Rapport Commissie Borstlap: arbeidsmarkt moet meer activerend worden

Op 23 januari presenteert de Commissie Regulering van werk haar langverwachte rapport met maatregelen om de doorgeschoten flexibilisering van de arbeidsmarkt terug te dringen.  De commissie legt veel nadruk op ontwikkeling en inzetbaarheid en een gelijkwaardige behandeling van werknemers en zzp’ers. Daarnaast pleiten ze voor een collectieve basisvoorziening voor arbeidsongeschiktheid voor alle werkenden. Ze stellen voor om de loondoorbetaling bij ziekte terug te brengen naar 1 jaar. Morgen verschijnt de VeReFi whitepaper. Nu eerst een nieuwsflits.

Lees meer…

Parameters gedifferentieerde premie Werkhervattingskas 2020

Op 2 september 2019 zijn in de Staatscourant de gedifferentieerde premies verschenen voor de Werkhervattingskas voor het jaar 2020.

Een verandering is dat vanaf 1 januari 2020 het rekenpercentage is afgeschaft. Het gemiddelde percentage is nu het referentie premiepercentage, oftewel waar individuele middelgrote en grote werkgevers een korting of opslag over krijgen.

Voor de sectorale premies voor kleine bedrijven is ook een wijziging doorgevoerd. Deze premies zijn nu uitsluitend berekend op basis van de lasten en loonsommen van kleine werkgevers. Dit is eerlijker omdat het arbeidsongeschiktheidsrisico van kleine werkgevers kleiner is dan dat van grote werkgevers. In de bijlage bij de Staatscourant zijn de sectorale premies opgenomen.
Voor de berekening van de individuele premie voor de grote werkgever zijn de parameters Werkhervattingskas voor het jaar 2020 als volgt:

WGA Ziektewet
Gemiddelde percentage 0,76% 0,52%
Maximumpremie werkgevers (= 4 * gemiddeld) 3,04% 2,08% (*)
Minimumpremie werkgevers (= 0,25 * gemiddeld) 0,19% 0,13%
Gemiddelde werkgeversrisicopercentage 0,48% 0,32%
Correctiefactor werkgeversrisico 1,18 1,21

(*) Voor de Ziektewet geldt voor sector 52 ‘Uitzendbedrijven’ een afwijkende premie van 10,02%

De maximumpremie is vier maal de gemiddelde premie en de minimumpremie is 0,25 van de gemiddelde premie. Het gemiddelde percentage voor de basis waarop de opslag of de korting berekend wordt is conform verwachting licht gestegen voor zowel de WGA (van 0,75% naar 0,76%).

Het gemiddelde werkgeversrisicopercentage voor de WGA is fors gestegen van 0,41% naar 0,48%, de correctiefactor werkgeversrisico is wel gedaald.

Voor de Ziektewet is het gemiddelde percentage fors gestegen van 0,47% naar 0,52%. De meeste bedrijven gaan dus meer betalen voor de Ziektewet. Het gemiddelde werkgeversrisicopercentage is ook gestegen van 0,26% naar 0,32%.

Op www.verefi.nl vindt u de rekentools WGA calculator en Ziektewet calculator; beide zijn aangepast met de premies van het jaar 2020.
Hieronder vindt u de VeReFi de Whitepaper Werkhervattingskas met allerlei voorbeeldberekeningen

thumbnail of whitepaper Parameters Werkhervattingskas 2020 en afweging WGA ZW ERD vs2

 

Zie ook: Staatscourant – Besluit gedifferentieerde premie Werkhervattingskas 2020
Zie ook: UWV: Gedifferentieerde premiesWGA en Ziektewet 2020

Sfeerimpressie Zomermarkt

Het was weer een echte Zomermarkt: wat een stralend weer! Gelukkig deed de airco het goed en boden de bomen voldoende schaduw, dus het was goed toeven in Ede. Er waren zoveel aanmeldingen dat de zomermarkt dit keer zelfs drie dagen duurde!
Wij danken de deelnemers voor hun enthousiasme en natuurlijk onze sprekers voor hun inspirerende workshops: Pim Berkhout, Mark Bourgonjen, Jeroen Breen, Stephanie van Dael, Doortje ’t Hart, Ruud de Leede ,Ulrika Leons, Britt van Leur, Machteld List, Marc van Lokven, Sonja Scholts, Wendel Slingerland, Yvonne Veenendaal, Mieke Verkaik, Alex van der Wal, Eric Wonnink en Floris Wouterson. En onze sponsors: Otherside at Work, Ergatis, WGA Control, Robidus, Icara, Marvalous Health en Register Specialistisch Casemanagement.
Voor wie nog even wil terugkijken hebben we een korte sfeerimpressie gemaakt.

Ook zo’n leuk event meemaken? Reserveer dan alvast 1 oktober in je agenda voor het VeReFi Congres ‘Motivatie en veerkracht’.
Met sprekers als dr. Kilian Wawoe, Peter Kuijper, olympisch kampioen Jochem Uyttenhage en voor wie hem op de Zomermarkt gemist heeft: Floris Wouterson over SuperSlapen.

Belangrijk nieuws: CS Opleidingen verhuist naar Ede

CS Opleidingen en de Cylin Onderwijsgroep blijven volop in ontwikkeling en we zijn zo groot geworden dat onze gezellige leslocatie in Randwijk inmiddels helaas echt te klein is. Daarom gaan we verhuizen naar een prachtige locatie waar niets een verdere groei in de weg staat.

Vanaf 7 januari is ons nieuwe adres: Horapark 2 te Ede.

Onze nieuwe locatie is uitstekend bereikbaar, zowel met de auto als met openbaar vervoer.
• Auto: neem vanaf de A12 afrit 24, Ede-Wageningen
• Trein: het intercitystation Ede-Wageningen is gelegen op ca. 10 minuten lopen

Dit betekent dus dat alle lessen en examens vanaf 7 januari in Ede verzorgd worden!

Ons team werkt er keihard aan om de verhuizing en de overgang zo soepel als mogelijk te laten verlopen. We zijn ervan overtuigd dat we ‘Ede’ al snel net zo gezellig als Randwijk kunnen maken en dat onze studenten zich er helemaal thuis gaan voelen.
Graag tot ziens in Ede!