Te laat voor sessie Marjol van 27 juni? Kom op 28 juni!

We zijn heel erg blij met alle belangstelling voor de Zomermarkt. Woensdag 27 juni is helemaal volgeboekt! We krijgen hier veel vragen over, want veel mensen willen graag de sessie van Marjol over de AVG en de verschillende rollen van casemanagers bijwonen. Deze mensen raden wij aan zich voor de donderdag in te schrijven. Dan geeft Marjol in de middag een sessie waarin ook dit onderwerp aan bod komt, uiteraard gerelateerd aan het thema inzetbaarheid. Schrijf hier in

 

Extra sessie door Marjol op dag 2 VeReFi Zomermarkt

Op 28 juni staat de VeReFi Zomermarkt in het teken van inzetbaarheid. Een bijzonder actueel thema, en we zijn er trots op dat we geweldige sprekers voor deze dag hebben kunnen krijgen. Wat dacht u van:

  • Maaike Thijssen, vitalitymanager van het jaar 2014: zij neemt u mee door een aantal praktische stappen die u kunt zetten op het gebied van duurzame inzetbaarheid in uw organisatie.
  • Guido Welter, adviseur duurzame inzetbaarheid: hij geeft een demonstratie van de KOBA-Di tool van TNO en NPDI, die direct inzicht geeft in wat duurzame inzetbaarheid u oplevert
  • Peter Kuijper, coach Mind& Health: een veelgevraagd spreker die u alles vertelt over de 10 energizers, factoren waar ieder mens energie van krijgt. Bij deze workshop krijgt u zelfs een persoonlijk plan van aanpak.
  • Simon Troost, landelijk bekend om zijn geweldige kennis over Arbo en PSA.
  • Albert-Jan Vink, eigenaar/trainer/gz-psycholoog Psyche@work: hij gaat in op het belang van een verzuimaanpak waarbij niet de psychische klachten, maar de persoonlijkheid van de cliënt en de wisselwerking met de werkplek centraal staan.

Daarnaast zullen Nico van Hemmen, Marc van Lokven, Berdy de Bie en Sybrand Hoekstra bevlogen vanuit hun eigen praktijk spreken.

Extra sessie: wat mag er wel en niet bij verzuimgesprekken

Aan dit mooie programma hebben we nog een extra sessie toegevoegd. Marjol Nikkels zal bespreken wat er wel en niet mag bij het voeren van verzuimgesprekken in relatie tot de AVG. Ook behandelt ze de highlights uit het nieuwe CS verbindt boekje ‘Van eigen regie naar zelfregie’.

Kortom: u mag deze dag niet missen! Schrijf nu in: VeReFi Zomermarkt  

Geslaagd voor drie audits!

We zijn blij te kunnen melden dat we in korte tijd drie succesvolle audits hebben doorlopen:

  • Hobéon SKO voor accreditatie van de opleiding Post Bachelor Register Arbeidsdeskundige
  • Centraal Register Kortdurend Beroepsonderwijs (CRKBO): we zijn opnieuw erkend en kunnen daardoor onze opleidingen ook btw-vrij aanbieden
  • ISO 9001 certificering

Daarnaast zijn we bezig met de NVAO-accreditatie. De NVAO-accreditatie is het hoogst haalbare kwaliteitskeurmerk voor hoger onderwijs en dé garantie dat de opleiding voldoet aan alle kwaliteitseisen, perfect aansluit op de arbeidsmarkt en internationaal erkend is. De NVAO is een onafhankelijke overheidsorganisatie die de kwaliteit van het hoger onderwijs bewaakt.

 

Ruud de Leede vertelt over inzetbaarheid bij RTLZ

Dag 2 van de VeReFi Zomermarkt heeft als thema ‘Inzetbaarheid’. Iemand die daar alles van weet is onze docent Ruud de Leede. Hij vertelde hierover in een interview voor RTLZ.

Bij inzetbaarheid draait het om gezondheid, betrokkenheid en ontwikkeling van medewerkers. We worden met zijn allen ouder en moeten langer doorwerken. De vraag is: hoe houden we werknemers behouden voor de arbeidsmarkt en zorgen we ervoor dat ze gezond de pensioenleeftijd halen? Dit is een uitdaging en daarvoor is beleid nodig en goede professionals om coaching te geven en te activeren.

Lees meer…

CS Opleidingen houdt vast aan opleidingslijn met de HAN als toezichthouder

Al ruim 15 jaar borgt de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) als toezichthouder de opleidingen voor het register casemanagement conform de eindtermen die binnen de Cylin/Mercer organisatie zijn opgesteld. Onder hun toezicht zijn in deze tijd meer dan 3.500 studenten middels een onafhankelijk tentamen, assessment of examen afgestudeerd. We zijn er trots op dat het vakgebied van register casemanagement zijn waarde heeft bewezen in de schadelastbeperking voor organisaties op de geldstromen sociale zekerheid, binnen de wettelijke kaders. En dat het gezamenlijke diploma van CS Opleidingen en de HAN herkenbaar is op de arbeidsmarkt.

Door de RNVC is aan CS gevraagd of we mee willen doen aan de accreditatie door Hobeon SKO. We hebben aangegeven dat we reeds geaccrediteerd zijn en de HAN als toezichthouder blijven erkennen.

Op principieel niveau hebben we een ander inzicht op de ontwikkelingen in de markt, wat de laatste jaren de samenwerking met de RNVC onder druk heeft gezet. Na 5 moeizame jaren hebben we besloten om niet langer de verschillen van inzicht leidend te laten zijn. We wensen iedereen veel succes en kiezen ervoor om zelf vast te houden aan onze lijn met de HAN als onafhankelijk toezichthouder.

Alles bij elkaar overziende hebben we de RNVC geantwoord dat we op dit moment niet verder in gesprek gaan met Hobeon SKO, omdat we reeds geaccrediteerd zijn en ons vasthouden aan de lijn met de HAN als toezichthouder.

In de ontwikkeling van gespecialiseerde programma’s en bijscholingen volgen we de ingezette lijn van regie op inzetbaarheid binnen de wettelijke kaders en grip op geldstromen sociale zekerheid.  Een ieder is welkom bij ons aanbod, ongeacht welke keuze ze maken voor beroepsvereniging of beroepsstichting.

We wensen ieder veel succes toe.

CS Opleidingen bij RTLZ Businesstips

De komende drie weken is CS Opleidingen te zien bij RTLZ Businesstips. De eerste week vertelt Marjol Nikkels over het belang van professioneel casemanagement. De tweede week komt Ruud de Leede aan het woord over inzetbaarheid en de derde week vertelt Hanneke Schinkel over het Kompasgesprek.
Het uitzendschema is als volgt:

Marjol over het belang van professioneel casemanagement
Ma 23 april: tussen 10.30 uur en 11.00 uur
Do 26 april: tussen 13.05 uur en 13.35 uur
Vr 27 april: tussen 7.30 uur en 8.00 uur
Zo 29 april: tussen 16.30 uur en 17.00 uur

Ruud over inzetbaarheid
Ma 30 april: tussen 10.30 uur en 11.00 uur
Do 03 mei: tussen 13.05 uur en 13.35 uur
Vr 04 mei: tussen 7.30 uur en 8.00 uur
Zo 06 mei: tussen 16.30 uur en 17.00 uur

Hanneke over Kompasgesprek
Ma 07 mei: tussen 10.30 uur en 11.00 uur
Do 10 mei: tussen 13.05 uur en 13.35 uur
Vr 11 mei: tussen 7.30 uur en 8.00 uur
Zo 13 mei: tussen 16.30 uur en 17.00 uur

De prijs van de hetze 2: een update voor het register casemanagement

Eerst even eerlijk zijn. Kijk eens kritisch in de spiegel. Zit jij als register casemanager op harde normen te wachten? Waarom is de animo om iets extra’s voor het vak te doen, maakt niet uit of je bij de RNVC of het RSC zit, zo gering? Is 2x per jaar even wat PE-punten ophalen door een paar sessies te consumeren het maximale wat jij extra voor je eigen vakontwikkeling wilt doen? Even samen met de rest van het intervisieclubje een testje maken en hup, geen toestanden want ik heb m’n titel weer 3 jaar in de pocket? Als dat het is, stop dan vooral met lezen want dan is de rest van mijn betoog extra irritant en vermoeiend. Blijf gewoon zitten waar je zit, maar ga straks niet lopen piepen wanneer je marktwaarde door een hard devaluerende titel stevig in waarde is gezakt.

Je bent er nog? Ruim een half jaar na mijn eerste persoonlijke brief voor de HAN-afgestudeerde register casemanagers merk ik dat het tijd wordt voor aanvullende informatie. En dus bericht ik jullie over de voortgang met betrekking tot het prachtige beroep van register casemanager.

Lees meer…

In reactie op de uitzending van Radar van 26 februari jl. over arbo- en bedrijfsartsen

Als het grootste officiële opleidingsinstituut voor register casemanagers in Nederland wil CS Opleidingen graag reageren op de uitzending van Radar en de beweringen die in dit programma zijn gedaan ten aanzien van casemanagers.

CS Opleidingen betreurt de uiterst eenzijdige en negatieve beeldvorming rondom casemanagers en herkent zich niet in het geschetste beeld. Onder onafhankelijk toezicht van de Hogeschool Arnhem Nijmegen leiden wij onze studenten al sinds 2003 op tot integere en accurate professionals die kennis hebben van het wettelijk kader. De rode draad binnen de opleidingen is dat er altijd binnen de wettelijke kaders gezocht wordt naar de beste oplossing voor werknemer én werkgever. De door ons opgeleide register casemanagers zijn geen ‘cowboys’ die alle privacyregels aan hun laars lappen en zieke werknemers onder druk zetten zoals Radar wil doen geloven.

Lees meer…