Reactie van kabinet op analyse WRR en Commissie Borstlap

Nog voor de Coronacrisis verscheen op 23 januari 2020 het advies van de Commissie Borstlap met de titel ‘In wat voor land willen wij werken? Ook de Wetenschappelijk Raad voor Regeringsbeleid (WRR) kwam begin dit jaar met een analyse over de toekomst van de arbeidsmarkt, waarin de noodklok wordt geluid dat verandering noodzakelijk is. Het kabinet geeft in een reactie op de beide rapporten aan de hoofdlijnen van de analyses te herkennen.

Zorgwekkend is het grote verschil tussen vast werk en vormen van flexibel werk. Juist door de Coronacrisis is de urgentie van beide rapporten groter geworden. De manier waarop de economie nu geraakt wordt, legt de kwetsbaarheden van de huidige arbeidsmarkt bloot. Zoals de tweedeling die bestaat tussen werkenden die beschermd en werkenden die vrijwel onbeschermd zijn, waardoor armoede sneller op de loer ligt.

Werk voor meerdere kabinetten

Het veranderen van de arbeidsmarkt is iets waar meerdere kabinetten mee aan de slag zullen moeten gaan. Alleen al om het mogelijk te maken dat de uitvoeringsinstanties die de sociale zekerheid uitvoeren dit bij kunnen benen. Koolmees: “Onze samenleving, en dus onze arbeidsmarkt, wordt geteisterd door een crisis van een formaat dat ongekend is in de Nederlandse naoorlogse geschiedenis. De noodzaak om onze arbeidsmarkt hervormen is door deze crisis onderstreept. Maar door de inspanning die de coronacrisis van de overheid vraagt, en de verkiezingen die daardoor rap dichterbij zijn gekomen, moet het kabinet de volgende grote stap aan het volgende kabinet laten.”

Het kabinet laat alvast verschillende mogelijkheden uitwerken die bij de komende kabinetsformatie gebruikt kunnen worden. Zo bekijkt het ministerie onder andere hoe vaak mensen eigenlijk ergens werken terwijl degene voor wie ze werken niet hun baas is. Daarnaast komt er een onderzoek naar het fenomeen platforms, waarbij mensen als zzp’er maaltijden bezorgen of taxidiensten aanbieden. Het kabinet gaat uitwerken of het mogelijk is bemiddeling van arbeid via een platform in beginsel als loondienst aan te merken.

Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen

De reactie gaat ook in op de arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen die momenteel wordt uitgewerkt. Het kabinet constateert dat de Commissie dezelfde analyse heeft gemaakt als de ondertekenaars van het Pensioenakkoord. Met name onverzekerde zelfstandigen zijn kwetsbaar, nu ze maar in beperkte mate kunnen terugvallen op de bijstand.

Koolmees: “Waar de analyse goeddeels hetzelfde is, kiest de Commissie voor een andere oplossing. In plaats van een afzonderlijke verzekering voor zelfstandigen, kiest zij voor een verzekering voor alle werkenden, waarbij de WIA voor werkenden blijft bestaan. Zij geeft daarvoor twee redenen. Allereerst signaleert de Commissie dat mensen gedurende hun werkzame leven steeds vaker, afwisselend of gelijktijdig, werknemer of zelfstandige zijn. Een stelsel voor alle werkenden past daar beter bij dan een systeem waarin werknemers en zelfstandigen afzonderlijk zijn verzekerd. Daarnaast draagt een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor alle werkenden bij aan een gelijker speelveld. Doordat iedereen bijdraagt aan de arbeidsongeschiktheidsverzekering en daarop een beroep kan doen, worden de kostenverschillen tussen het werknemer- en zelfstandig ondernemerschap kleiner.

Tegenover deze voordelen van een verzekering voor alle werkenden, die ook in het advies van de Stichting van de Arbeid worden erkend, staat dat de door de Stichting voorgestelde arbeidsongeschiktheidsverzekering meer keuzevrijheid biedt aan zelfstandig zonder personeel en zelfstandigen met personeel buiten de verzekering plaatst. Daarnaast behoudt het voorstel van de Stichting ook de prikkelwerking in de WIA, die zorgt voor de effectievere re-integratie van werknemers en bij het heffen van een uniforme premie voor alle werkenden verloren zou gaan. Tot slot hecht het kabinet aan het draagvlak dat onder sociale partners bestaat voor het voorstel van de Stichting. Deze argumenten wegende blijft het kabinet voorstander van de door de Stichting voorgestelde arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen. Dit voorstel wordt uitgewerkt en zal uiteraard worden getoetst op uitvoerbaarheid.”

Zie: thumbnail of kabinetsreactie-op-commissie-regulering-van-werk-en-wrr-rapport-het-beter-werk

CS OPLEIDINGEN EN HOGESCHOOL VAN ARNHEM EN NIJMEGEN CONTINUEREN SUCCESVOLLE SAMENWERKING

CS Opleidingen werkt al 15 jaar samen met de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) als toezichthouder op de kwaliteit van de opleidingen en examinering. Doel van de samenwerking was om in het belang van de studenten te komen tot een heldere loskoppeling van onderwijs, toetsing en ontwikkeling van nieuwe onderwijsprogramma’s. Deze samenwerking is zo succesvol gebleken, dat deze nu voor onbepaalde tijd wordt gecontinueerd.

CS Opleidingen is dé opleider van Nederland als het om beroepsonderwijs in het kader van Sociale Zekerheid gaat. Vanwege de grote baanzekerheid is de belangstelling voor het volgen van beroepsonderwijs bij ‘CS’ om bijvoorbeeld Register Casemanager, Casemanager Taakdelegatie, Register Arbeidsdeskundige of Re-integratiecoach te worden, explosief toegenomen.

Marjol Nikkels, specialist Sociale Zekerheid bij CS Opleidingen: “ik ben zeer verheugd met de verlenging van de samenwerking met de HAN als onafhankelijk toezichthouder. Dit betekent dat onze studenten ook in de toekomst kunnen rekenen op onafhankelijk en ook inhoudelijk kundig toezicht. We zien al jaren een enorme toename van vraag naar onze opleidingen, waarmee we een mooie bijdrage leveren aan de kwaliteit van arbodienstverlening in de markt”.

Studenten ontvangen een officieel diploma op hbo-niveau

Met de continuering van de samenwerking zal de HAN haar naam aan de opleidingen op hbo-niveau en de specialisaties blijven verbinden, waardoor de studenten een officieel diploma op hbo-niveau ontvangen.

Mevrouw G.E.M. Albers MMI, directeur Academie Organisatie en Ontwikkeling van de HAN: “De afgelopen  jaren is de samenwerking met CS Opleidingen succesvol gebleken. CS Opleidingen is dé specialist op het gebied van sociale zekerheid en leidt 90% van de markt op. Dat doen ze op een zeer kundige en goed georganiseerde wijze. Dat maakt dat wij graag onze naam aan hen verbinden en dat zetten we dan ook voort!”.

CS Opleidingen is continu in ontwikkeling. De recente overname door SuperGarant Groep biedt de kans om nog breder opleidingen weg te zetten en de weg van verdere professionalisering vorm te geven. Dit alles met als doel om voldoende mensen met kennis en expertise op het gebied van sociale zekerheid op te leiden, zodat alle werkgevers en werknemers in Nederland voor wie het noodzakelijk is de juiste begeleiding kunnen krijgen.

   

CS Opleidingen en SuperGarant bundelen krachten

Per 15 juli 2020 is CS Opleidingen onderdeel van de SuperGarant Groep. CS Opleidingen is in 2009 opgericht als antwoord op de vraag naar hoogwaardige opleidingen op het gebied van sociale zekerheid. In het afgelopen decennium is CS uitgegroeid tot de marktleider in het hoger beroepsonderwijs voor sociale zekerheid, verzuim en re-integratie. Grondleggers van CS zijn Marjol Nikkels en Herwin Schrijver, welke beiden betrokken zullen blijven bij CS Opleidingen.

Marjol Nikkels en Herwin Schrijver:

“We hebben afgelopen jaren met enorm veel energie en plezier CS Opleidingen in de markt gezet en we zijn dan ook trots op het bedrijf wat er nu staat. Mooi om te zien dat we met het delen van onze kennis en expertise anderen kunnen opleiden en inspireren tot het uitvoeren van kwalitatief goede verzuimbegeleiding in Nederland. In SuperGarant vinden wij een partner met dezelfde drive om de kwaliteit van verzuimbegeleiding op een hoger niveau te brengen en te houden”.

Guus Mineur:

SuperGarant heeft zich de afgelopen 35 jaar ontwikkeld tot specialist voor het MKB op het gebied van zorg en sociale zekerheid. Wij combineren kennis van  branches met kennis en expertise op het gebied van sociale zekerheid en arbodienstverlening. Het samengaan van CS Opleidingen en SuperGarant biedt ons de mogelijkheid om onze individuele krachten gezamenlijk verder uit te bouwen. ”

CS Opleidingen zal haar activiteiten vanuit hun vestiging in Ede blijven voortzetten.

We gaan weer geleidelijk aan open!

Door de uitbraak van het COVID-19-virus geven we tot nu toe online les, maar vanaf 8 juni gaan we stapsgewijs ook weer klassikaal les geven. In eerste instantie alleen aan studenten Regie op Verzuim: zij krijgen de mogelijkheid de lessen die ze online gevolgd hebben alsnog klassikaal te volgen.

Veiligheid

We houden ons aan de veiligheidsrichtlijnen van het RIVM om de lesdagen veilig te laten verlopen:

  • We ontvangen slechts een beperkt aantal studenten om de 1,5 meter ruimte in de klas te kunnen garanderen.
  •  We hanteren gescheiden looproutes. Voor de lokalen 3, 4, 5 en 6 kom je binnen via ingang West. Je verlaat het pand via het terras. Voor lokaal 7 kom je binnen via de hoofdingang.
  • Bij de ingangen staan desinfectiezuilen om bij binnenkomst je handen te ontsmetten.
  • Bij het koffieapparaat gebruik je ook eerst het desinfectiepompje en respecteer je 1,5 meter afstand. Vanaf het koffieapparaat volg je de looproute.
  • De lokalen worden zo veel mogelijk gelucht.
  • Er wordt dagelijks extra en intensief schoongemaakt.
  • In plaats van een zelfbedieningslunch staan in het restaurant lunchpakketjes klaar, bestaande uit sandwiches, salade en fruit. Bij het bereiden van de lunchpakketjes worden mondkapjes en handschoenen gedragen. Heb je speciale dieetwensen, dan zul je zelf een lunchpakketje moeten meenemen.
  • We kunnen je niet ontvangen als je verkouden bent of koorts hebt. Merk je dat je gezondheidsklachten hebt? Of ben je in contact geweest met iemand die besmet is met COVID-19? Bel ons dan voor overleg over alternatieve mogelijkheden.

Meeste lessen nog online

Aangezien we slechts een beperkt aantal cursisten kunnen toelaten, blijven de meeste lessen nog even online gegeven worden. Dat geldt ook voor de Summer School Regie op Verzuim die start op 15 juni. Kijk dus goed naar je persoonlijke planning op verefi.nl.

Update Coronavirus: lessen alleen nog online te volgen

Ook bij CS Opleidingen ontkomen we er niet aan om maatregelen te nemen in verband met het coronavirus. Hoe gaan we de komende tijd om met lessen en examens?

Les volgen via Zoom

De meeste lessen gaan gewoon door, maar worden tot en met 31 maart alleen nog online, dus digitaal verzorgd. Dit gaat via Zoom, een dienst voor een virtuele bijeenkomst via internet. Je kunt de les dan thuis volgen via je pc, laptop, tablet of telefoon. Hiervoor kun je het Zoom Cloud Meetings programma op je pc of tablet installeren (https://zoom.us/download) of de app downloaden via de Playstore of App Store. Om deel te nemen aan de les, ontvangen de huidige studenten een inlogcode via het secretariaat.

Overigens: als daar behoefte aan is, heb je de mogelijkheid om dezelfde les ook nog een keer in collegevorm in Ede te volgen. Hier worden dagen voor ingepland wanneer bekend is dat de maatregelen van het RIVM opgeheven zijn. Zo kun je de studie nu online volgen en op een later moment kan een ieder die dat wenst de les ook nog live bijwonen.

Sommige lessen uitgesteld

Lessen die niet geschikt zijn voor deze manier van werken, denk bijvoorbeeld aan de communicatielessen en lessen waarbij veel interactie nodig is, worden uitgesteld tot een later moment. Daar krijgen betrokkenen persoonlijk bericht over.

Eerste lesdag

Is het je eerste lesdag? Dan sturen we het lesmateriaal naar je op, zodat je de les thuis via zoom kunt volgen.

Examens uitgesteld

Examens in maart worden uitgesteld naar een moment later in het jaar. We zullen je uiteraard zo snel mogelijk over nieuwe data informeren.

Heb je nog vragen? Dan kun je ons natuurlijk altijd mailen of bellen: 088 203 2700.

Nieuwsbericht over het Coronavirus

Het Coronavirus houdt het hele land bezig en ook wij krijgen hier veel vragen over.

Via dit bericht geven we graag ons beleid door hoe CS Opleidingen omgaat met deze situatie.

Wij volgen daarbij de richtlijnen van het RIVM en de GGD.

Als u op vakantie bent geweest in een gebied met coronabesmettingen of in contact bent geweest met personen die besmet zijn, dan vragen we aan u om niet te komen voordat duidelijk is of deze persoon al dan niet besmet is.

Het is mogelijk om in overleg met ons de les van afstand bij te wonen mits u zelf maar een goede internetverbinding hebt en wij uw aanwezigheid kunnen borgen. Dit is ook mogelijk indien u van uw werkgever verplicht thuis moet werken.

Verder hanteren we de boodschap van het RIVM, we geven elkaar dus geen handen meer.

En we volgen de algemene hygiënemaatregelen:

–              Regelmatig handen wassen;

–              Hoesten en niezen aan de binnenkant van de elleboog;

–              Gebruik van papieren zakdoekjes.

 

Wanneer er een les niet doorgaat, nemen we altijd telefonisch contact met u op. Bij vragen kunt u natuurlijk altijd contact opnemen.

Lessen en examens gaan gewoon door

Bij CS Opleidingen komen vragen binnen of de lessen en examens wel doorgaan nu het Coronavirus Nederland heeft bereikt. Wij volgen het advies van het RIVM en  de GGD.  Dit betekent dat  lessen en examens gewoon doorgaan. Wie niet ziek is, vormt geen risico voor zijn/haar omgeving.

Let op: Heb je koorts én hoestklachten en kom je terug uit een coronagebied, blijf dan thuis en volg de adviezen van het RIVM!

Wat kun je zelf doen?
Het is belangrijk te letten op goede hand- en hoesthygiëne:
• handen wassen met zeep;
• niezen/hoesten in de elleboog;
• papieren zakdoekjes gebruiken.

Heb je vragen?
Wij volgen de richtlijnen van de overheid, houden de ontwikkelingen goed in de gaten en passen ons beleid waar nodig direct aan. Meer informatie over de landelijke richtlijnen vind je op rijksoverheid.nl/coronavirus.

 

Rapport Commissie Borstlap: arbeidsmarkt moet meer activerend worden

Op 23 januari presenteert de Commissie Regulering van werk haar langverwachte rapport met maatregelen om de doorgeschoten flexibilisering van de arbeidsmarkt terug te dringen.  De commissie legt veel nadruk op ontwikkeling en inzetbaarheid en een gelijkwaardige behandeling van werknemers en zzp’ers. Daarnaast pleiten ze voor een collectieve basisvoorziening voor arbeidsongeschiktheid voor alle werkenden. Ze stellen voor om de loondoorbetaling bij ziekte terug te brengen naar 1 jaar. Morgen verschijnt de VeReFi whitepaper. Nu eerst een nieuwsflits.

Lees meer…