. Daarbij heeft u meer grip op het re-integratietraject, doordat u dit samen met de werknemer inricht. Zo wordt de werknemer optimaal betrokken bij zijn re-integratie en wordt het traject efficiënter. Natuurlijk moet de bedrijfsarts wel altijd medisch gezien akkoord geven. Met de opleiding Casemanager Taakdelegatie leert u alles wat u nodig heeft om de samenwerking te laten slagen. Het is een praktische opleiding waarbij u in rollenspellen veel zelf oefent met verschillende situaties. De eerste cursus start op 6 oktober te Randwijk en kost € 1.750 ex btw of € 1.995 vrij van btw. Meer informatie: www.cs-opleidingen.nl/taakdelegatie

Wat is uw visie op re-integratie?

Vul de vragenlijst in en ontvang gratis het boek ‘Geld besparen met sociale zekerheid’

Sinds de ingang van de Wet verbetering poortwachter zijn werkgever en werknemer verplicht alles in het werk te stellen voor een snelle terugkeer van de zieke werknemer op de werkvloer. De re-integratiemarkt is sinds 2001 geprivatiseerd en veel partijen zijn op deze markt ingestapt.
Bij verzuim in het eerste jaar houdt de werknemer lang vast aan terugkeer in eigen werk of terugkeer in eigen bedrijf en als dat onverhoopt niet lukt, is het lastig om een succesvolle re-integratie tweede spoor te bewerkstelligen. In het komende nummer van CS Verbindt besteden we aandacht aan dit onderwerp.
Daarbij zijn we ook erg benieuwd naar uw mening en ervaring. We zouden het daarom erg op prijs stellen als u vijf minuten wilt besteden aan het invullen van onze vragenlijst. Uiteraard worden uw antwoorden alleen voor het onderzoek gebruikt en zullen de resultaten worden geanonimiseerd. Als tegenprestatie ontvangt u gratis het nieuwe boek ‘Geld besparen met sociale zekerheid’ dat dit najaar uitkomt en de nieuwe VeReFi whitepaper ‘Parameters Werkhervattingskas 2016 en vooruitblik 2017′. Wilt u de vragenlijst invullen voor vrijdag 11 september?