Dit is een oud nieuwsbericht. De inhoud kan inmiddels achterhaald zijn door recentere ontwikkelingen.

Interview met Hanneke Schinkel over Kompasgesprek

Wat doe je als het moeilijk is om beweging in een verzuimdossier te krijgen, omdat er op de achtergrond allerlei andere zaken spelen?  Denk aan financiële problemen, privé-perikelen, belastende mantelzorg, ontevredenheid over het werk, slechte verstandhoudingen op het werk, andere ambities, onzekerheid over je baan etc. Dan kan een Kompasgesprek oplossing bieden, vertelde Hanneke aan RTLZ.

Een kompasgesprek is een inventariserend gesprek om inzicht te krijgen in wat er speelt en wat partijen willen. Dit gesprek staat los van de andere vormen van verzuimbegeleiding en wordt door een onafhankelijke derde gevoerd: eerst met werknemer en werkgever apart en dan desgewenst met beide partijen. Het doel van het kompasgesprek is om de situatie bespreekbaar te maken. Dus niet om uit te pluizen hoe het allemaal is gekomen, maar openheid te krijgen over wat er aan de hand is en vooral: hoe nu verder? Wat wil je nu echt?

Het is belangrijk dat  een onafhankelijke derde zo’n gesprek doet. Bij vastgelopen langdurige verzuimdossiers spelen vaak veel emoties en verborgen gedachten. Een onafhankelijke derde kan dan helpen boven tafel te krijgen wat de werkelijke wensen en achterliggende motieven zijn. Iemand van HR is per definitie niet onafhankelijk. Deze werkt altijd vanuit de rol van werkgever. De onafhankelijke positie en de geheimhouding van de Specialist Kompasgesprekken bieden de vrijheid om alles te vertellen. Voorop staat de garantie dat er niets naar buiten komt waarvan de betrokkene niet wil dat dit benoemd wordt.

Na de gesprekken met werkgever en werknemer geeft de Specialist Kompasgesprekken een procesadvies: welke stappen kunnen er gezet worden om beweging te krijgen in de situatie? Het kan zijn dat werkgever en werknemer verder met elkaar in gesprek gaan onder leiding van een gespreksleider. Of misschien moet een professional ingeschakeld worden: een mediator, jurist, budgetcoach, fiscalist, ergonoom, relatietherapeut  etc. Dit procesadvies wordt overgedragen aan de casemanager die de verzuimbegeleiding doet: hij of zij zet het proces dan verder in gang.

Voor meer informatie: www.kompasgesprek.nl